Domonkos Lászlóné
(Löllbach Emma)

 

1885. április 7. (Salgótarján) –
1966. október 14. (Budapest)

Az egyik legismertebb reformiskola az „Új Iskola” (1915-1949) megalapítója és igazgatója, a magyarországi Új iskola mozgalom egyik elindítója. Elemi iskoláit szülőhelyén, a felsőbb leányiskolát Besztercebányán végezte, majd a budapesti Csalogány utcai tanítóképzőben kapott tanítónői oklevelet Nagy Lászlónál, az első magyar reformpedagógusnál. Később az Erzsébet Nőiskolában szerezte meg polgári iskolai tanárnői diplomáját, nyelv- és történettudományi szakon. 1907-ben házasságot kötött Domokos László közigazgatási bírósági tanácsjegyzővel, aki a szegedi értelmiségi körök ismert személyisége, költő, újságíró is volt. Házukban vendégeskedett Juhász Gyula, Babits Mihály, Tömörkény István, Móra Ferenc. Figyelme hamarosan a gyermektanulmányozás felé irányult, a Magyar Gyermektanulmányi Társaság szegedi fiókkörének lett a titkára. Mielőtt megalapította saját iskoláját, bejárta Nyugat-Európát és tanulmányozta a reformpedagógiai módszereket, publikációkat jelentetett meg tapasztalataival kapcsolatban. Tudatosult küldetése: olyan iskolát szeretne alapítani, amelyben boldogok a gyerekek. A budai Új Iskola 1915 szeptemberében Domokos Lászlóné vezetésével, Nagy László gyermek-fejlődéstani elveire alapozva jött létre. Az iskola az 1950-es évek elejéig működhetett, akkor államosították.

Domokos Lászlóné még részt vett a nyolcosztályos általános iskolai kísérletekben, felkérték tankönyvírásra. Az iskola megszüntetésekor egy évre áthelyezték a Gizella Gimnáziumba, innen vonult nyugalomba méltánytalan körülmények között. Még megérte Buzás László az Új Iskoláról írott doktori disszertációjának a vitáját; meg is jelent rajta, és hozzászólt.

Egyik volt tanítványa így fogalmazta meg az iskola lényegét: „Emmi néni mint a legmagasabb szintű értelmiség képviselője próbált irányt mutatni a nemzetnek onnan fentről, ahol ő volt, és semlegességi állásfoglalásának eredményeként kerülhettek ki az Új Iskolából olyan különbözően kiváló emberek, mint Göncz Árpád, Bibó István, Litván György.”.

Publikációk (válogatás)

Korszerű kérdések a nevelésben: Domokos Lászlóné összegyűjtött előadásai és cikkei 1928-1941-ig / szerk. Áment Erzsébet. Magyar Reformpedagógiai Törekvések 4.

Az alkottató tanítás: Domokos Lászlóné összegyűjtött előadási és cikkei 1908-1928-ig / szerk.

Források

Kép:
http://www.tani-tani.info/jo_gyakorlatok_a_multbol_a_jovonek

Áment Erzsébet /2005/: A budai Új Iskola pedagógiája. OPKM. Budapest.

Áment Erzsébet. Magyar Reformpedagógiai Törekvések

Áment Erzsébet /2005/: Emmi néni Iskolája. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest.

Hatalmas szeretetmű volt ez az iskola.
https://web.archive.org/web/20051230235210/http://www.evelet.hu:8080/ujsagok/evelet/archivum/2005/15/101

Tisztelgés Domokos Lászlóné előtt:
http://www.mateh.hu/tehetsegkonyvtar/Heimann_Ilona/Tisztelges.pdf

Az új iskola.
http://acta.bibl.u-szeged.hu/54620/1/delvideki_szemle_2017_001_084-104.pdf