Dúró Lajos

 

1928. november 8. (Püspökladány) –
2015. július 23. (Szeged)

Pszichológus, az 1960. és 1990. közötti időszak pszichológiai közéletének szereplője. A szegedi Pszichológia Tanszéket vezete 1970. és 1990. között. Kisparaszti családból származott. Felsőfokú tanulmányait a debreceni és az egri pedagógiai főiskolán végezte. 1951-ben magyar-történelem szakos főiskolai diplomát szerzett Egerben. Pedagógiát és pszichológiát Kiss Tihamértől tanult, aki jelentős hatást gyakorolt érdeklődésére. 1953. és 1957. között a leningrádi Herzen Pedagógiai Főiskolán volt aspirantúrán, ahol a pedagógiai tudományok kandidátusa fokozatot érte el. Ezt 1958-ban honosítottak előbb pedagógiai, majd pszichológiatudományi kandidátusi disszertációként. Az 1958/59. tanév második félévétől kezdett el dolgozni a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi és Lélektani Intézetében, ahol pedagógiát oktatott tanárjelölteknek. 1960-ban egyetemi doktori címet és egyetemi docensi kinevezést kapott. 1962-ben tagja lett a Magyar Pszichológiai Társaságnak. 1968-tól Ágoston György szerkesztő mellett, mint társszerkesztő jegyezte a Tettamanti Béla által megalapított és szerkesztett Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Paedagogica et Psychologica című lapot annak 1989-es megszűnéséig.

Az 1970-ben létrejött Szegedi Tudományegyetemen a Pszichológia Tanszék vezetője volt 1990-ig (a tanszék az Ágoston György pedagógia professzor által vezetett Pedagógiai és Pszichológiai Tanszékcsoport része volt). Rövidebb tanulmányutakat tett a Szovjetunióba, NDK-ba, Jugoszláviába, Lengyelországba. Kutatási területei a fejlődéslélektan, a pedagógiai pszichológia és a pedagógiai szociálpszichológia volt. 1988-ban megszervezte Várkonyi Hildebrand Dezső születésének emlékülését. 1993-ban nyugdíjazták, 2015-ben halt meg, 87 évesen, Szegeden.

Publikációk (válogatás)

A középiskolai kollégiumi nevelőtanár-képzés néhány kérdése (Szeged, 1962)

A tanárjelöltek pszichológiai gyakorlatának nevelőhatása (Szeged, 1963)

Fejlődés és neveléslélektan (L. Kelemennel és B. Radnaival; Budapest, 1965)

A személyiség és tanulmányozásának módszerei (Budapest, 1972)

Az értékorientáció pedagógiai pszichológiai vizsgálata (Szeged, 1982)

Mester János az önuralom lélektanáról és az akaratnevelésről (Gyula, 2002)

A pedagógiai gyakorlat pszichológiája: nevelés és értékkutatás (M. Kékes Szabó Mihállyal és L. Piglerrel; Budapest, 2005)

Források

Kép:
http://arts.u-szeged.hu/hirek/szte-btk-2015-julius/elhunyt-dr-duro-lajos

Szokolszky Ágnes (2009). A lélektan 80 éves története a szegedi egyetemen 1929-2009. JATE Press (2009)

Wikipédia: Dúró Lajos.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dur%C3%B3_Lajos