Révész Géza

 

1878-1955
Tőle

1906

A színküszöb viszonya az achromaticus folyamatokhoz. Magyar Orvosi Archivum 1906

 

1908

A gazdaságos tanulás módszereiről Magyar Paedagogia (1908)

 

1910

A gyermeklélektan filogenetikai jelentõsége. In: Dolgozatok a modern filozófia körébõl. Emlékkönyv AlexanderBErnát 60-ik születése napjára Budapest,1910

 

1912

Optikai ingerek hatása az agy gázcseréjére. Budapest,1912

 

1913

Zur Grund legung der Tonpsychologie Leipzig, (1913)

 

1916

Ervin Nyiregyházi Psychologische Analyse eines musikalisch hervorragenden Kindes. Leipzig, 1916

 

1918

A tehetség korai felismerése Budapest, (1918)

 

1925

The Psychology of a Musical Prodigy. London, (1925)

 

1926

Musikgenuss bei Gehörlosen Leipzig (1926)

 

1940

Max Nordan élete (Kispest, 1940)

 

1942

Das Problem des Ursprungs der Sprache. Amsterdam,1942

1944

Die menschliche Hand. Basel-New York,1944

 

1946

Einführung in die Musikpsychologie Bern, (1946)

 

1942

Das Problem des Ursprungs der Sprache (Amsterdam, 1942);

 

1944

Die menschliche Hand (Basel – New York, 1944)

 

1946

Einführung in die Musikpsychologie (Bern, 1946)

Psychological Works and Papers. h. n.,1946

Urspung and Vorgeschichte der Sprache Bern: Francke

 

1947

Révész Géza Akadémiai székfoglaló beszéde: A nyelv keletkezése 1947

 

1950

Origine et préhistoire du language. Paris,1950

Psychology and Art of the Blind. London,1950

 

1952

Talent und Genie (Bern, 1952).

Grundzüge einer Begabungspsychologie. Bern,1952

 

1954

Psicologia della musica. Firenze,1954

1956

Talent und Genie. Grundzüge einer Begabungspsychologie. Milano,1956

The origins and prehistory of language New York: Philosophical Library

Bibliography of works and papers Révész, G. Acta Psíchologica, 12, 208-215.

 

1985

Tanulmányok. Válogatta, szerkesztette és az előszót írta Csillagné Gál Judit, Budapest, Gondolat Kiadó1985.

Róla

1955

Duijker, H. C. (1955). In memoriam Géza Révész. Acta Psychologica. 11, 357–359.

 

1956

Kardos Lajos (1956). Révész Géza. Magyar Tudomány 1956. 4 – 6. sz.

 

1979

de Jong J. B. (1979). Révész Géza. Magyar Zene 1979

 

1981

Gábor Éva (1981). Hazatért levelek. Irodalomtörténet 1981

Bánfai József:A korai tehetségfelismerés korlátai. Egy régi könyv idõszerű tanulságai. Pedagógiai Szemle 1989

Matyikó Sebestyén József:Az „ismeretlen” R. G. Somogy 1981

 

1984

Gábor Éva Csillagné Gál Judit:R. G.-ra emlékezünk. Magyar Pszichológiai Szemle 1984

 

1987

Szondi Lipó: Révész Gézáról. Tudomány 1987

 

1988

Gábor Éva:Egy barátság emlékei. Két ismeretlen dokumentum R. G. hagyatékából. Muzsika 1988

 

1991

Gábor Éva (1991) Révész Géza (1978–1955). In Kiss György (szerk.) Tanulmányok a magyar pszichológia történetéből. 24–36. Akadémiai Kiadó, Budapest

 

1999

Bendl Júlia (1999). R. G.-ról. Holmi h.n.,1999

 

2002

Matyikó Sebestyén József (2002). Zsidók Siófokon. Magánkiadás

 

2006

Busato, Vittorio (2006). Géza Révész életútja, munkássága I. (hollandul) https://web.archive.org/web/20071016143943/http://100jaarpsychologie.uva.nl/gesch1.php

Busato, Vittorio (2006). Géza Révész életútja, munkássága II. (hollandul) https://web.archive.org/web/20071016164353/http:/100jaarpsychologie.uva.nl/gesch2.php

 

2007

Donáth Péter (2007). Adalékok Nagy László pályájához. (Részletesen ír Révészről.) Trezor, Budapest Elektronikusan: http://mek.oszk.hu/05100/05123/05123.pdf és http://www.oki.hu/lj.php?kod=2007-07-mt-Donath-Nagy-lj.html

 

2008

Gábor Éva (2008) Emlékezés a 130 éve született Révész Gézára. http://www.mpt.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=223&Itemid=1 A Magyar Pszichológiai Társaság honlapján.

 

2009

Pléh Cs. (2009) Révész Géza – A sors feszültségei levelezése és székfoglalója tükrében. Thalassa, 4, 75–100.

Pléh Cs. (2009) A korai magyar kísérleti pszichológia és a nagyvilág. Révész Géza emlékére. Magyar Pszichológiai Szemle, 64(3): 467–495.

 

2011

Vincze Tamás (2011). Karrierutak és iskola teremtés a 20. Század első felének magyar neveléstudományban. Ph.D. disszertáció, Debreceni Egyetem BTK https://adoc.pub/doktori-phd-ertekezese2cbda0d33cf5829ca5f9832fa9a35dd1728.html

 

2016

Varga, P. A. (2016). Új adalékok a korai fenomenológia és a magyar filozófia kapcsolattörténetéhez (Pauler Ákos, Alexander Bernát, Révész Géza és Enyvvári Jenő vonatkozásában). http://real.mtak.hu/34808/1/Varga_2016_Uj_adalekok_OA.pdf