Somogyi József

 

1898. október 24. (Vác) –
1948. január 24. (Szeged)

Filozófus, pedagógus, pszichológus. A szegedi Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola tanszékvezető főiskolai tanára.A középiskola befejezése után háborús katonai szolgálatot végzett. 1918-ban folytathatta tanulmányait a budapesti egyetem matematika-fizika-filozófia szakán. A filozófus Pauler Ákos tanítványa volt. Hallgatott féléveket az Orvostudományi és a Hittudományi Karon is, majd 1921-ben bölcsészdoktori szigorlatot tett filozófia főtárgyból, pszichológia és pedagógiai melléktárgyakból. Az 1923/24-es téli szemeszterben a freiburgi és a müncheni egyetemen hallgatott előadásokat. A budapesti egyetem 1933-ban pszichológia és metafizika, 1942-ben filozófia magántanárrá habilitálta. 1930-ban a szegedi Állami Polgári Iskolai Filozófia-Pedagógia Tanszékének élére került. Tizennyolc éven keresztül – haláláig – vezette a tanszéket. Egyedül adta elő az összes filozófiai, pedagógiai és pszichológiai tárgyat évfolyamelőadás keretében. Tagja volt az Igazgató Tanácsnak, részt vett a tanárjelöltek gyakorlati képzésében, irányította a tanárok továbbképzését, emellett az Országos Polgári Iskolai Tanárvizsgáló Bizottságban is tevékenykedett.

 Munkássága kezdetén főleg filozófiával, ezen belül elsősorban a fenomenológiával foglalkozott. A pedagógia és a pszichológia terén leginkább a tehetség témakörét, mibenlétét, fajait, az intelligencia mibenlétét, a tehetség társadalmi jelentőségét, a tehetségvédelem feladatait vizsgálta. Az eugenikát proponálta, de nem fajbiológiai alapon. Vizsgálta a nemzeti vonásokat a tehetség szempontjából, tehetségtérképet készített arról, hogy az ország mely területén „terem” több tehetség, emellett hangsúlyt helyezett a nevelés és öröklés szerepére és arányuk fontosságára. Tagja volt a Magyar Pszichológiai Társaságnak. Szeged Város Szabadművelődési Tanácsának és tíz éven keresztül a Magyar Filozófiai Társaságnak volt a titkára. Szegeden hunyt el 1948-ban.

Publikációk (válogatás)

A fenomenológia történeti és kritikai vizsgálata. Budavári Tudományos Társaság. (1926)

Tehetség és eugenika. A tehetség biológiai, pszichológiai és szociológiai vizsgálata. Eggenberger-féle Könyvkereskedés. (1934)

Nevelés és átöröklés. A cselekvés iskolája, 3, 235-242. (1935)

A munkaiskola és a régi iskola. Nevelésügyi szemle, 1, 11-23. (1937).

Magyarország tehetségtérképe. Társadalomtudomány, 22(1), 56-76. (1942)

Források

Kép:
https://www.regikonyvek.hu/kiadas/somogyi-jozsef-1998-juhasz-gyula-tanarkepzo-foiskola-kiadoja 

Apróné L. K., & Galgóczi, A. (1998). Somogyi József szellemi öröksége. Módszertani közlemények, 38(5), 215-218.
http://acta.bibl.u-szeged.hu/28281/1/modszertani_038_005_215-218.pdf 

Erős, F. (2015). A nemzetpolitikai lélektantól a tudományos fajelméletig. Socio. hu Társadalomtudományi Szemle, (2), 67-85.
http://real.mtak.hu/33572/1/eros67.pdf  

Laczó Katalin és Galgóczi Anna (1998) Sonohgyi József. Szeged, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Kiadója.
https://d3cke8tg6hiyfg.cloudfront.net/images/1000×768/resize/b_62jqat8g.jpg?v=1