Varga Jenő
(Jevgenyij Varga)

 

1879. november 6. (Nagytétény) –
1964. október 8. (Moszkva)

Kommunista politikus, közgazdász, pszichoanalitikus. Weisz Sámuel és Singer Julianna fiaként született szegény zsidó családban. Tízéves korától egy parasztgazdaságban dolgozott, később kitanulta a pékmesterséget, majd kereskedelmi alkalmazott lett és munka mellett képezte magát. Gimnáziumi tanulmányai után 1902-ben a budapesti egyetemre iratkozott be. Történelmet, közgazdaságtant és filozófiát tanult, később Berlinben és Párizsban is. 1906-ban lépett be a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba. 1907-ben a kanti antinómiákról írt dolgozatával doktorált filozófiából. A budapesti egyetemen a neves filozófus, Alexander Bernát volt egyik tanára, akinek belső köréhez tartozott. Alexander Bernát édesapja volt a pszichoanalitikus Alexander Ferencnek, aki később Berlinbe került, majd az Egyesült Államokban a pszichoanalízis első professzora lett. Alexander Bernát körében találkozott Varga először a pszichoanalízissel.1907-től a Népszava belső munkatársa, majd közgazdasági rovatának szerkesztője lett. Közgazdasági, szociológiai írásai itt, valamint egyéb baloldali magyar és német lapokban jelentek meg. Előadásokat tartott a Galilei Körben. 1918-ban a Magyarországi Pszichoanalitikai Egyesület tagja lett. A Tanácsköztársaság alatt termelési népbiztosnak nevezték ki, emellett a budapesti egyetem jogi karán kapott egyetemi tanári kinevezést. A proletárdiktatúra bukását követően halálra ítélték, ami elől Ausztriába menekült, majd a Szovjetúnióba emigrált. Lenin felfigyelt tehetségére. Vezető közgazdasági szakértő lett,  Sztálinnal közvetlen kapcsolatban állt. Nagy valószínűség szerint ő volt a „málenkij robot” kiötlője, az ő felvetésére hurcolták a Szovjetunióba kényszermunkára a magyar polgári lakosság egy részét.

 

Publikációk (válogatás)

Az imperializmus gazdaságának és politikájának fő kérdései (A második világháború után) (Bp., 1958)

A huszadik század kapitalizmusa (Bp., 1962)

A jelenkori kapitalizmus és a gazdasági válságok (Válogatott művek, Bp., 1964)

Tanulmányok a kapitalizmus politikai gazdaságtanának problémáiról (Bp., 1965)

Források

Christfried Tögel: Varga Jenő, a pszichoanalízis, a Tanácsköztársaság és a sztalinizmus. Thalassa, 2002, 2-3
http://www.c3.hu/~thalassa/200023/arch0023/togel.htm

Wikipedia: Varga Jenő (politikus)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Varga_Jen%C5%91_(politikus)