Weszely Ödön

 

1867. augusztus 23. (Pest) –
1935. március 6. (Budapest)

Pedagógus egyetemi tanár, a neveléstudomány és a pszichológia szakembere. Nehéz családi körülményei miatt (apja korán meghalt) már a reáliskolában fiatalabb gyerekek tanításával foglalkozott, hogy pénzt keressen. 1889-ben a pesti egyetemen tanári oklevelet szerzett, fő szakja a magyar volt. Ezt követően több éven keresztül többféle iskolában (elemi iskolában, polgári iskolában és gimnáziumban) tanított, 1895-től tanítóképzőben is, ahol pedagógiát oktatott. 1894-ben bölcsészdoktori szigorlatot tett magyar irodalomból. 1909-től a minisztériumi közoktatási ügyosztály tagjaként a főváros iskoláinak pedagógiai felügyeletét végezte. 1910-ben a pesti egyetem magántanára lett. 1912-ben a javaslatára alakult Fővárosi Pedagógiai Szeminárium igazgatója lett, amely a tanítók rendszeres és szervezett továbbképzését végezte. 1918-ban a pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem pedagógia-professzorának nevezték ki, később egy ideig a rektori tisztséget is betöltötte. Miután 1923-ban az egyetem Pécsre települt a trianoni határdiktátum következtében, ő is Pécsre költözött. Az egyetemen pedagógiai intézetet és hozzá tartozó könyvtárat alapított. Alapítója volt a Népmívelés (később Új Élet) és szerkesztője a Magyar Pedagógia folyóiratoknak, amelyek a pedagógia elméletével és gyakorlatával, gyermekvédelemmel, gyermeklélektannal foglalkoztak. 1924-ben újjászervezte a Magyar Gyermektanulmányi és Gyakorlati Lélektani Társaságot, melynek az elnöki tisztségét töltötte be. 1935-ben a budapesti egyetem pedagógiai tanszékének professzorává nevezték ki, betegsége miatt azonban már csak a legelső előadását tudta megtartani.

Publikációk (válogatás)

Bevezetés a neveléstudományba: a pedagógia alapvető kérdései. Budapest: Eggenberger. (1923)

A korszerű nevelés alapelvei. A neveléstudomány rendszere. Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. (1935) 

A paedagogia és pszichologia viszonya (1–2). Magyar Paedagogia, 16, 449–456, 513–523. (1907)

Források

Kép:
http://mek.oszk.hu/01900/01934/html/index.htm

Faragó, L. (1936). Weszely Ödön 1867–1936. (nekrológ). Athenaeum, 1936, 73-74.

Arcanum: Weszely Ödön.
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/w-7870D/weszely-odon-787B2/

Révész györgy: A Pszichológiai Intézet alakítása és szakindítás Pécsett. In: Szokolszky Ágnes (szerk.). A magyar pszichológia történelembe ágyazott útja a vidéki egyetemeken. 209-223
http://acta.bibl.u-szeged.hu/72216/1/pszichologia_fejlodese_2021.pdf

Weszely Ödön rövid életrajza. Magyar Elektronikus Könyvtár, letöltve 2021. 06. 18-án.
https://mek.oszk.hu/01900/01934/html/weszel19.htm 

Wikipedia: Weszely Ödön.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Weszely_%C3%96d%C3%B6n