Hermann Alice
(Cziner Alice)

 

1895. május 29. (Abafalva) –
1975. augusztus 16. (Budapest)

Pszichoanalitikus, gyermekpszichológus és óvodapedagógus. Édesapja Cziner Béla gazdálkodó, édesanyja Singer Stefánia volt. 1915-ben a budapesti egyetemen pszichológiát, filozófiát és esztétikát kezdett tanulni. 1919-ben gyakornoki pozíciót kapott az egyetemen Révész Géza kísérleti laboratóriumában, az ő irányításával készítette el bölcsészdoktori értekezését 1921-ben. 1922-ben házasságot kötött Hermann Imrével, akivel közös kutatásokat folytattak. Az elsők között foglalkozott reklámpszichológiával. Az 1920-as években egy iparos tanoncok számára létesített pályaválasztási tanácsadó laboratóriumnak volt a vezetője. 1929-ben tanítói oklevelet szerzett. Ezt követően, a harmincas évek közepétől 1945-ig, pszichoanalitikusként tevékenykedett. 1945 májusában kinevezték a Magyar Nők Demokratikus Szövetségéhez tartozó óvodák felügyelőjének, ettől kezdve az óvodai neveléssel és oktatással foglalkozott, számos neveléslélektani előadást tartott a családi és az óvodai nevelés témakörében. 1949. és 1952. között a Fővárosi Tanácsban az óvodaügyek felügyelője, főelőadója volt. 1952-től 1956-ig a Bezerédj Amália Óvónőképző tanára volt. 1957-1962 között a Művelődésügyi Minisztérium tanító- és óvónőképző osztályán a felsőfokú óvónőképzés kialakításán munkálkodott. 1962-től az Országos Pedagógiai Intézetben (OPI) tevékenykedett, illetve szerepe volt az 1971-es új óvodai program előkészítésében és kidolgozásában is. Nyolcvanadik születésnapján Apáczai-díjjal jutalmazták.
1975-ben halt meg, 80 évesen, Budapesten.

Publikációk (válogatás)

Kísérleti vizsgálatok a megértés problémáihoz (Budapest, 1922)

A reklám lélektana (Budapest, 1927)

Az új rendszerű tanítás eredményei (E. Lénárttal; Budapest, 1933)

Emberré nevelés (Budapest, 1947)

Óvodás korú gyermekek tájékozottsága a világban (Budapest, 1963)

Önéletírása: Életemről és munkámról… (Budapest, 1964)

Az óvodai oktatás didaktikájához: a motiváció (Budapest, 1970)

Early childcare in Hungary (S. Komlósival; New York, 1972)

A gyermekben érlelődik a jövő (Budapest, 1979)

Források

Kép:
https://psychoanalysis.hu/rolunk/magyar_analitikusok_arckepcsarnoka

Borgos, Anna. 2018. Holnaplányok: Nők a pszichoanalízis budapesti iskolájában (‘Girls of Tomorrow: Women in the Budapest School of Psychoanalysis’). Budapest: Noran Libro Kiadó.

Borgos, A. (2019). „Ha pormentes levegőt akar, vegyen Vampyr porszívót!” Hermann Alice és a reklámlélektan kezdetei. EME Füzetek

Magyar Életrajzi Lexikon. Arcanum. Hermann Alice.
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/h-75B54/hermann-alice-hermann-imrene-cziner-alice-75D6B/

Magyar Analitikusok Arcképcsarnoka, Hermann Alice. . https://psychoanalysis.hu/rolunk/magyar_analitikusok_arckepcsarnoka#Hermann%20Alice