Magyar Pszichológiatörténet
A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológiai Szemle története

a mi hazánkban aránylag csak kevés psychologus-kutató tevékenykedett, akikről a nemzetközi tudományos élet, ha egyáltalán tudomást szerzett, – önhibájukon kívül és elsősorban az idegen nyelv használatának kényszere miatt – nem mint magyar kutatókról vett tudomást. Ezért lappang már évtizedek óta egy ábrándos terv a magyar psychologia munkásai között, mely hol itt, hol ott felszínre tör: magyar lélektani folyóiratot indítani, vagy legalább időhöz nem kötött közleménysorozatot megjelentetni

(Boda, 1928, 99.)

A kiállításról

A pszichológia fejlődése során nagy jelentősége volt a nemzeti pszichológiai társaságok és az első szakmai lapok megjelenésének. Hazánkban 1928 február 24-én alakult meg a Magyar Pszichológiai Társaság, és ugyanebben az évben jelent meg először a magyar pszichológia múltjában meghatározó jelentőségű lap, a Magyar Pszichológiai Szemle. A kiállítás bemutatja a Magyar Pszichológiai Szemle, és a lapot kiadó Magyar Pszichológiai Társaság történetét és áttekinti szerepüket a magyarországi pszichológia fejlődésében.

 

A kiállítás Balla Györgyi és Szokolszky Ágnes munkája

A Társaság és a Szemle megalakulása

Működés az 1930-as években

A nehézségek és a hallgatás két évtizede 

Visszatérés az 1960-as években 

A Társaság és a Szemle a rendszerváltás után és napjainkban