Működés az 1930-as és 1940-es években

1. A MAGYAR PSZICHOLÓGIA TÁRSASÁG ELNÖKEI ÉS TEVÉKENYSÉGE

A Társaság elnökei I.
1931-1945

1930.márc.11.
Megalakul a Psychotechnikai Szakosztály

“Gyakorlati pszichológiai szakosztály”-nak is nevezték.

Szakosztályok az 1930-as években:

Psychotechnikai Szakosztály
Esztétikai Szakosztály
Neveléslélektani Szakosztály
Öröklődési Szakosztály

Magyar Pszichológiai Szemle 1929 3-4, 13.o. Forrás: Arcanum

Pénzügyi elszámolás 1934-re,  és költségvetés 1935-re vonatkozóan. 

1935-ben a tervezett bevétel 3 ezer pengő, ebből 2200 pengő tagdíjakból, 400 pengő állami támogatásból várt bevétel. 

Magyar Pszichológiai Szemle 1935 1-2. 229.o., forrás: Arcanum  

2. A MAGYAR PSZICHOLÓGIA SZEMLE AZ 1930-AS ÉVEKBEN

A Magyar Pszichológia Szemle 
1940 (XIII) 1-4 száma. 
Forrás: Arcanum 

A gazdasági válság nehéz körülményeket teremt, de a Szemle helyzetét sikerül stabilizálni.  

Megállapíthatjuk szerénység nélkül, hogy éppen a Magyar Pszichológiai Szemle tudta legsikeresebben egy arcvonalba gyűjteni a lélektan minden munkását hazánkban

Várkonyi Hildebrand, Magyar Pszichológiai Szemle, 1938, 1-4, 3. o. Forrás: Arcanum

Forrás: Nkp NAT202. https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_11_nat2020/lecke_06_022

A Magyar Pszichológiai Szemle főszerkesztői
1928-1947
1928-1932 Boda István, Juhász Andor
1933-1939 Várkonyi Hildebrand Dezső
1940-1944 Lehoczky Tibor, Mátrai László
1947 Kardos Lajos, Lénárd Ferenc

 

A Magyar Pszichológia Szemle 1940, 1-4 száma Forrás: Arcanum

Munkatársak, fenntartás

A lap ebben az időszakban átlagosan 1000 pengő támogatást kapott a Vallás-és Közoktatási Minisztériumtól.

40 állami középiskola járatta a Szemlét, miután a vallás- és közoktatási minisztérium az állami középiskolák részére megrendelte a folyóiratot.

Megjelenik a külföldi folyóiratszemle.

Kik és  mit írtak a Várkonyi szerkesztése alatt álló Szemlében? 

Kiss György, 1988. Várkonyi Hildebrand Dezső és a pszichológiai közélet, 3.o.

1940: Várkonyi Hildebrand Dezső leköszön. 

Várkonyi 1940-től átveszi a Társaság elnökségét, abbahagyja a Szemle szerkesztését. 

A Szemle új  szerkesztői:

Lehoczky Tibor, 
Mátrai László, 
Horányi Béla, 
Lehner Ferenc.

A Magyar Pszichológia Szemle 1940 (XIII) 1-4 száma.  Forrás: Arcanum 

A Magyar Pszichológiai Szemle főszerkesztői
1928-1947
1928-1932 Boda István, Juhász Andor
1933-1939 Várkonyi Hildebrand Dezső
1940-1944 Lehoczky Tibor, Mátrai László
1947 Kardos Lajos, Lénárd Ferenc

 

Az 1940-es 1-4. szám tartalma

Forrás: Arcanum

A Magyar Pszichológiai Szemle számai 1928 – 1942, 1947

A Magyar Pszichológiai Szemle a kis számú előfizetőből, a társasági tagdíjakból, és a Vallás-és Közoktatási Minisztérium néha akadozó támogatásából tartotta fenn magát.

Az 1930-as évek gazdasági válsága fenyegette a lap megjelenését.  Az 1936-os és 37-es számot 1938-ban, utólagosan, összevonva sikerült kiadni,  Várkonyi erőfeszítéseinek köszönhetően.

1942 és 1946 között azonban nem jelent meg a Szemle,  nehézségek miatt.  

1947-ben egy évfolyam jelent meg, majd a lapot 1948-ban beszüntették.