A Gyógypedagógiai és Psychológiai Magyar Királyi Laboratórium székhelye

Budapest VIII. ker., Mosonyi u. 6.

Magyar Királyi Gyógypedagógiai és Pszichológiai Laboratórium működésének színhelye (Mosonyi utca 6., Festetich és Mosonyi utca sarok). Ma Schulek Frigyes Két tanítási nyelvű Építőipari Szakközépiskola.

 

Forrás:
http://docplayer.hu/1893868-Schulek-frigyes-ket-tanitasi-nyelvu-epitoipari-szakkozepiskola-modositasokkal-egyseges-szerkezetbe-foglalt-szervezeti-mukodesi-szabalyzata-budapest.html

Napjainkban így fest

 

Forrás:
Saját

Magyar Királyi Gyógypedagógiai és Pszichológiai Laboratórium működésének színhelye (Mosonyi utca 6., Festetich és Mosonyi utca sarok). Ma Schulek Frigyes Két tanítási nyelvű Építőipari Szakközépiskola.

 

Forrás:
http://docplayer.hu/1893868-Schulek-frigyes-ket-tanitasi-nyelvu-epitoipari-szakkozepiskola-modositasokkal-egyseges-szerkezetbe-foglalt-szervezeti-mukodesi-szabalyzata-budapest.html

Napjainkban így fest

 

Forrás:
http://docplayer.hu/1893868-Schulek-frigyes-ket-tanitasi-nyelvu-epitoipari-szakkozepiskola-modositasokkal-egyseges-szerkezetbe-foglalt-szervezeti-mukodesi-szabalyzata-budapest.html

A hely jelentősége

A Laboratóriumban pszichológiai és gyógypedagógiai irányú kutatások folytak.  Az itt folyó kísérletező, fejlesztő munka teremtette meg a gyógypedagógia tudományos alapjait, egyben a magyar kísérleti pszichológia alapjait. 

Fennállásának huszonöt éve alatt orvos- és gyógypedagógus-nemzedékeket, különböző szaktudományok művelőit és folyamatosan differenciálódó tudományterületek képviselőit kapcsolta össze.

A hely története

Ranschburg Pál második laboratóriuma, amelyet 25 éven át vezetett, itt talált befogadásra az orvoskarról történt kizárást követően. A Psychofisiológiai Laborban folyó sikeres munka ellenére 1902-ben az Orvosegyetem Kari Tanácsülési határozata kétségbe vonta a labor működésének jogalapját. Ez egybeesett a laboratóriumot pártoló Lafenauer professzor 1901-es váratlan halálával. Ezt követően Ranschburg klinikai gyakornoki álláshelyét és laboratóriumát megszüntették.

A laboratórium kényszerűen elhagyta a klinikát, és magánlaboratórium státuszba került. Wlassics Gyula kultuszminiszter közreműködésével azonban a labor 1902-ben befogadást nyert a gyógypedagógiai intézmények Mosonyi utcai épületben. 1902 szeptemberében ez annyit jelentett, hogy Ranschburg az egyetemről elhozott műszereit elhelyezhette itt és kapott egy sötét udvari helységet. Ekkor még csak a Festetics–Mosonyi utcai saroképület első tömbje készült el, az építkezés tovább zajlott.

A második épületrészt 1904-ben fejezték be, ebben a szárnyban kapott helyet az ország első kisegítő iskolája Éltes Mátyás vezetésével.  Ekkor a laboratórium már több helyiséggel rendelkezett (Ranschburgnak külön dolgozószoba, raktár a műszereknek, előadóterem a gyógypedagógusképzés előadásai és más rendezvények számára, vizsgálatok végzésére alkalmas helyiségek). A finanszírozás Apponyi Albert miniszteri pártfogásával javul – ő államosítási rendeletével elismeri 1906-ban az ott folyó munka anyagi támogatásának és kutatási szabadságának szükséges kibővítését. Ezzel együtt kapja meg a laboratórium a  „Gyógypedagógiai Psychológiai m. kir. Laboratórium” címet is.

1991. május 30-án a Ranschburg-tanítványok tanítványai, az általa alapított laboratórium és több szakmai társaság jogutódjainak képviselői az épület falára emléktáblát állítottak Ranschburg Pál tiszteletére.

Források

Torda Ágnes (1992). Non omnis moriar Gyógypedagógiai Szemle 20 (1) 76-78.

http://epa.oszk.hu/03000/03047/00001/pdf/EPA03047_gyosze_1992_1_76-78.pdf