Láng Júlia
(Julia Mannheim)

 

1893. szeptember 23. (Budapest) –
1955. december 16. (London)

Pszichoanalitikus, Láng József budapesti ékszerész és Ungár Johanna gyermeke, testvére Láng Erzsébet csembalóművész. 1911. és 1916. között a budapesti egyetemen nyelveket, filozófiát és Révész Gézánál pszichológiát hallgatott. 1919-ben pszichológiai doktorátust szerzett. Csatlakozott a Balázs Béla és Lukács György körül kialakult baloldali Vasárnapi Körhöz, itt ismerte meg későbbi férjét Mannheim Károlyt. 1917-ben a Magyar Filozófiai Társaság tagjai közé választotta. A Tanácsköztársaság bukását követően 1919-ben Mannheim Károly Németországba emigrált, ahová Láng Júlia 1920-ban követte. Egy évvel később Heidelbergben házasodtak össze. Míg férje a tanársegédként oktatott a Heidelbergi Egyetem szociológia tanszékén, addig Júlia a gyermekpszichiátria úttörőjének és Freud követőjének számító August Homburger mellett ismerkedett meg a pszichoanalízis gyakorlati alkalmazásával. Férjét 1930-ban a frankfurti egyetem szociológia és közgazdaságtan tanszékére hívták. Láng Júlia a 1930-as évek elején pszichoanalitikus képzést kezdett Frankfurt am Mainban, de meg kellett szakítania, amikor Mannheim Károlyt 1933-ban zsidó származása miatt az egyetemről elbocsátották.

A házaspár Hollandián keresztül Angliába emigrált. Júlia Londonban folytatta pszichoanalitikus tanulmányait. 1944-ben a Brit Pszichoanalikus Társaság rendes tagjává fogadta. Pszichoanalitikusként folytatott magánpraxisa mellett Anna Freud gyermekterápiás kurzusain oktatott. Mannheim Károly 1947-ben bekövetkezett halála után ideje nagy részét férje írásai szerkesztésének szentelte. A Pszichoanalitikus Társaság tagsági felvételéhez készített tanulmánya, mely egy drogfüggő nő esetét elemzi, maradt az egyetlen analitikai publikációja. 1955-ben, 60 éves korában elhunyt el Londonban. Férjével közös sírja a Golders Green-i izraelita temetőben található.

Források

Kép:
http://fotomuzeum.hu/media/fenykep/01130065.jpg

Harmat, P. (1988). Freud, Ferenczi und die ungarische Psychoanalyse. Tübingen

Lantos, B. (1956). Julia Mannheim 1895-1955. International Journal of Psychoanalysis, 38.166-197 o.

Mészáros, J. (2014): Ferenczi and Beyond – Exile of the Budapest School and Solidarity in the Psychoanalytic Movement During the Nazi Years. London, Routledge 2014

Nölleke, B. (2021). Julia Mannheim. Psychoanalytikerinnen. Biografisches Lexikon.

Retrieved on May 17, 2021 from
https://www.psychoanalytikerinnen.de/greatbritain_biographies.html#Mannheim
 

Wikipedia: Láng Júlia.
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ng_J%C3%BAlia