A Társaság és a Szemle a rendszerváltás után és napjainkban

1. A MAGYAR PSZICHOLÓGIAI TÁRSASÁG 1990 UTÁN

A rendszerváltás: 1989-1990

Az államszocializmus utolsó évtizedében már erősen lazult a politikai ellenőrzés és korlátozás, ami azonban csak a rendszerváltás bekövetkeztével szűnt meg teljesen. 

Az 1990-es évtizedben a demokratikus berendezkedés kereteiben felgyorsult  a nyugati pszichológiához való felzárkózás. 

1990.

Az MPT önálló jogi alakulat, a Szemle, mint a Társaság lapja jelenik meg.

1994.

Debrecenben megrendezik az első nagygyűlést.

1998.

Elkészül a Társaság honlapja.

1999. Bejegyzik a Társasági jogállást.

 

 

A Magyar Pszichológiai Társaság küldetése

„A Pszichológiai Bizottság javaslatára a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége elhatározta, hogy az Akadémia kebelén belül újjászervezi a Magyar Pszichológiai Társaságot; a szervezési munkák, az alapszabálytervezet előkészítésével megbízta a Pszichológiai Bizottságot.”

Forrás: www.mpt.hu

A Magyar Pszichológiai Társaság elnökei 1990-től máig

A Magyar Pszichológiai Társaság szekciói

 • Affektív és Kognitív Pszichológia Szekció >>
 • Coaching Pszichológiai Szekció >>
 • Egészségpszichológiai Szekció >>
 • Fejlődéslélektani Szekció >>
 • Gyógypedagógiai Pszichológiai Szekció >>
 • Katasztrófapszichológiai Szekció >>
 • Kifejezéspszichológiai Szekció >>
 • Klinikai Gyermekpszichológiai Szekció >>
 • Klinikai Pszichológiai Szekció >>
 • Környezetpszichológiai Szekció >>
 • Közlekedéspszichológiai Szekció >>
 • Kriminálpszichológiai és Igazságügyi Pszichológiai Szekció >>
 • LMBTQ+ Pszichológiai Szekció >>
 • Munka- és Szervezetpszichológiai Szekció >>
 • Neuropszichológiai Szekció >>
 • Nevelési Tanácsadás és Szakértés Szekció >>
 • Óvoda- és Iskolapszichológiai Szekció >>
 • Pozitív Pszichológiai Szekció >>
 • Pszichológiatörténeti Szekció >>
 • Sportpszichológiai Szekció >>
 • Szexuálpszichológiai Szekció >>
 • Szociálpszichológiai Szekció >>
 • Tanácsadás Pszichológiai Szekció >>
 • Valláspszichológiai Szekció >>
Tagozatok
 • Dél-dunántúli Tagozat
 • Dél-magyarországi Tagozat
 • Erdélyi Tagozat
 • Hon- és Rendvédelmi Tagozat
 • Ifjúsági Tagozat
 • Kelet-magyarországi Tagozat
 • Nemzetközi Tagozat

 

Bizottságok
 • Etikai Bizottság
 • EuroPsy Bizottság
 • Felsőoktatási Bizottság
 • Kommunikációs Bizottság
 • Magyar Pszichológiai Szemle Bizottság
 • Oktatási Bizottság
 • Számvizsgáló Bizottság
 • Tesztbizottság

 

Ifjúsági Tagozat

Magunkról

Az MPT Ifjúsági Tagozata várja mindazokat a lelkes pszichológus hallgatókat, akik szeretnének már a diploma megszerzése előtt tagjai lenni egy szakmai közösségnek, a Magyar Pszichológiai Társaságnak. Célunk megismertetni a pszichológiát a nagyvilággal és segíteni a pszichológus hallgatókat a pszichológia világában való tájékozódásban. Szervezünk fejlesztő tréningeket, előadásokat meghívott előadókkal, workshopokat, illetve mi magunk is standolunk MPT rendezvényeken, fesztiválokon. Az EFPSA, a pszichológus hallgatók európai szervezetének magyarországi képviseletét is tagozatunk látja el, Fehér Mária Melinda (Member’s Representative) és Köcsky Nóra (Vice Member’s Representative) személyében. Csapatunkba bekerülni felvételi interjú után lehetséges, amire a megadott elérhetőségen lehet jelentkezni.

Az MPT Szakmai Etikai Kódexe (SZEK)

 

A Szakmai Etikai Kódex (továbbiakban: SzEK) elsőrendű célja, hogy megállapítsa a
pszichológus számára a hivatása gyakorlásával együtt járó legalapvetőbb jogok és
kötelességek rendszerét. A jog által alakszerűen szabályozott kötelességeken túl az erkölcsi
felelősséget hangsúlyozza és annak konkrét tartalmat ad. A SzEK alapelve az egyén jogainak
és méltóságának tiszteletben tartása, a magas szintű kompetenciára törekvés és a
kompetenciahatárok szem előtt tartása, a pszichológusszerep és a személyiség integritásának
őrzése. Megbízható alapot kíván nyújtani annak eldöntéséhez, hogy hogyan kell eljárnia a
pszichológusnak, különösen olyan esetekben, amikor szakmája gyakorlása közben
problematikus, konfliktusos helyzetbe kerül. A SzEK ezért, – az etikai elveken túlmenően –
tartalmazza a fontosabb magatartási előírásokat is.

A Szakmai Etikai Kódex bevezetőjéből

A Társaság 2021 végén 1440 tagot tartott nyilván.

A tagok a szakmai munkát 24 szekcióban, 6 tagozatban, 9 bizottságban végezték.

AZ MPT havonta hírlevelet ad ki, évente tudományos nagygyűlést és egyéb eseményeket szervez.

A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése Eger, Eszterházy Főiskola, 2015

2. A MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 1990 UTÁN

A Magyar Pszichológia Szemle főszerkesztői, 1961-től máig

1961-1967 Gegesi Kiss Pál
1968-1973 Lénárd Ferenc
1974-1991 Popper Péter
1990-1996 Kulcsár Zsuzsanna
1997-2015 Pléh Csaba
2016- Fülöp Márta

 

 

Működés

 

A Szemle negyedévente jelenik meg, a Magyar Pszichológiai Társaság lapjaként

Az 1998-at követő 10 év alatt 382 szerzőtől 654 cikk jelent meg. A szerzők 8%-a írta a cikkek 65%-át.

Nemzetközi láthatóság: Az évtized alatt 173 Szemlében megjelent cikk fordult elő a PSYCHINFO adatbázisban, 81 hivatkozással. 

A Társaság évente tudományos naggyűlést szervez.

A lap 2020-ban ünnepelte megjelenésének 75. évfordulóját.

A rendszerváltás utáni első szám
Megújult külső
Magyar Pszichológiai Szemle

Hungarian Journal of Psychology – A Magyar Pszichológiai Társaság Folyóirata

The journal publishes the latest results in Hungary, and occasionally studies by foreign authors. The studies cover the following fields of research: general and evolutionary, medical, pedagogical, social psychology, psychology of art, criminal psychology, etc. Papers in Hungarian with English summaries.

Magyar Pszichológiai Szemle uses a strictly anonymous double-blind peer review process where submitted manuscripts are evaluated by two independent external reviewers.

A Magyar pszichológiai Szemlében megjelent cikkek számának alakulása,  2002 – 2022

Irodalom

 

Balla Györgyi (2021). Ötven év a Magyar Pszichológiai Szemle történetéből. IMPULZUS – Szegedi Pszichológiai Tanulmányok, 8(1), online.

Bíró Viktor (2008). A Magyar Pszichológia Társaság története évszámokban (1928 – 2008). In: Gyöngyösiné Kiss Enikő (szerk.) Nyolc évtized. Tanulmányok a Magyar Pszichológiai Társaság életéből. 151-184. A Magyar Pszichológiai Társaság kiadványa. 

Pléh Csaba (1979). A magyar pszichológia fejlődésének néhány jellemzője a publikációk mennyiségi elemzésének tükrében. 1958–1975. MTA II. Osztály Közleményei, 28, 209–231. 

Pléh Csaba (2008). A Magyar Pszichológiai Szemle egy évtizede (1998–2007) témák és statisztikák tükrében. Magyar Pszichológiai Szemle63(3), 563-570.

Kiss György (1988). Várkonyi (Hildebrand) Dezső és a pszichológiai közélet. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae: sectio paedagogica et psychologica, 30, 203-208. 

Hunyady, Gy. (2004). 75 éves a Magyar Pszichológiai Társaság. Magyar Pszichológiai Szemle, 59(2), 175-188.

Lányi, G. (2020). Ranschburg Pál és a Magyar Pszichológiai Szemle. In Szokolszky, Á. és 

Takács, I. (szerk.) „Non omnis moriar”. Ranschburg Pál emlékkötet (pp. 134-160). Budapest: Flaccus Kiadó. 134-159.o.