Posch Jenő

 

1859. augusztus 4. (Pozsony) –
1923. június 23. (Budapest)

Főgimnáziumi tanár, filozófiai író, pedagógus, az MTA levelező tagja. Jómódú családba született Pozsonyban. Apja Posch Ágoston, a királyi ítélőtábla bírája, anyja Slubek Laura. Középiskolát a budapesti kegyesrendi gimnáziumban végezte, majd a budapesti egyetem bölcsészkarán 1881-ben tanári oklevelet kapott magyar nyelvből és bölcseletből. Sátoraljaújhelyen helyettesítő tanárként dolgozott 1884-ben. Ekkoriban lépett ki a római katolikus egyházból (élt a „felekezetnélküliség” jogával). Ez a tény, és „Az idő elmélete” című könyve nagy port kavart katolikus tanártársai körében. Később azzal okozott vitát, hogy Darwin tanításait ismertette tanítása során. Emiatt a képviselőházban kikérték a közoktatási miniszter (egykori tanítványa, Wlassics Gyula) véleményét, aki azt a választ adta, hogy megengedhetetlen, hogy a tanításba katolikus felekezeten kívüli, materialisztikus nézeteket interpretáljanak, de nem korlátozható a tudományos téren való véleménynyilvánítást. 1885-ben kinevezték a debreceni algimnázium tanárának, majd a miskolci katolikus gimnáziumban kapott állást. Ezt követően még két másik gimnáziumban tanított, először a szolnoki állami főgimnáziumban, később a budapesti VII. kerületi főgimnáziumban. Filozófiai szemléletét főként az antispiritualizmus és a realizmus jellemezte. Az amerikai John B. Watson tanaihoz hasonlóan, de tőle függetlenül írta le a viselkedés pszichológiai alapjait. 1920-tól, miután a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett, nyugdíjba vonult. Akadémiai székfoglalóját az öngyilkosság témájában írta. 1923-ban halt meg, 63 évesen.

Publikációk (válogatás)

Az idő elmélete. Az e tárgyra vonatkozó főbb philosophiai nézetek ismertetésével és birálatával. Budapest, HU: Bobrowrowsky és Kranke Bizománya. (1896)

Lelki jelenségeink és természetük: egy realista lélektan tervezete. Budapest, HU: Pfeifer Ferdinánd-Féle Könyvkereskedés Kiadása. (1915)

Az öngyilkosság lélek- és erkölcstani szempontból. Nyugat, 14(4), 292-294. (1921)

Források

Wikipédia: Posch Jenő.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Posch_Jen%C5%91

Névpont.hu: Posch Jenő.
 https://www.nevpont.hu/palyakep/posch-jeno-9ae0a

Holovicz Attila (2017). POSCH JENŐ FILOZÓFIÁJA. Doktori disszertáció SZTE BTK Filozófia Doktori Iskola
http://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/4161/1/Posch_Jeno_filozofiaja.pdf

Schöpflin Aladár: Posch Jenő. Nyugat, 1923. 14. szám.
https://epa.oszk.hu/00000/00022/00341/10380.htm