A Szociális Misszió Társulat épülete, kápolnája

Budapest I. ker., Krisztina krt. 61./a.

A Szociális Missziótársulat székháza Budapest, Krisztina krt. 125-127-129.

 

Forrás:
20 éves a szociális missziótársulat 1908-1928. Rövid ismertetés (1928). Budapest, 1928., 18.o. http://mek.oszk.hu/12800/12890/12890.pdf

Napjainkban így fest

 

Forrás:
20 éves a szociális missziótársulat 1908-1928. Rövid ismertetés (1928). Budapest, 1928., 18.o. http://mek.oszk.hu/12800/12890/12890.pdf

A Szociális Missziótársulat székháza Budapest, Krisztina krt. 125-127-129.

 

Forrás:
20 éves a szociális missziótársulat 1908-1928. Rövid ismertetés (1928). Budapest, 1928., 18.o. http://mek.oszk.hu/12800/12890/12890.pdf

A Szociális Missziótársulat székháza Budapest, Krisztina krt. 125-127-129.

 

Forrás:
20 éves a szociális missziótársulat 1908-1928. Rövid ismertetés (1928). Budapest, 1928., 18.o. http://mek.oszk.hu/12800/12890/12890.pdf

A hely jelentősége

Ranschburg Pál családjával együtt megkeresztelkedik 1919 augusztus 31-én. Az eseményre a Szociális Missziótársulat Krisztina körúti épületében lévő kápolnában kerül sor. A szertartásra a szociális pártfogók képzésekor kialakult munkakapcsolat révén  a Szociális Missziótársulat kápolnájában kerül sor (a Szociális Missziótársulat Ranschburgot pártfogók képzésére kérte fel).

A keresztelő páter dr. Schütz Antal piarista professzor volt, aki maga is pszichológiai doktorátussal rendelkezett. Ranschburg Schaffer Károlyt kérte fel keresztszülőnek. A kereszténységgel való kapcsolatfelvételt az iskolai és baráti szálak elősegítették, a döntést azonban az antiszemita légkör határozta meg.  1944-ben a megkeresztelkedés nem mentette meg az üldöztetés elől, a felvett keresztség csak 1919. augusztus 1-je előtti dátummal volt érvényesíthető.

A hely története

A Szociális Missziótársulat az első magyar alapítású női szerzeteskongregáció, amelyik Magyarországon a szegényeinek megsegítésére alakult 1908-ban, Farkas Edit vezetésével. A Misszó a századelő katolikus nőmozgalmaiból, a Nővédő Egyesületből és a Patronázs Egyesületből nőtt ki. Farkas Edit a nőkérdéssel foglalkozó, képzett és hivatásos testvérek közösségét hozta létre. Szociális és vezetőképző tanfolyamokat tartottak, missziósházakat, iskolákat, napköziotthonokat, népkonyhákat, árvaházakat működtettek. Országos szervezőmunkát végzett a katolikus nők között, akiket asszonyszövetségekbe, ifjúságcsoportokba, tömörítettek. Sajtójuk, könyvkiadásuk volt. A központi épület 1911-ben épült fel.

Források

20 éves a szociális missziótársulat 1908-1928. Rövid ismertetés (1928). Budapest, 1928. http://mek.oszk.hu/12800/12890/12890.pdf

Beöthy Zsuzsanna Cecília SM, Röviden a 100 éves Szociális Missziótársulatról, Kézirat 2008

Szociális Missziótársulat honlap, http://szocmissz.hu/tortenetunk.html

Ranschburg, Ágnes Hildegard (2013). Elismerések és előítéletek kereszttüzében: Ranschburg Pál életútja a családi dokumentumok tükrében. In: Lányi G. (szerk.) Ranschburg Pál és a magyar pszichológia kezdetei. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 113-144.

Ranschburg Ágnes Hildegard (2020). Ranschburg Pál életútja. In: Szokolszky Ágnes és Takács István (szerk.). „Non omnis moriar” Ranschburg Pál emlékkötet, Budapest, Flaccus Kiadó, 25-33.