Ranschburg Pál
1896-1970
Tőle

1894

 1. Transitorikus elmezavarok. Megj.: Budapest Főváros Kórházainak Évkönyve, BP. 1894, Athenaeum. Klny.-ként: Bp. 1894, Athenaeum. 12 p.

1895

 1. Adatok a hypnotikus suggestiv therapia kérdéséhez. Orvosi Hetilap, 39. évf. 1895. 26. sz. 305-308, p., 27. sz. 318-320, 28. sz. 329-330. p., 29. sz. 341-34, p., 30, sz. 353-354. p., 31. sz. 364-365. p.

1896

 1. Aggkorban fellépett heveny hysteria esete – Orvosi Hetilap, 40. évf. 1896. 235-236. p. 4. Beiträge zur Frage der hypnotisch-suggestiven Therapie. Zeitschrift für Hypnotismus (Berlin), 4. vol. 1896. 5. no. 269-302. p.

1897

 1. A fejfájásról. (A magyar orvosok és természetvizsgálók 29, vándorgyűlésén tartott e1őadás után.) — Gyógyászat, 37. évf. 1897. 39. sz. 592-594., 40. sz. 608-612. p.
 2. A fejfájásról. A fejfájás ok- és gyógytana, tekintettel a gyakorló orvos szükségleteire. A magyar orvosok és természetvizsgálók 29, vándorgyűlésen tartott előadás után. Bp, 1897, Franklin Társ. 30 p.
 3. Studien über das normale und hysterische Bewusstsein. Megj.: Ranschburg P. — Hajós L.: Neue Beiträge zur Psychologie des hysterischen Geisteszustandes. Leipzig – Wien, 1897, Deuticke, 31-65. p.
 4. Studien über das normale und hysterische Bewusstsein. Jahrbuch für Psychiatrie und Neurologie (Leipzig Wien), 15. vol. 1897. 2-3, no. 262-295 p.
 5. Über den Kopfschmerz. Pester. Medizinische Chirurgische Presse. 33. Vol. 1897, 973., 999., 1024., 1049. p. 10. — Hajós Lajos: A hysteriás anaesthesiák kísérletes psychologiája. – Magyar Orvosi Archívum, 6. évf. 1897. 264-302, p. Klny.-ként: Bp., 1897, Pallas. 40 p.
 6. Hajós Lajos: Neue Beiträge zur Psychologie des hysterischen Geisteszustandes. Kritisch-experimentelle Studien, Leipzig – Wien, 1897, Deuticke, 131 p.
 7. Hajós Lajos: Die Psychologie der hysterischen Anästhesien; einleitender und experimenteller Teil. Megj,: Ranschburg P. — Hajós L.: Neue Beiträge zur Psychologie des hysterischen Geisteszustandes. Leipzig — Wien, 1897, Deuticke. 1-30. p.

1898

 1. A hysteriás és normális öntudat. – Orvosi Hetilap, 13. évf. 1898. 35. p,
 2. Paraplegia spastica infantilis két esete. – Orvosi Hetilap, 13. évf. 1898. 35. p.

1899

 1. A hisztériás mozgató hüdések pszichológiájához. (Az MTA III. osztályának 1899. jan. 16-i ülésén elhangzott előadás rövid kivonata.) – Természettudományi Közlöny, 31. köt. 1899. 152, p.
 2. Pszichofiziológiai vizsgálati módszerek. (A Term. tud. Társ. Élettani Szakosztálya 1899. máj. 16-án tartott ülésén elhangzott előadás kivonata.) –Természettudományi Közlöny, 31. köt. 1899. 594-595. p,

1900

 1. Adatok az aggok psychophysíologiájához. 1. A psychophysikai időmérések methodikája, Alapvető vizsgálatok elemi fiatal egyéneken. Bp. 1900, Dobrowsky – Franke. 20 p.
 2. Adatok az aggok psychophysiologiójához. 1. r. A psychophysikai időmérések methodikája. Alapvető vizsgálatok fiatal egyéneken. – Orvosi Hetilap, 44. évf. 1900. 3. sz. 34-35. p., 4. sz. 55-56. p., 5. sz. 70-72. p. A 2. r. társszerzője Bálint Rezső.
 3. Bálint Rezső: Adatok az aggok elmeműködésének psychophysikai vizsgálatához. 2. r. – Orvosi Hetilap, 44. évf. 1900. 26. sz. 395-397. p., 27. sz. 413-415. p.
 4. Bálint Rezső: Adatok az aggok psychophysiologiájához. Bp. 1900. 14. p. (Klny. Orvosi Hetilapból.) (Psychophysikai közlemények 2.) Az 1. r. társszerző nélkül.
 5. Bálint Rezső: Exakt vizsgálatok az aggok psychophysiologiája körül. (A Term. tud. Társ. Élettani Szakosztálya 1899. nov. 21-i ülésén elhangzott előadás kivonata.) Természettudományi Közlöny, 32. köt. 1900. 44-45. p.
 6. Bálint Rezső: Über qualitative und quantitative Veränderungen geistiger Vorgänge in hohen Greisenalter, Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie (Berlin), 57. vol. 1900. 689-718. p.
 7. Décsi K.: Lelki gyógymódok. (Psychotherápia.) A magnetismusról, annak az emberi szervezetre való hatásáról és lehető külső és belső gyógyalkalmazásáról. Bp. 1900, Franklin ny. VIII, 272 p., 5 t.
 8. Lehmann Alfréd: Babona és varázslat a legrégibb időktől a jelenkorig. Ford. – – 2, köt. Bp. 1900. Term. tud. Társ. 1. köt. VIII, 546 p., 2. köt. VI, 412 p. Szemelvények megj.: 1901.

1901

 1. Apparat und Methode zur Untersuchung des (optischen) Gedächtnisses für medizinisch und pädagogisch psychologische Zwecke. – Monatschrift für Psychiatrie und Neurologie (Berlin), 10. vol. 1901. 5. no. 321-333. p.
 2. Módszerem és készülékem az emlékező erő vizsgálatára. Megj.: Az 1900. évi október 28-29-én Budapesten tartott 1. Országos Elmeorvosi Értekezlet munkálatai. Szerk. Epstein László. Bp. 1901. Pallas. IV, 243 p.
 3. Módszerem és készülékem az emlékező erő vizsgálatára. Bp. 1901, Dobrowsky-Franke. 10 p. (Psychophysikai közlemények 3.)
 4. Studien über die Merkfähigkeit der Normalen, Nervenschwachen und Geisteskranken. – Monatschrift für Psychiatrie und Neurologie (Berlin), 9. vol. 1901, 241-259 p.
 5. Lehmann. Alfréd: Babona és varázslat. Ford. – [Szemelvények.] – Természettudományi Közlöny, 33. köt. 1901. 29-42. p.

1902

 1. Einfache Methode zur Untersuchung der Merkfähigkeit in der ärztlichen Praxis. — Zentralblatt für Nervenheilkunde, 1902.
 2. Az elménkre egyidejűleg beható homogén és heterogén ingerek hatásáról, tekintettel az illúziók keletkezésére. – Orvosi. Hetilap, 46. évf. 1902. 37. sz. 592—594. p., 38. sz. 610-611. p. Klny.-ként: Bp. 1902, Pesti Lloyd-Társ. 14 p. (Orvosi Hetilap Tudományos Közleményei.)
 3. Felfogásbeli tévedéseink törvényszerűsége. – Magyar Filozófiai Társaság Közleményei. 1902. 2-3. sz. 46-62. p.
 4. Der gegenwärtige Stand der Heilpädagogik in Ungarn. 1902.
 5. Die Merkfähigkeit. in der progressiven Paralyse. – Zentralblatt für Nervenheilkunde. 1902.
 6. Über die Wirkung gleichzeitiger homogener und heterogener Reize mit Bezug auf die Entstehung der Illusionen. – Zentralblatt für Nervenheilkunde, 1902.
 7. Über Hemmung gleichzeitiger Reizwirkungen. Experimenteller Beitrag zur Lehre von den Bedingungen der Aufmerksamkeit. – Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane (Leipzig), 30. vol. 1902. 39-86. p. Klny.-ként: Leipzig, 1902, Barth. 39-86. p.

1903

 1. Gyengetehetségű és gyengeelméjű iskolásgyermekek. A világrahozott és szerzett gyermekkori gyengébb elméjűség kórtana, psychológiája és gyógytana. Orvosok, pedagógusok részére. Bp. 1903, Athenaeum. 31 p. Átd. klny. Budapesti Orvosi Újság-ból.
 2. Das Psychologische Laboratorium an den ung. kön. heilpädagogischen Instituten zu Budapest. 1903. 121-124. p.
 3. A szórványos cretinismus kór- és gyógytana. – Gyermekorvos, 1903. 4. sz. 1—5. p. (A Budapesti Orvosi Újság melléklete.) Klny.-ként: 1904.
 4. További megjegyzések dr. Wajdits Alajos „Lélektani különlegességek” című cikkére. – Gyógyászat 43. évf. 1903. 15. sz. 235-237. p. (Wajdits A. cikke megj.: Gyógyászat, 43. évf. 1903. 10. sz. 154-155. p., 11. sz. 171-173. p., 12. sz. 188-189. p.)

1904

 1. A gyengeelméjűek mint tanúk. Budapesti Orvosi Újság, 2. évf. 1904. 46. sz. 927-931. p. Klny.-ként: Bp, 1904. 5 p. (A Budapesti Orvosi Újság Tudományos Közleményei.) Megj. még: az 1904. évi … 3. Országos Elmeorvosi Értekezlet munkálatai. 1905.
 2. A neurastheniások táplálkozásáról, Diaetás és Physikai Gyógyítómódok. 1904. 1. sz. 1-4. p. (A Budapesti Orvosi Újság melléklete.) Klny.-ként: Bp. Athenaeum, 1904. 14 p. (A Budapesti Orvosi Újság Tudományos Közleményei.) –A szórványos cretinizmus kór- és gyógytana. Bp. 1904. 5 p. (Klny.: Gyermekorvos. 1903. 4. sz. 1-5. p.) (A Budapesti Orvosi Újság Tudományos Közleményei.) Ld. 39. tételt
 3. Über die Bedeutung der Ähnlichkeit für das Erlernen, Behalten und die Reproduktion. (Bericht über den 1. Kongress für exp. Psychologie in Giessen, 1904.) Megj. még: 1905

1905

 1. A gyengeelméjűek mint tanúk. Megj.: Az 1904. évi oktr 23-án és 24-én Budapesten tartott 3. Országos Elmeorvosi Értekezlet munkálatai. Szerk. Epstein László. Bp. 1905J Schmidl. 45 245 p. Megj. még: 1904.
 2. A gyermeki elme fejlődése és működése. Különös tekintettel a lelki rendellenességekre, ezek elhárítására és orvoslására. Paedagogusok, orvosok, jogászok és a művelt közönség számára. Bp. 1905J Athenaeum. VIII, 163 p. 2. bőv. átd. kiad. 1908.
 3. (Az iskolai túlterhelésről.] – előadása a Társadalomtudományi. Társaság 1905. márc. 31-én tartott ülésén. Megj.: A középiskola reformja. Vita a középiskolai kérdésről. Bp. 1905, Politzer, (A Huszadik Század Könyvtára 12.) 14-29. p.
 4. A lelki élet abnormitásai. Megj.: Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátosságai. Szerk. Alexander B. Lenhossék M. 1-2. r. Bp. 1905, Athenaeum. (A műveltség könyvtára. 2.) 725-762. p. 2. kiad. 1907. 3. kiad. 1914.
 5. Quelles sont en dehors des moyens ďéducation ordinaires les mesures les plus efficaces pour assurer la préservation des enfants moralement abandonnés et la réforme des enfants vicieux qui n’ont encore commis aucune infraction punissable? (Congrés Pénitentiaire International de Budapest, 1905.)
 6. Studi sulla misura della memoria dei normali, psicopatici ed alienati. Roma, 1905, Forzani. 7 p. (Klny.: Atti del 5. Congresso Internazionale di Psicologia. Roma, apr. 1905.)
 7. A szellemi munka természete. Megj.: Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátosságai. Szerk. Alexander B., Lenhossék M. 1-2. r. Bp. 1905, Athenaeum. (A műveltség könyvtára. 2.) 289-308. p. 2. kiad, 1907. 3. kiad. 1914.
 8. Über die Bedeutung der Ähnlichkeit für das Erlernen, Behalten und für die Reproduktion Journal für Psychologie und Neurologie. 5. vol. 1905. 3-4. no. Megj. még: 1904.
 9. -Vergleichende Untersuchungen an normalen und schwachbefähigten Schulkindern. — Zeitschrift für Kinderforschung, 1905.

1906

 1. Fantom a tudatenergia jelenségeinek demonstrálására. – Orvosi Hetilap, 50. évf. 1906. 1. sz. 139-140. p.
 2. Öröklött bujakóros alapon fejlődött gyermekdedség (infantilismus) esete. – Gyermekorvos, 1906. 1. sz. 1-7. p. (A Bp. Orvosi Újság 4. évf. 1906 14. sz. melléklete.) Klny.-ként: Bp. 1906, Pesti Lloyd Társ. 7 p. (A Bp. Orvosi Újság Tudományos Közleményei)
 3. A szellemi működések fizikája. Nemzeti Nőnevelés, 1906, 241-245., 303-306., 334-339., 430-442. p.
 4. A szellemi működések fizikájáról. Népszerű kurzuselőadások. [Rövid tartalom.] Természettudományi Közlöny, 38. köt. 1906. 525-526. p.

1907

 1. Hogyan számol a gyermek? — A Gyermek, 1. évf. 1907. 83 p. (Megj. Gyermekvédelmi Lap, 3. évf. 1907. mellékleteként.)
 2. Jelentés a Kísérleti Paidológiai Szakosztály működéséről. – A Gyermek, 1. évf. 1907. 12– p. (Megj. Gyermekvédelmi Lap, 3. évf. 1907. mellékleteként.)
 3. Leicht schwachsinnige Kinder als Zeugen. – EOS (Wien), 3. vol. 1907. 2. no. 81-101. p. Klny.-ként: Wien, 1907,
  60. A lelki élet abnormitásai. Megj.: Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátosságai. Szerk. Alexander B., Lenhossék M. [2. kiad.] Bp. 1907, Athenaeum. (A műveltség könyvtára 2.) 725–762. p. 1. kiad. 1905. 3. kiad. 1914.
 4. A szellemi munka természete. Megj.: Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátosságai. Szerk. Alexander B., Lenhossék M. [2. kiad.] Bp. 1907, Athenaeum. (A műveltség könyvtára 2.) 289–308.p 1. kiad. 1905. 3. kiad. 1914.
 5. Téveseszmés vegetarianizmus és önéheztetés esete 10 éves korban. – Gyermekorvos, 5. évf. 1907. 4. sz. 42–44. p. (Mell. a Bp. Orvosi Újság 1907. 52. sz.-hoz.) Klny.-ként: Bp. 1907, Pesti Lloyd Társ. 10 p. (A Bp. Orvosi Újság Tudományos Közleményei.)
 6. Törzsnaplóminta a megfigyeléshez. 1907.
 7. Über Art und Wert klinischer Gedächtnismessungen bei nervösen und psychischen Erkrankungen. 1. T – Klinik f. Psych. u. Nervöse Krankheiten (Halle a. S.) 2. NOI. 1907. 365-404. p. 2. T. 1908. 3. T. 1910.
 8. A züllésnek kitett vagy züllésnek indult gyermekek megfigyelési tervezete. Útmutató. Kiad. a M. Kir. Belügymin. Bp. 1907.

1908

 1. -Der gegenwärtige Stand der angewandten Psychologie in Ungarn. – Zeitschrift für Angewandte Psychologie. 2. vol.
 2. A gyermek emlékezete. — A Gyermek, 2. évf. 1908. 1. sz. 1–5. p. (Mell. Gyermekvédelmi Lap, 4. évf. 1908. 1. sz.-hoz.)
 3. A gyermeki elme ép és rendellenes működése, egészségtana és védelme. Paedagogusok, orvosok, jogászok és a művelt nagyközönség számára. 2 átd. kiad. Bp. 1908, Athenaeum. VIII, 247 p., 2 t. 1. kiad. 1905.
 4. A kóros értelmi gyengetehetségűség elhatárolása a physiologiás korlátoltságtól. – Elme és Idegkórtan, 5. évf. 1908. 3–4. sz. 97–144. p. (Az Orvosi Hetilap melléklete.)
 5. A szellemi munka egészségtani szabályai. (Levél egy középiskolai tanulóhoz.) Megj.: Egészségnaptár. 1908.
 6. A tanúvallomások psychologiójának tárgyalása. – Jogtudományi Közlöny, 1908. 265-267. p.
 7. Über Art und Wert klinischer Gedächtnismessungen bei nervösen und psychischen Krankheiten. 2. T. – Klinik f. Psychi u. Nervöse Krankheiten (Haile a. S.), 3. vol. 1908, 97– p. 1. T. 1907. 3. T. 1910

 

 1. Zur physiologischen und pathologischen Psychologie der elementaren Rechenart. 1. 1. T. – Zeitschrift für Experimentelle Pädagogik. 7. vol. 1908. 3-4. no. 2. T. 1909.

1909

 1. Elmélkedések a gyógypedagógia jelenéről és jövőjéről. – Magyar Gyógypedagógia, 1909. 41–50., 81–85. p.
 2. Über die Möglichkeit der Feststellung des geistigen Kanons des normal Menschen. Bp. 1909, Franklin. 80–91. p. (Klny.: 16. Int. Med. Congr. in Budapest, 1909.)
 3. Zur physiologischen und pathologischen Psychologie der elementaren Rechenarten. 2. T. – Zeitschrift für Experimentelle Pädagogik. 9. vol. 1909. 3-4. no. 1. T. 1908.

1910

 1. Enzyklopädisches Handbuch der Heilpädagogik. Halle a, S. 1910. — közreműködésével. ld. még: Über das Gedächtnis, 1931.
 2. Über Art und Wert klinischer Gedächtnismessungen bei nervösen und psychischen Krankheiten. 3. T. – Klinik f. Psych. u. Nervöse Krankheiten (Halle a. S.) 5. vol. 1910. 2. no. 89-194. p. Klny.-ként: Halle a. S. 1910, Marhold. 89-194. p. 1. T. 1907. 2. T. 1908.

1911

 1. Adatok az emlékezés pathologiájához. – Magyar Filozófiai Társaság Közleményei. 1911. 96–116. p. Klny.-ként: Bp. 1911. Franklin. 96-116. p.
 2. Die Ergebnisse der experimentellen Psychopathologie des Gedächtnisses. Megj.: Bericht über den 4. Kongr. für Exper. Psychol. 1910. Leipzig, 1911. 95–180. p.
 3. Das kranke Gedächtnis. Ergebnisse und Methoden der experimentellen Erforschung der alltäglichen Falschleistungen und der Pathologie des Gedächtnisses. Leipzig, 1911, Barth, X, 138 p.
 4. A pathológiás alkatúak züllöttsége, a gyermekkori züllöttség psychopathiája és társadalmi hygienéje. Megj.: Magyar Elmeorv. Értek. Évkönyve. 1911.

1912

 1. Az emlékezet lélektani hygienéjéről. Megj.: Emlékkönyv dr. Schuschny Henrik iskolaorvosi és egészségtantanári működésének 25. évfordulója megünneplésére. Bp. 1912. Franklin. 183–205. p. Megj. még: 1913.
 2. A figyelmetlenség pedagógiai pszichológiája és pathológiája. – Magyar Pedagógia, 21. évf. 1912. 3. sz. 137-154. p.
 3. Die Gedächtnisschwäche und ihre Behandlung. – Deutsche Medizinische Wochenschrift (Leipzig – Berlin), 1912 51-52. no.
 4. „Mikrostat” egyetemleges kézi kapcsolókészülék a villamosság orvosi alkalmazásának céljaira. – Orvosi Hetilap, 56. évf. 1912. 46. sz. 844-846. p.
 5. Sur les rapports entre la mémoire et l’intelligence. Megj.: Trav. de Congr. Internat. de Pédologie. 2. vol. Bruxelles, 1912.

1913

 1. Az emlékezet lélektani hygienéjéről. Közegészségügyi és Törvényszéki Orvostudomány. 1913. 2. sz. 13–18. p. (Mell. Bp. Orvosi Újság 11. évf. 1913. 20. sz.-hoz.). Klny.-ként: Bp. 1913, Pesti Lloyd Társ. 21 p. (A Bp. Orvosi Újság Tudományos Közleményei.) Megj. még: 1912.
 2. A fiatalkori züllöttség lélektanának. kórtanának és gyógypaedagógiójónak alapjaira Megj.: A fiatalkorúak bírói, ügyészei részére rendezett továbbképző tanfolyamon tartott előadások. 1. sorozat. Bp. 1913, Pesti ny. 125-180. p. Klny-ként: 1914.
 3. A fiatalkori züllöttség lélektanának, kórtanának és gyógypaedagógiájának alapjai. Kiad. A Patronage Egyesületek Országos Szövetsége. Bp. 1913.
 4. A kellemes és kellemetlen tényekre való visszaemlékezés képességéről. Megj.: Nagy László emlékkönyv. 1913. 43–45. p.
 5. „Mikropan“ ein universeller Handanschlussapparat für elektromedizinische Zwecke. – Deutsche Medizinische Wochenschrift (Leipzig – Berlin), 1913. 24. no.
 6. Pszichológiai tanulmányok (1901-1913). 1. köt. 1-4. r. Bp. 1913. XIV, 236 p. (Gyermektanulmányi könyvtár 2.) 2. köt. 1914.
 7. -Über die Wechselwirkungen gleichzeitiger Reize im Nervensystem und in der Seele. – Zeitschrift für Psychologie. 67. vol. 1913.
 8. -Über ein neuropsychologisches Grundgesetz. – Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. 50. vol. 1913.

1914

– A fiatalkori züllöttség lélektanának, kórtanának és gyógypaedagógiájának alapjai. Bp. 1914, Pesti ny. 125–180. p. (Klny.: A fiatalkorúak bírói, ügyészei … részére rendezett továbbképző tanfolyamon tartott előadások. 1. sorozat. Bp. 1913.) ld. 89. tételt.

 1. A lelki élet abnormitásai Megj.: Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátosságai. Szerk. Alexander B., Lenhossék M, 3. átd. kiad Bp. 1914, Athenaeum. (A műveltség könyvtára 2.) 725-762. p. 1. kiad. 1905. 2. kiad. 1907.
 2. Psychologische Methoden zur Erforschung des Verlaufes der nervösen Erregung unter normalen und pathologischen Bedingungen. – Psychiatrisch-neurologische Wochenschrift, 15. vol. 1914. 42. no.
 3. Pszichológiai tanulmányok (1901-1913). 2 köt. A lelki élet minőleges alaptörvénye. Bp. 1914. VIII, 267 p. (Gyermektanulmányi könyvtár 4.) 1. köt. 1913
 4. A szellemi munka természete. Megj.: Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátosságai. Szerk. Alexander B., Lenhossék M. 3. átd. kiad. Bp. 1914, Athenaeum. (A műveltség könyvtára 2.) 289-308. p. 1. kiad. 1905. 2. kiad. 1907. 100. Éltes Mátyás: A gyermeki intelligencia vizsgálata. Binet, Simon és mások alapján magyar gyermekekre alkalmazva. – előszavával. Bp. 1914, Athenaeum. 132 p.

1915

 1. Adatok a homlokagylebenyek élet-, kór- és gyógytanához. – Orvosi Hetilap, 59. évf. 1915. 50. sz. 669-673. p., 51. sz. 685-689. 52. sz. 702-704. p.
 2. A hadsereg szellemi egészségügye. Megj.: „Inter Arma” háborús tárgyú előadások gyűjteménye. Bp. 1915, Szabad Líceum stb. 178-198. p.
 3. Homlokagy és intelligencia a háborús sebesülések világításában. (1915. nov. 25-én tartott előadás kivonata.) – Athenaeum, I. évf. 1915. 4. sz. 458-459. p.
 4. A sérült ideg állapotának diagnostikájáról – Orvosképzés, 5. évf. 1915, 244-252 p. Klny.-kényt: Bp. 1915, Franklin. 244-252. p.
 5. Zur Diagnostik des Zustandes traumatisch gelähmter Nerven. – Pester Medizinischchirurgische Presse. 51. vol. 1915. 133 p., 139 p.

1916

 1. Die Leseschwäche (Legasthenie) und Rechenschwäche (Arithmasthenie) der Schulkinder im Lichte des Experiments. Berlin, 1916, Springer Verl. V, 69 p. (Zwanglose Abhandlungen aus den Grenzgebieten der Pädagogik und Medizin. Heft.)
 2. Schnelle Wiederherstellung der Funktion des durch Naht wiedervereinigten N. radialis. – Deutsche Medizinische Wochenschrift (Leipzig – Berlin), 1916. 50. no. 1546– p.
 3. Über klinische Untersuchung, operative Biopsie und Heilerfolge bei unfrischen und veralteten Fällen von Schussverletzungen der peripheren Nerven, – Beiträge zur klinischen Chirurgie. (Tübingen), 101. vol. 1916. 5. no. (Kriegschir.) 521-593. p. Kiny.-ként: Tübingen, 1916. 521-593. p.

1917

 1. A felső végtag idegeinek anastomosisairól, különös tekintettel idegkórtani és sebészeti jelentőségükre. – Orvosi Hetilap, 61. évf. 1917. 10. sz. 125-129. p. Klny.-ként: Bp. 1917, Pápai ny. 14 p.
 2. Hogyan gyógyulnak az idegvarratok? Válasz Makai Endre az Orvosi Hetilap f. évi 11. számában közölt cikkére. – Orvosi Hetilap, 61. évf. 1917. 12. sz. 159-160. p.
 3. Az idegvarratok eredményességéről, Bp. – Orvosi Újság, 15. évf. 1917. 19. sz. 149-152. p.
 4. További adatok az idegvarratok eredményességének s utókezelésük szükségességének kérdéséhez. – Gyógyászat, 57. évf. 1917. 24. sz. 284-286. p. Klny.-ként: BP. 1917, Franklin. 10 p.
 5. Über d. Anastomosen d. Nerven d. oberen Extremit. d. Menschen mit Rücksicht auf ihre neurol. u. nervenchirurg. Bedeutung. – Neurolog. Zentralblatt, 1917. 13. no.
 6. Zur Diagnose des motorischen Heilerfolges der Nervennaht. Monatschrift für Psychiatrie und Neurologie. 42. vol. 1917.

1918

 1. Die Heilerfolge der Nervennaht und sonstiger Operationen an mehr als 1500 verletzten Extremitätennerven. Berlin, 1918, Karger. 194 p. (Spätkorrektive Therapie der Kriegverletzungen der Extremitäten. 1. Bd.)

1919

 1. Späterfoige nach Nervenoperationen. – Wiener Klin. Rundschau. 33. vol. 1919. 223 p.

1921

 1. A kiváló tehetségű gyermekek és a kiváló tehetségek a gyermekkorban. – A Gyermek, 15. évf. 1921. 1–5. sz. 40-46. p.
 2. A sella turcica anomaliával s daganataival járó dystrophia adiposogenitalis eseteiről. – Gyógyászat, 61. évf. 1921. 18. sz. 208-210. p.
 3. Zwei Fälle von. hypophysärer Dystrophia adiposogenitalis und ihre Behandlung mittels Röntgenbestrahlung. – Deutsche Medizinische Wochenschrift (Leipzig – Wien), 47. vol. 1921. 1291 p.

1922

 1. Az érzetek új psychophysiologiás elméletéhez. – Magyar Orvos, 3. évf. 1922. 4. sz.

1923

 1. Az emberi elme. 1. köt. Az értelem. 2. köt. Érzelem, ösztön, akarat, egyéniség, Bp. 1923. 1. köt. XXIII, 278 p., 2. köt. XIV, 270 p. (Pantheon ismerettára.)

1924

 1. Az érzéki, értelmi és erkölcsi fogyatékosságok megelőzése az orvostudomány és a gyógypedagógia szempontjából. Megj.: A testi fogyatékosságok okai és megelőzése. Bp. 1924. (Gyógypaedagógiai könyvtár 1.) 7–28. p.
 2. Ein Kraniocephalograph. Apparat und Methode zur Aufnahme der Ebenen und Masse des knöchernen und des Kopfschddels in allen Dimensionen. – Zeitschrift f. d. ges. Neurol. u. Psychiatr. (Berlin), 94. vol. 1924. 372-486. p.
 3. ✻Pathopsychologie der Störungen des Lesens, Schreibens und Rechnens im Schulkindesalter. Megj.: Bericht über den 2. Kongress für Heilpädagogik in München. 1924.

1925

 1. que des services soient installés dans les etablissements penitentaires pour l’étude des détenus? (Travaux préparatoires du Cong. Pénitentiaire International á Londres, 1925.)
 2. A siketnémák számolóképességéről. – A Siketnémák és Vakok Oktatásügye. 27. évf. 1925. 4–6. sz.
 3. Über die Möglichkeit d. EinfÜgung eines Profils des Temperaments in das Rossolimo’sche Profil. Neurologia, Neuropathologia, Psychologia, Psychiatria. Megj.: Rossolimo-emlékkönyv. Moszkva, 1925.

1926

 1. Az álmatlanság kór- és gyógytana. – Therapia, 1926. 6. no.
 2. A budapesti Gróf Apponyi Albert Poliklinika Ideggyógyászati Osztályán használatos gyógyeljárások. Megj.: Klinikai recipekönyv. Szerk. Müller Vilmos. 4. bőv. kiad. Bp. 1926, Lampel. 843–896. p. 5., bőv. kiad. 1929.
 3. Die Fehler des geistigen Apparates. lhre Psychologie, Physiologie und Physik. Megj.: Bericht über den Internat. Kongr. für Psychologie in Groningen. 1926.
 4. Psychotherapie, Psychologie und Psychopathologie. Megj.: Bericht z. d. 1. allg. ärztl. Kongress f. Psychotherapie, Baden-Baden, 1926.
 5. Die Rechenfertigkeit und Rechenfähigkeit der geistig Defekten und Sinnesdefekten (Debilen, Blinden, Taubstummen.) Megj.: Bericht über den Kongress für Heilpädagogik in München, 1926.
 6. Über spontane Vereinigung periphere, total getrennter Nerven am Menschen, Ein Beitrag zur Frage des Homotropismus lebender Gewebe. Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie (Berlin). 105. vol. 1926, 797–809. p.
 7. Vergleich. Untersuchungen über die Rechenfähigkeit d. Normalen, Sínnesdefekten und d. Debilen. (3. Kongr. für Heilpädagogik. München, 1926.)
 8. Zur Psychologie, Physiologie und Physik d. normalen u. pathologischen Bewusstseinerscheinungen. Megj.: Festschrift für Bechterew. Leningrad – Moszkva, 1926.

1927

 1. [Az érzelmi élet egészségtana.] A Közegészségügyi Egyesület 1927. febr. 1-i előadóestjén tartott előadás ismertetése. – Magyar Gyógypedagógia. 15, évf. 1927. 89. p.
 2. A fogyatékosak orvosi védelme. – Magyar Gyógypedagógia, 15. évf. 1927. 1–3, sz. 4-14. p.
 3. [Kétszázhúsz] 220 voltos villanyáram által hydrokephalusos egyénen okozott sklerosismultiplex-szerű szerves idegbántalomnak műtétileg javított esete. – Gyógyászat, 67. évf. 1927. 51-52. no. 1135-1141. p. Klny.-ként: Bp. 1927. Globus ny. 11 p.
 4. Zur Mitteilung v. P. Molitor: Die Leseschwäche eines normal begabten achtjährigen Knaben (in dieser Zeitschrift Bd. 32., Heft. 2). – Zeitschrift f. Kinderforschung. 33. vol. 1927. 1 no.
 5. Zur Pathophysiologie der Sprech-, Lese-, Schreib- und Druckfehler. – Psychiatrischneurologische Wochenschrift (Halle a. S.) 29. vol. 1927. 2. no. 19– P.

1928

 1. Az epilepsia gyakorisága. Klímás, politikai és közgazdasági tényezők befolyása az epilepsia fellépésére, – Magyar Orvos, 1928. 8. sz. Autoreferátum: M. Psychológiai Szemle, 2. évf. 1929. 1–2. sz. 156. p.
 2. Az epilepsia gyógytana. – Magyar Orvos, 9, évf. 1928. 20 sz. 513–516, p., 21. sz. 540–542. p., 22. sz. 566-568. 23. sz. 590-592. p.
 3. Az epilepsiás roham kórtanának mai állása. – Magyar Orvos, 9. évf. 1928. 14. sz.
 4. Az epilepsiás terheltség és az epilepsia socialis prophylaxisa. – Magyar Orvos, 9. évf. 1928. 8. sz.
 5. Ideg-, kedély- és elmebetegségek. Ideges hajlamosság. Megj.: Nyitott könyv. Szerk. Bodor A., Gerlóczy Zs, Kiad. az Orsz. Közegészségügyi Egyesületi Bp. [1928]. 319 p., 27 t.
 6. Die Lese- und Schreibstörungen des Kindesalters. lhre Psychologie, Physiologie, Pathologie, heilpädagogische und medizinische Therapie. Halle a. S., 1928, Marhold. 314 p. (Heilpädagogik und Medizin.)
 7. Psychologia és természettudomány. – Bp. 1928, Novák. 32 p. (A Magyar Psychologiał Társaság közleményei 1.)
 8. Psychologia és természettudomány. Magyar Psychologiai Szemle. 1. évf. 1928. 1-2. sz. 9-41. p.
 9. A szervi idegbántalmak gyógykezelése. Gyógyászat, 68. évf. 1928. 28. sz. 662-664. p.

1929

 1. Beschränktheit, geistige Rückständigkeit und pathologische Debilität in ihren Beziehungen zur Heilpädagogik. Megj.: Bericht über den 4. Kongress für Heilpädagogik in Leipzi, 1928. Berlin, 1929, Springer.
 2. Érdekesebb enkephalogrammok. (A Bp. Kir. Orvosegy. elme- és -idegkórtani szakosztályának febr. 22-i ülésén elhangzott előadás ismertetése.) – Orvosi Hetilap, 73, évf. 1929. 10. sz. 244. p.
 3. Hydrokephalus és enkephalographia. – Orvosi Hetilap, 73, évf. 1929.
 4. Az idegesség orvosi megelőzése és az ideges gyermekek orvosi védelme. (A M. Gyógyped. Társ. 3. Országos Értekezletén elhangzott előadás ismertetése.) – Magyar Gyógypedagógia, 17. évf. 1929. 7-8, sz. 101-102. p.
 5. Ideggyógyászat. Megj.: Klinikai recipekönyv. Szerk. Müller Vilmos. 5. bőv. kiad. Bp. 1929, Franklin. 1–2. köt. 4. bőv. kiad. 1926.
  1
 6. A (Magyar Psychologiai Társaság) 1929. évi közgyűlésén elhangzott beszédek és jelentések. 1. Elnöki megnyitó – Magyar Psychologiai Szemle. 2. évf. 1929. 3-4., 3. évf. 1930. 1-2. összevont sz. 126-130. p.
 7. Schaffer Károly: Az elmebetegségek és a kapcsolatos idegbetegségek kórtana. Bp. 1927, Novák. 355 p. Ism. — Magyar Psychologiai Szemle. 2. évf. 1929. 1-2, sz. 153-156. p.

1930

 1. Experimentelle Beiträge zur Lehre von Gedächtnis, Urteil und Schlussfolgerung an Gesunden und Kranken. – Archiv für die gesamte Psychologie (Berlin), 77. vol. 1930. Sept. 437-526. p. Klny.-ként: Leipzig, 1930, Akad. Verl. 437-526. p.

1931

 1. (Magyar Psychológiai Társaság 1931. márc. 19-i közgyűlése.) Elnöki megnyitó (Ismertetés.) – Magyar Psychologiai Szemle, 4. évf. 1931. 1-2. sz. 132 p.
 2. A paralysis progressiva lázkezelésének therápiás értéke. – Orvosi Hetilap, 75. évf. 1931. 26. sz. 673-680. p., 27. sz. 697-701. p. Autoreferátum: Bp. Orvosi Újság, 1931. 48. sz. 1213 -1215. p.
 3. Über das Gedächtnis. Megj.: Enzyklopädisches Handbuch der Heilpädagogik. 3-4. Heft, 2. völl. umgearb. Aufl. Halle a. S. 1931, Marhold. 1. Aufl. 1910.
 4. Tehetségproblémák. Bp. 1930, 181 p. Ism. — Magyar Psychologiai Szemle. 4. évf. 1931. sz. 141-150. p.

1932

 1. Behaviorismus und Psychologie. Zur Kritik der apsychologischen Psychologien. – Archiv für die gesamte Psychologie (Leipzig), 86. vol. 1932. 3-4. no. 307-406. p. Klny.-ként: Leipzig, 19321 Akad. Verl. 307-406. p, Magyar nyelven: Behaviorizmus és pszichológia. 1970.
 2. A koponya-üregrendszer fényképezésének (encephalographia) tanulságai az ideggyógyászat szempontjából. Bp. Orvosi Újság, 30. évf. 1932. 23. sz. 541-542. p.
 3. Nagy László mint gyermekpszichológus. Megj.: Nagy László emlékére … Szerk. Ballai K., Nógrády L. Kiad. a Magy. Gyermektanulmányi Társ. Nagy László emlékbizottsága. Bp. 1932. 19-36. p.
 4. A nemi ösztön pedagógiája. (Újabb szexuálpedagógiai mozgalmak a magyar irodalomban.) – Magyar Paedagogia. 41. évf. 1932. 1. sz. 1–16. p. Klny.-ként: Bp. 1932. Egyet. ny. 16 p.
 5. Reflexologie und Psychologie. Poznaň, 1932, Pozň. Tow. Psych. 72 p. (Klny.: Kwartalník Psychologiczny 3. vol. 3-4. no.)
 6. — Schill [lmre] E.: Alexie und Agnosie. – Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie (Berlin), 139. vol. 1932. 2. no, 192-240. p.

1933

 1. Beiträge zum Verhalten der Reflexe, Automatismen und bewussten Funktionen in scheinbar unbewussten Zuständen. – Zeitschrift für Psychologie (Leipzig), 129. vol. 1933, 338-352. p.
  169. Kiesow Frigyes professzor 75 éves. – Magyar Psychologiai Szemle, 6. évf. 1933. 3-4. sz. 121-122 p.
 2. Sinnesphysiologische und psychologische Erfahrungen an Verkrüppelten, – Archivio Italiano di Psicologia, 11. vol. -1933. 11. no. (Kiesow emlékszám)
 3. Talentum és elmefogyatékosság. (Megjegyzések Szondi Lipótnak a tehetségek és fogyatékosságok testi és elmebeli alkattanát és biológiai kapcsolatait tárgyaló munkálataihoz, 1930–1933.) – Magyar Psychologiai Szemle, 6. évf. 1933. 3–4. sz. 123-148. p.

1934

 1. Az amidopyrinnel kombinált allylisopropylbarbitursavas készítmények altató és egyéb hatásairól az emberi elmére. Bp. 1934, Globus ny. 22, 2 p. (Klny. a Gyógyászat Tudományos Közleményeiből.) ld. még: A fájdalomcsillapítókkal kombinált…
  173. Az enkephalographia orvostani jelentősége. – Az Orvosi Gyakorlat Kérdései. 7. évf. 1934. 169-170. p. (Mell.: Orvosi Hetilap, 78. évf. 1934. 44. sz.-hoz.)
  174. A fájdalomcsillapítókkal kombinált allylbarbitursavas készítmények altató és egyéb hatásairól az emberi elmére, különös tekintettel a Hungaronal dr. Bayer nevű új készítményre. – Gyógyászat, 74. évf. 1934. 41. sz. 593-595. p., 42. sz. 619–621. 43. sz. 636-639, p. ld. még: Az amidopyrinnel kombinált…
  175. A nem-tudatos és tudatos működések magatartása a narkózisban és a narkózis után. – Orvosképzés, 24. évf. 1934. „Poliklinika” különszám 17-23, p.
  176. A tabes, paralysis és egyéb lueses idegbetegségek gyógykezeléses Bp. 1934, Petőfi Irod. Váll. 36 p. (A gyakorló orvos könyvtára 34.)
  177. Arató Géza: A sklerosis multiplex (szétszórt gócú agygerincvelőkeményedés) lefolyásának függősége a betegség idején való felismerésétől. – Bp. Orvosi Újság, 32. évf. 1934. 2. sz. 25-29. p.

1935

 1. A fejfájás ok-, kór- és gyógytana a gyakorlóorvos szempontjából. – Gyógyászat, 75. évf. 1935. 22. sz. 371-374. 23. sz. 388-393. p., 24. sz. 408-412. p.
 2. Die kortikale Taubstummheit des Kindesaiters. I. T. – Zeitschrift für Kinderpsychiatrie (Basel), 2. vol. 1935. Dez. 129-145. p. Klny.-ként: 1936. 2. T. 1936. Bemerkungen … 1936.
  180. A siketnémák egy csoportjának hallóvá tételéről a Bárczi Gusztáv-féle módszerrel. – Magyar Gyógypedagógia, 23. évf. 19352 4-8. sz. 57-83 p. ld. még: 184. tételt.
 3. Der Stand der jugendlichen Bestrebungen in Ungarn. Zeitschrift für Jugendkunde (Leipzig), 1935. 14 p.
 4. Az új psychologiák és a jövő neveléstudománya. Kalocsa, 1935, Árpád ny. 7 p. (Klny.: Jövő Útjain.)
 5. Újabb természettudományos irányok a pszichológiában. Magyar Pszichológiai Szemle, 8. évf. 1935. 3-4. sz. 281-292. p.
 6. Bárczi Gusztáv: A siketnémák egy csoportjának hallóvá tétele. Két értekezlet. Bp. 1935, Árpád ny. 46 p. (Klny. Magyar Gyógypaedagégiából) ld. még: 180. tételt.

1936

 1. A fejfájás kór- és gyógytana. Bp. 1936, Novák. 63 p. – Zur kortikale Taubstummheit. des Kindesalters. 1. T. (Basel), 1936. 129-145. p. (Klny.: Zeitschrift für Kinderpsychiatrie.) ld. 179. tételt.
 2. Die kortikale Taubstummheit des Kindesalters. 2. T. Zeitschrift für Kinderpsychiatrie (Basel), 2. vol. 1936. Febr. 169. p. 1. T. 1935.
 3. „Die kortikale Taubstummheit im Kindesalter”. Bemerkungen zur Berichtigung Herrn Prof. Fröschels. – Zeitschrift für Kinderpsychiatrie (Basel), 3. vol. 1936. Juli. 62-64. p. 1. T. 1935.
 4. Megemlékezések a magyar és külföldi psychologia halottairól. „A lélektan tudománytörténetéhez” – Magyar Pszichológiai Szemle, 9. évf. 1936. 1-4. sz. 102-112. p.
  Klny.-ként: „A lélektan tudománytörténetéhez” címmel. [Szeged, Ablaka ny.] 1936. 11 p.

1937

 1. Az agykéregi siketnémaság és a siketnémák hallásos beszédfejlesztése. Orvosi Újság, 35. évf. 1937. 2 sz. 25-29. p.
 2. A magasabb szellemi működések helyes vagy téves voltát megszabó törvényekről. – Magyar Pszichológiai Szemle, 10. évf. 1937. 1-4. sz. 3-37. p. Bőv. klny.-ként: „Az emberi tévedések törvényszerűségei…” címmel 1939.
 3. A zajellenes küzdelem természettudományos alapjai. – Természettudományi Közlöny, 69. köt. -1937. 321-327. p. Klny.-ként: Bp. 1937. Egyet. ny. 7 p.

1938

 1. A sokfoltú keményedés… gyógyítástana 45 év tapasztalatainak tükrében. – Magyar Orvos, 1938. 17-18. sz. Klny.-ként: [Pestszenterzsébet] 1938, [Rajkai ny.] 40 p.
 2. A vérbaj és az idegbetegségek. – Teleia, 16. évf. 1938. 50-55. p.

1939

 1. Az emberi beszéd strukturáltságát feltételező tényezők törvényszerűségeiről. Megjelent Mitrovics [Gyula]-emlékkönyv tudományos működésének ötvenedik évfordulójóra. Bp. 1939. 259–308. p. Klny.-ként: Debrecen. 1939. Nemz. Könyvkiadó. 55 p.
 2. Az emberi beszéd strukturáltságát feltételező tényezők törvényszerűségeiről. – Esztétikai Szemle, 5. évf. 1939.
 3. Az emberi tévedések törvényszerűségei. A magasabb szellemi működések helyes vagy téves voltát megszabó törvényekről, ép, fogyatékos és beteg állapotokban. Bp. [1937], Novák,

 

 1. Látótelep-táji agydaganat különösen tanulságos esete. Adatok az ébrenlét és alvós, az emlékezet, a hangulatok és a személyiség élet- és kórtanához. – Bp. Orvosi Újság, 37. évf. 1939. 23. sz. 529-540. p.
 2. A nehezen kiváltható ínreflexek kiváltásának módjairól. Az Orvosi Gyakorlat Kérdései, 12. évf. 1939. 45-46. p. (Mell.: Orvosi Hetilap, 83. évf. 1939. 10. sz.-hoz.)
 3. Centenaire de Th. Ribot. Jubilé de la psychologie scientifique française. Paris, 1939, Impr. Modernet – tanulmánya az emlékezet szomatikus alapjairól. 601. p.

1940

 1. A szellemi működések törvényszerűségei az elme egynémely beteg állapotaiban. – Magyar Pszichológiai Szemle, 13. évf. 1940. 1–4. sz. 9–38. p.
 2. Test, lélek, szellem. A Magy, Filozófiai Társ. vitaülése 1940, febr. 13-án. – hozzászólása. – Athenaeum, 26. évf. 1940. 2. sz. 163-165. p. Klny.-ként: [Bp. Egyet. ny.] 1940. 163–165. p.
 3. Esser, J. F. S.: Reconstruction of hand and 4 fingers by transplantation of middle part of foot and 4 toes. – Annals of Surgery (Philadelphia), 111. vol. 1940. Apr. 655-659. p.

1941

 1. A sokgócú keményedés kór- és gyógytanának mai állása. – Bp. Orvosi Újság, 39. évf. 1941. 37. sz. 433-439. p.
 2. Benedek László: Az ikertelepen ülő haemangioblastomáról. – Gyógyászat, 81. évf. 1941. 2. sz. 17-20. p., 3. sz. 32-34. p. Klny.-ként: Bp. 1941, Globus ny. 18 p.

1942

 1. A magyar lélektani törekvések. – Lélektani tanulmányok külön köt. 1942. 471-496. p.

1943

 1. Adatok az endogén kedélyi psychoneurosisok és sajátképeni elmebántalmak aktív gyógykezelésének kérdéséhez. Bp. 1943. [Franklin ny.] 38 p. (Klny, az Orvosképzésből.)

1946

 1. Búcsú asszisztenciámtól. Megj.: Lélektani tanulmányok (8. köt) Ranschburg Pál emlékére. Szerk. Harkai Schiller Pál. Kiad. a Pázmány P. Tudományegyetem Lélektani Intézete. Bp. 1946. 7-8 p.
 2. Harkai Schiller Pál cselekvéstani lélektana. (Referátum.) Megj.; Lélektani tanulmányok (8. köt.) Ranschburg Pál emlékére, Szerk. Harkai Schiller Pál. Kiad. a Pázmány Péter Tudományegyetem Lélektani Intézete. Bp. 1946. 56-85. p.

Évjelzés nélkül

 1. Közlemények a Gyógypaedagógiai Psychológiai Magyar Királyi Laboratóriumból. Szerk. – Bp. Franklin.
 2. Magyar Elmeorvosok Egyesületének 10. Országos Értekezletén előadandó referátumának ismertetése. Bp. Attila ny. 8-14. p.

 

 

Tárgymutató

A felsorolt számok az időrendi bibliográfia tétel számai

 

 

Általános és kísérleti lélektan

16 17 18 19 20 21 22 28 30 40 49 50 55 56 61 73 75 76 91 93 95 97 98 99 120 121 127 135 147 148 157 160 161 160 266 171 183 190 191 194 195 190 699 208 209

lásd még: eszközök, homogén gátlás tana

 

Eszközök

Kranio cephalograph 123

Mikropan/mikrostat 86 92

Mnemo méter 25 26 27

Tudatfantom 53

 

Geronto- pszichológia 

3 17 18 19 20 21 22 

 

Gyermek és fejlődéslélektan

 45 52 57 508 6768 87 93 908 100 117 164

 

Gyógypedagógia gyógypedagógiai lélektan

 28 33 37 38 41 4449 52 59 603 6669 74 77 106 122 124 126 132 134 137 139 146 150 160 170 171 179 180 184 186 187 189 196 210

 

Homogén gátlás tana

 31 32 35 36 4351 94

 

Kriminálpszichológia

 41 44 408 5965 66 71 802 8990 122 125

 

Mentálhygiene

 70 80 388 102 136

 

Neurológia, idegsebészet

 5 6 9 14 34 154 101 103 104 105 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 118 119 128 129 133 138 141 142 143 144 145 149 151 154, 156 159 163 167 168 173 175 176 177 178 185 190 290 397 198 202 203 204

 

Patopszichológia

7 8 10 11 12 13 15 28 30 34 45 47 49 6064 66 68 702 7376 78 70 980 801 84 85 86 87 100 300 624 130 131 135 140 150 760 896 200

 

Pedagógia, pedagógiai lélektan

46 66 804 165 181 182

 

Pszichiátria pszichoterápia egyéb terápiás eljárások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 23 124 29 37 39 42 45 47 54 60 62 96 128 129 131 141 142 143 144 145 150 350 450 670 274 170 578 185 206 211

 

Egyéb (tudomány rendszertan filozófiai vonatkozások történet társulati ügyek, personalia). 

38 58 147 148 155 158 164 160 988 201 205 207 210

Róla

1929

Schnell János (1929). A gyógypedagógiai psychológiai M. Kir. Laboratórium tudományos működése egy negyedszázad alatt (1903–1928). In: Schnell J. (szerk). Psychologiai tanulmányok a lélektannak és határterületeinek elméleti és gyakorlati kérdéseiről: Ranschburg Pál tiszteletére írták tanítványai. Magyar Gyógypedagógiai Társaság, Budapest

Tóth Zoltán (1929). Ranschburg és a gyógypedagógia fejlődése. In: Schnell János (szerk.). Psychologiai Tanulmányok a lélektan és határterületeinek elméleti és gyakorlati kérdéseiről prof. dr. Ranschburg Pál tiszteletére. Magyar Gyógypedagógiai Társaság, Budapest, 203–208.

 

1946

Harkai Schiller P. (1946). Ranschburg tudományos jelentősége. In: Harkai Schiller P. (szerk.) (1946). Lélektani tanulmányok Ranschburg Pál emlékére. Páz- mány Péter Tudományegyetem Lélektani Intézete, Budapest, 51–55.

Révész Margit (1946). Ranschburg emberi sorsa. In: Harkai Schiller Pál (szerk.): Lélektani tanulmányok Ranschburg Pál emlékére. Pázmány Péter Tudományegyetem Lélektani Intézete, Budapest I.m. 44–50.

Focher László (1946). Ranschburg kórlélektani munkássága. In: Harkai Schiller P. (szerk.) (1946). Lélektani tanulmányok Ranschburg Pál emlékére. Pázmány Péter Tudományegyetem Lélektani Intézete, Budapest, 25–31.

Kaufman Irén (1946). Ranschburg, az orvos. In: Harkai Schiller P. (szerk.) (1946). Lélektani tanulmányok Ranschburg Pál emlékére. Pázmány Péter Tudományegyetem Lélektani Intézete, Budapest, 32–43.

Schnell János (1946). Ranschburg, a laboratóriumalapító és módszeralkotó. In: Harkai Schiller P. (szerk.) (1946). Lélektani tanulmányok Ranschburg Pál emlékére. Pázmány Péter Tudományegyetem Lélektani Intézete, Budapest, 17–24.

 

1947

Barra György–Tóth Béla: Nagy László és Ranschburg Pál nyomdokain; Egyetemi Ny., Bp., 1947 (Gyermeklélektani könyvtár)

 

1960

Ranschburg Á. (1961). R. P. pszichológiai munkássága. In. Ipar- és Tudománytör- téneti Tanulmányok. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 1961. évi történelmi pályázatának díjnyertes pályaműveiből. Tankönyvkiadó, Budapest, 45–63.

 

1962

Ranschburg Ágnes (1962). Ranschburg Pál pszichológiai munkássága. In: Ipar-és tudománytörténeti tanulmányok. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 1961. évi történelmi díjnyertes pályaműveiből. Tankönyvkiadó, Budapest

 

1970

Bánlaky É. (1970). Ranschburg Pál (1870–1945) szakirodalmi munkássága. Ma- gyar Pszichológiai Tudományos Társaság, Budapest

 

1971

Marton, L. M. (1971). A Ranschburg effektussal kapcsolatos kutatások a közelmúltban. Ideggyógyászati Szemle, 24, 388–390.

 

1980

Czigler, I. (1980). Ranschburg-effektus: Megújult érdeklődés. Magyar Pszichológiai Szemle, 55, 297–304.

Illyés Sándor (1980). Ranschburg Pál hatása a gyógypedagógia és a gyógypedagó- giai pszichológia fejlődésére. In: Pálhegyi Ferenc: A BGGYTF tudományos évkönyve. BGGYTF, Budapest, 239–255.

Illyés Sándor (1980). A Ranschburg laboratórium példája. In: Pálhegyi Ferenc: A BGGYTF tudományos évkönyve. BGGYTF, Budapest, 257–275.

 

1983

Pisztora F. (1983). A 100 éves budapesti Pszichiátriai Tanszék és Klinika kezdeti időszaka Laufenauer Károly (1882–1901) és Moravcsik Ernő Emil (1902– 1925) professzorsága alatt. Ideggyógyászati Szemle, 36, 193–209.

 

1985

Kiss György (1985). Emlékezés Ranschburg Pálra, halálának 40. évfordulóján. Magyar Pszichológiai Szemle, 4: 334–337.

Szegal B. (1985). Ranschburg Pál az interdiszciplináris kutatás úttörője. Magyar Pszichológiai Szemle, 1985, 4, 343–344.

 

1988

Czigler, I. (1988). A Ranschburg-effektus. Pszichológia, 8, 279–296.

 

1995

Torda Ágnes (1995). Ranschburg Pál pályakezdése. In: Zászkaliczky Péter (szerk.). „…önmagában véve senki sem…” Tanulmányok a gyógypedagógiai pszichológia és határtudományainak köréből Lányiné dr. Engelmayer Ágnes 65. születésnapjára. BGGYTF, Budapest, 45–60.

Torda Ágnes (1995). Egy tudományos műhely létrejötte a századfordulón. In: Kiss Gy. (szerk.). Pszichológia Magyarországon. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 31–50.

 

1994

Vértes O. József (1994). Ranschburg Pál emlékezete. In: Fejlesztő Pedagógia, 4–5. sz., 126–131.

 

2000

Czigler, I. (2000). Ranschburg-effektus: Megújult érdeklődés. Magyar Pszichológiai Szemle55(2-3), 297-304.

Kiss, G. (2000). Ranschburg, Pal. In AE Kazdin (Ed.), Encyclopedia of psychology (Vol. 6, p. 507). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/10521-163.

 

2003

Gordosné Szabó Anna (2003). Ranschburg Pál hatása a gyógypedagógiára – eddig ismeretlen adatok tükrében. Gyógypedagógiai Szemle, 31. 3., 220–230.

Pléh, C. (2003). A korai magyar akadémikus pszichológia: a modern pszichológia bevezetésének különböző modelljei Magyarországon. Iskolakultúra13(10), 38-42.

 

2013

Cziegler István (2013). Ranschburg Pál kísérleti pszichológiai munkássága és nemzetkö- zi hatása. In: Lányi G. (szerk.). Ranschburg Pál és a magyar pszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 59–66.

Erős, Ferenc (2013) Ranschburg Pál és Ferenczi Sándor : párhuzamok és különbségek. In: Ranschburg Pál és a magyar pszichológia: Ranschburg Pál (1870-1945). ELTE Eötvös, Budapest, pp. 49-58.

Gordosné Szabó Anna (2013). Ranschburg Pál folyamatos jelenléte a 110 éves magyar gyógypedagógus-képzésben – és „elmélkedés” a képzés jövőjéről. In: Lányi G. (szerk). Ranschburg Pál és a magyar pszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 89–112.

Gordosné Szabó Anna (2013). Ranschburg Pál jelenléte a 110 éves magyar gyógy- pedagógus-képzésben és elmélkedés a képzés jövőjéről. In: Lányi Gusztáv (szerk.) (2013). Ranschburg Pál és a magyar pszichológia. A Magyar Pszichológiai Társaság Pszichológiatörténeti Tagozatának 2011. december 10-i emlékülése. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 80–106.

Lányi Gusztáv szerk. (2013). Ranschburg Pál és a magyar pszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

Lányi Gusztáv (2013). Ranschburg Pál és a magyar kísérleti pszichológia kezdetei. In: Lányi Gusztáv (szerk.) (2013). Ranschburg Pál és a magyar pszicholó- gia. A Magyar Pszichológiai Társaság Pszichológiatörténeti Tagozatának 2011. december 10-i emlékülése. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 20–40.

Lányiné Engelmayer Ágnes (2013). Ranschburg Pál és a magyar gyógypedagógiai pszichológia. In: Lányi Gusztáv (szerk.) (2013). Ranschburg Pál és a magyar pszichológia. A Magyar Pszichológiai Társaság Pszichológiatörténeti Tago- zatának 2011. december 10-i emlékülése. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 68–80.

Pléh Csaba (2013). Ranschburg Pál, a lélektan történésze. In: Lányi Gusztáv (szerk.) (2013). Ranschburg Pál és a magyar pszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 59–68.

Ranschburg Ágnes Hildegard (2013). Elismerések és előítéletek kereszttüzében. In: Lányi Gusztáv (szerk.). Ranschburg Pál és a magyar pszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, 2013, 113–144.

 

2014

Ranschburg Ágnes Hildegard (2014). A győri Ranschburg Salamon rabbi és csa ládja a magyar kultúráért. Egyházfórum, 2014/3–4.

 

2015

Molnár Edina (2015). A pszichológia természettudományos vonalának kibontakozása Magyarországon az 1900-as években. Economica (1585-6216) 8.

 

2018

Ranschburg Ágnes Hildegard (2018). Történelmi üvegcserepek. Ranschburg rabbi léptei nyomán. In: Előd Nóra (szerk.): Egymáshoz szólunk. Oriold és Társai Kiadó, Budapest, 87–96. – Megjelent még: Liget, 2014. 11.

 

2019

Takács István (2019). Non omnis moriar… – avagy Janusz Korczak, Ranschburg Pál és Vértes O. József recepciója a razglednicák földjén. Miskolci Egyetem Kutatói Almanach, Miskolc, 640–645.

 

2020

Csépe Valéria és Mohai Katalin (2020). „Leseschwäche und Legasthenie nenne ich…”
Ranschburg Páltól az „idegrendszeri fejlődési zavarok” koncepciójáig. In: Szokolszky Ágnes, Takács István (szerk.) “Non Omnis moriar”. Ranschburg Pál emlékkötet 76-89.o. Budapest, Flaccus Kiadó

Fajzi György és Erdei Szabine (2020). Ranschburg Pál és a magyar gyermekvédelem. In: Szokolszky Ágnes, Takács István (szerk.) “Non Omnis moriar”. Ranschburg Pál emlékkötet 90 -95.o. Budapest, Flaccus Kiadó

Gereben Ferencné (2020). A Ranschburg-örökség szerepe a gyógypedagógia-tudomány és gyakorlat klinikai irányultságának értelmezésében. In: Szokolszky Ágnes, Takács István (szerk.) “Non Omnis moriar”. Ranschburg Pál emlékkötet 123-133.o. Budapest, Flaccus Kiadó

Lányi Gusztáv (2020). Ranschburg Pál és a Magyar Pszichológiai Szemle. In: Szokolszky Ágnes, Takács István (szerk.) “Non Omnis moriar”. Ranschburg Pál emlékkötet 134-159 -95.o. Budapest, Flaccus Kiadó

Markó Éva (2020). Ranschburg Pál neveléstudományi szemlélete és javaslatai egy 21. századi pedagógiai szakpszichológus szemszögéből. In: Szokolszky Ágnes, Takács István (szerk.) “Non Omnis moriar”. Ranschburg Pál emlékkötet 179 -192.o. Budapest, Flaccus Kiadó

Pataky Ilona (2020) Mérhetővé tenni. In: Szokolszky Ágnes, Takács István (szerk.) “Non Omnis moriar”. Ranschburg Pál emlékkötet 102-106.o. Budapest, Flaccus Kiadó

Pléh Csaba (2020). Ranschburg Pál és a korai magatartáspszichológia mintái. In: Szokolszky Ágnes, Takács István (szerk.) “Non Omnis moriar”. Ranschburg Pál emlékkötet 90 -95.o. Budapest, Flaccus Kiadó

Ranschburg Ágnes Hildegard (2020). Ranschburg Pál életútja. In: Szokolszky Ágnes, Takács István (szerk.) “Non Omnis moriar”. Ranschburg Pál emlékkötet 9-14.o. Budapest, Flaccus Kiadó

Ranschburg Ágnes Hildegard (2020). Ranschburg Pál, az EMBER. In: Szokolszky Ágnes, Takács István (szerk.) “Non Omnis moriar”. Ranschburg Pál emlékkötet 34-64.o. Budapest, Flaccus Kiadó

Regényi Enikő Mária és Nagyné Schiffer Csilla (2020). „Non omnis moriar”„Nem halok meg egészen”. In: Szokolszky Ágnes, Takács István (szerk.) “Non Omnis moriar”. Ranschburg Pál emlékkötet 221-230.o. Budapest, Flaccus Kiadó

Szokolszky, Á. és Takács I. (2020). „Non omnis moriar”. Ranschburg Pál emlékkötet. Budapest, Flaccus Kiadó, 287 o.

Takács, I. és Szokolszky Á. (2020) A „Ranschburg Pál 2020″ emlékévről In: Szokolszky Ágnes, Takács István (szerk.) “Non Omnis moriar”. Ranschburg Pál emlékkötet 25-33.o. Budapest, Flaccus Kiadó

Teleki Szidalisz (2020). Ranschburg Pál, az orvos-pszichológus. In: Szokolszky Ágnes, Takács István (szerk.) “Non Omnis moriar”. Ranschburg Pál emlékkötet 160 -178.o. Budapest, Flaccus Kiadó

Torda Ágnes (2020). A Magyar Királyi Gyógypedagógiai Pszichológiai Laboratórium befogadó világa. In: Szokolszky Ágnes, Takács István (szerk.) “Non Omnis moriar”. Ranschburg Pál emlékkötet 107-122.o. Budapest, Flaccus Kiadó

Tringer László (2020). Ranschburg Pál és a korabeli elmegyógyászat. In: Szokolszky Ágnes, Takács István (szerk.) “Non Omnis moriar”. Ranschburg Pál emlékkötet 96 -101.o. Budapest, Flaccus Kiadó

Forrás:

Bánlaky Éva (1970). Ranschburg Pál műveinek, publikációinak teljes körű jegyzéke. Újraközölve: Szokolszky Ágnes és Takács István (szerk.) (2020). „Non omnis moriar.” Ranschburg Pál emlékkötet, Flaccus Kiadó, 243-261.