Brunswick Egon

 

1903. március 08. (Budapest) –
1955. július 5. (Kalifornia, USA)

Magyar származású nemzetközi szinten jelentős pszichológus, észleléskutató. Budapesten, magyar édesapától és osztrák édesanyától született. Tanulmányait Bécsben, a Theresianische Akademie-n végezte, majd beiratkozott a Bécsi Egyetem pszichológia szakára, amit az ismert alaklélektanos Karl Bühler vezetett. Itt 1927-ben szerzett doktori fokozatot és Bühler intézetében maradt. 1933-ban ismerkedett meg Edward Tolmannal, közös munkájuk „Az organizmus és a környezeti okság szerkezete”. Ezt követően 1934-ig a Bécsi Pszichológiai Intézet munkatársa volt egy Ankarában vendégelőadóként töltött évet leszámítva, ami alatt megalapította az első török pszichológiai laboratóriumot. Bécsben a Bühler Intézetben együtt dolgozott Kardos Lajossal, a színérzékelés elméletéről közös tanulmányt publikáltak, barátságuk Brunswik haláláig megmaradt. 1935-ben megkapta a Rockefeller ösztöndíjat, és az amerikai University of Californián kezdett dolgozni, ahol élete hátralévő részét is töltötte. 

Főként az észlelés, a kogníció, a módszertan, illetve az akadémiai pszichológia története érdekelte, de nyitott volt a pszichoanalízis és a szociológia kérdéseire is. 1952-ben publikált, The Conceptual Framework of Psychology” című kötetét 2000-ben beválasztottak a huszadik századi kognitív tudomány 100 legmeghatározóbb könyve közé. Számos publikációja volt. Ökológiai színezetű elmélete „valószínűségi funkcionalizmus” (probabilistic functionalism) néven ismert, ebben elsőként írta le a viselkedést valószínűségi észlelésen alapuló rendszerként. Kurt Lewinhez hasonlóan hangsúlyozta az észlelt környezet meghatározó szerepét a viselkedés alakításában. Ökológiai pszichológiáját az észlelés problémája, az észlelt és a valóságos világ közötti megfelelés kérdései motiválták.

Publikációk (válogatás)

Zur Entwicklung der Albedowahrnehmung. Zeitschrift für Psychologie, 109, 40-115. (1828)

Das Duplizitätsprinzip in der Theorie der Farbenwahrnehmung. Zeitschrift für Psychologie, 111, 307—320. Kardos Lajossal, (1928)

The organism and the causal texture of the environment. Psychological Review, 42, 43—77. E.C. Tolman-nal(1935)

Psychology as a Science of Objective Relations. Philosophy of Science 4:227-260. (1937)

Organismic Achievement and Environmental Probability. Psychological Review 50:255-272. (1943)

Perception and the Representative Design of Psychological Experiments. 2d ed., rev. & enl. Berkeley: Univ. of Calif. Press. (1956)

Prinzipfragen der Gestalttheorie. In: Beiträge zur problemgeschichte der Psychologie. Festschrift zu Karl Bühler 50. Geburstag gewidmet von seinen Mitarbeitern Egon Brunswik, Charlotte Bühler, Hildegard Hetzer, Ludwig Kardos, Elsa Köhler, Josef Krug, Alexander Willwoll. Fischer, Jena, 78— 149.

The Conceptual Framework of Psychology.Univ. of Chicago Press. (1952).

Representative Design and Probabilistic Theory in a Functional Psychology. Psychological Review 62:193-217. (1955)

Források

Kép:
http://www.brunswik.org/egon.html

Egon Brunswick. The Brunswick Society
http://www.brunswik.org/egon.html

Hammond, Kenneth R. (editor) (1966). The Psychology of Egon Brunswik. New York: Holt.

Hammond, Kenneth R. & T. R. Stewart (ed.) (2001). The Essential Brunswik. Cary, NC: Oxford University Press.

Wikipedia: Egon Brunswick,
https://en.wikipedia.org/wiki/Egon_Brunswik