Mitrovics Gyula

 

1871. június 29. (Sárospatak) –
1965. március 17. (Stuttgart)

A debreceni egyetem első pedagógiaprofesszora, aki filozófiával, esztétikával és pszichológiával is foglalkozott. Édesanyja Botka Emilia volt, édesapja idősebb Mitrovics Gyula, református lelkész és teológia tanár, emellett nagy hatású egyházi író. Ifjabb Mitrovics a gimnáziumot Sárospatakon, az egyetemet pedig a budapesti, a bécsi és a berlini egyetemen végezte. Ezután először szülőfalujában kapott tanári állást; ebben az időben egyházkerülete, illetve a Magyar Tudományos Akadémia segítségével többször is tett tanulmányutakat Ausztriába, Német- és Olaszországba. 1909-ben a Debreceni Református Kollégiumban kapott tanári állást. Itt a kollégiumi könyvtár igazgatói teendőit látta el, emellett pedig 1917-ben az egyetem magántanára lett. A debreceni egyetem bölcsészettudományi karának 1918-ban lett a pedagógiaprofesszora, amikor ketté vált az addig egy egységet alkotó filozófia-pedagógia tanszék. Nyugdíjba vonulásáig, 1941-ig vezette a Neveléstudományi Tanszéket. Emellett a Magyar Esztétikai Társaság elnöke volt, illetve megalapította és szerkesztette az Esztétikai Szemle című folyóiratot. A leendő tanárok felkészítésében fontos szerepet szánt a kísérleti pszichológiának. 1920-as években létrehozott a tanszékén egy olyan szakmai műhelyt, amelyben bevezetést tartott a kísérleti pszichológiai módszereibe.

A megalakulástól kezdve tagja volt a Magyar Pszichológiai Társaság választmányának. Baráti kapcsolatot ápolt a Társaság elnökével, Ranschburg Pállal és titkárával, Boda Istvánnal. Benedek Lászlóval és Boda Istvánnal együtt fogalmazott meg 1932-ben egy programadó „elaborátumot”, amely a hazai pszichológiai kultúra fejlesztésének szükségességét fejtette ki. Az Országos Középiskolai Tanáregyesületben is igyekezett népszerűsíteni a pszichológiát. Tanszékén utóda a Mitrovics-féle kísérleti pszichológiai orientációval szakító Karácsony Sándor volt.

Publikációk (válogatás)

A bölcselet történetének vázlata. Irta Schwegler Albert, a Koeber R. által átnézett és bővített 15. kiadás után ford. Átnézte Szlavik Mátyás, Bpest, 1902.

A magyar esztétikai irodalom története (Debrecen – Bp., 1928)

Nevelésügyi feladataink a háború után. Debrecen, HU: Csáthy Ferencz m. kir. tudományegyetemi könyvkereskedése és könyvkiadó (1918)

A neveléstudomány alapvonalai (Debrecen – Bp., 1933)

Esztétika és kritika (Bp., 1935)

A műalkotás szemlélete (Bp., 1940)

Források

Kép:
https://humandi.unideb.hu/hu/mitrovics-gyula-1871-1965

https://hu.wikipedia.org/wiki/Mitrovics_Gyula_(tan%C3%A1r,_1871%E2%80%931965)

https://humandi.unideb.hu/hu/mitrovics-gyula-1871-1965

Szinnyei, József (1903). Magyar írók élete és munkái IX (Mircse-Oszvaldt). Budapest, HU: Hornyánszky.

Vincze Tamás Debreceni pedagógiaprofesszorok pszichológiai munkássága 1918–1950