Binét Ágnes

 

1920. augusztus 1. (Budapest) –
1991. június 19. (Budapest)

Pszichológus, klinikai gyermekpszichológus, mese- és tankönyv szerkesztő, Mérei Ferenc munkatársa volt. Pszichológiát Budapesten és Svájcban tanult. Pszichoanalitikus képzettségét Hermann Imrénél szerezte. 1945. és 1948. között szabad bölcsészetet hallgatott, miközben 1947-től a Mérei Ferenc vezette Fővárosi Gyermeklélektani Intézetbe járt gyakornokként. Itt ismerkedett meg férjével, Varga Tamás matematikussal. A hatvanas években gyermekpszichológusként az MTA Pszichológiai Intézetében, majd rövid ideig a Szél utcai Nevelőotthonban dolgozott. Az 1970-es években gyerekanalitikusként, a György Júlia alapította legendás Faludi utcai Pszichoanalitikus Intézet és Pszichoterápiás Szakrendelőben dolgozott, ahol az angolszász mintát követve komplex pszichiátriai, pszichológiai és pedagógiai módszerekkel kezelték a gyerekeket. Innen ment nyugdíjba 1980-ban. Hermann elméleti munkásságát – különös tekintettel a megkapaszkodási ösztönre – bedolgozta a Kötődés vagy megkapaszkodás” című tanulmányába, amely külföldön is megjelent. Ebben Bowlby kötődéselméletét hasonlította össze Hermann megkapaszkodási ösztön teóriájával. Pszichológiai munkássága mellett mese- és tankönyszerkesztéssel, szakfordítással is foglalkozott. Rövid lefolyású betegsége következtében 1991. június 19-én hunyt el Budapesten.

Publikációk (válogatás)

Gyermekjátékok (Budapest, 1947)

A 3–6 éves gyermek. A gyermek helye otthonában. (társszerzők:Tardos Anna, Varga Domokos, Budapest, 1969)

Gyermeklélektan (társszerző: Mérei Ferenc, Budapest, 1970)

Ablak-Zsiráf. Képes gyermeklexikon (Mérei Ferenccel, Budapest, 1971)

A gyermek-pszichoterápia elmélete és gyakorlata I-III. (1993). (A szöveggyűjtemény társszerzője), Budapest

Források

Kép:
https://www.magyar-iskola.sk/2020/03/merei-ferenc-v-binet-agnes-gyermeklelektan/

Binét, Á. (2020). Wikipédia. Retrieved 2020. augusztus 1. 07:57 from
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Bin%C3%A9t_%C3%81gnes&oldid=22909158
.

Nemes Lívia (998). Jövőnk 1947-ben. Emlékezés B. Á.-re. N. L.: Alkotó és alkotás. 2. bővített kiadás Budapest.
https://www.nevpont.hu/palyakep/binet-agnes-55b37