Magyar Pszichológiatörténet
pszichológia a magyar egyetemeken, a kezdetektől máig

„Hogy egy teljességre számot tartó egyetemen … lélektani intézet működjék, nem kell Miniszter Úrnak, mint szakembernek, indokolnom. Se tisztán tudományos munka, sem a lélektan széles körű gyakorlati alkalmazása az egyetemi oktatáshoz kapcsolt lélektani intézet működése nélkül nem lenne lehetséges.”

Révész Géza levele Kornis Gyula miniszterhez, 1919 aug.12. (Idézi Pléh, 2009, 475.o.)

A kiállításról

A pszichológia Magyarországon is gyökeret vert az élet különböző területein (elmeintézetek, iskolák,  hadsereg, kutatóintézetek), de szervesülésében fontos szerepet játszott az egyetemi közeg.  Az elméleti irányzatok, kutatási módszerek és eredmények részben az egyetemeken kerültek alkalmazásra, illetve itt formálódtak. Itt alakították ki a lélektan aktuális tananyagát azok az orvos, filozófus és pedagógus professzorok, akik az új tudományterületet fontosnak tartották beépíteni előadásaikba és a kutatásba. Az egyetemeken jött létre a pszichológusképzés, ami máig biztosítja a szakember utánpótlást. Hogyan történt mindez Magyarországon? A kiállítás dióhéjban megismerteti Önt a hazai egyetemek történetével, majd bemutatja a pszichológia meghonosodásának folyamatát a budapesti, kolozsvári – szegedi, debreceni és pécsi egyetemeken, a kezdetektől a rendszerváltást követő évekig.

A kiállítás anyagát Szokolszky Ágnes állította össze, a Szegedi Tudományegyetemen 2019 novemberében tartott konferencia, illetve az annak nyomán készült kötet alapján (A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon, a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig, szerk.: Szokolszky Ágnes, 2021).

Kis magyar egyetemtörténet

Pszichológia a budapesti egyetemen

Pszichológia Kolozsvárott és Szegeden

Pszichológia Debrecenben és Pécsett

Konferencia és kötet