Kardos Lajos

 

1899-1985
Tőle

1929

 Die „Konstanz” phanomenaler Dingmomente. In: Bühler Festschrift. Fisher, Jena. 1–77. Kardos, L.

 

1930

 Diskussionen über Probleme des Farbensehens. Erwiderung an D. Katz. / Discussions of problems of color perception. Reply to D. Katz. Archiv für die Gesamte Psychologie, 78. sz. 185– 215.

 

1934

Ding und Schatten. Eine experimentelle Untersuchung über die Grundlagen des Farbensehens. (Leipzig, 1934)

 

1935

Versuch einer mathematischen Analyse von Gesetzen des Farbensehens. Zeitschrift für Sinnesphysiologie, 66. sz. 188–218.

 

1946

A mai lélektan. Többekkel. (A műveltség könyvei. Bp., 1946)

 

1947

A pszichofizikai történés főbb mozzanatai. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1947)

 

1953

„Aequiterminális” viselkedésrészletek jelentősége az állati tanulásban. B. Barkóczi Ilonával. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1953)

 

1953

Lélektan. Egy. tankönyv. (Bp., 1953)

 

1955

Freudizmus vagy tudományos lélektan. (Természet és Társadalom, 1955)

Pavlov Iván Petrovics kutatásainak jelentősége a lélektanban. (Szocialista nevelés könyvtára. 113. Bp., 1955)

Pavlov kutatásainak jelentősége és a lélektan. Monográfia és doktori értek. is. (Bp., 1955)

 

1957

Kardos Lajos (1957): Az alaklélektan bírálata. Magyar Filozófiai Szemle, 1. 124–140. 272–304.

 

1958

Kardos Lajos (1958): A nyelv eredete és a munka. Filológiai Közlöny, 47. sz. 539–551.

Tanulás és emberréválás. (Pszichológiai tanulmányok. I. Bp., 1958)

 

1960

A lélektani kísérlet. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1960)

Die Grudfragen der Psychologie und die Forshungem Pawlow’s. Akadémiai, Budapest.

 

1962

A lélektan alapproblémái és a pavlovi kutatások. Monográfia. (Bp., 1957; németül: Bp.–Berlin, 1962)

Kardos Lajos (1959): Tanulás és emberréválás. Pszichológiai Tanulmányok, 1. sz. 105–113.

 

1964

Kibernetika és pszichológia. Asszociáció és feltételes reflex. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1964)

 

1964

Általános pszichológia. Egy. tankönyv. (Bp., 1964; 3. kiad. 1970; 4. kiad. 1973; 5. kiad. 1978; 6. kiad. 1985; 7. kiad. 1986)

 

1965

Az állatkerti kutatások jelentősége és néhány elvi kérdése. (Pszichológiai tanulmányok. VII. Bp., 1965)

Az érzékletek átalakulásai. (Pszichológiai tanulmányok. VIII. Bp., 1965)

 

1966

A vesztibuláris apparátus szerepe az állat lokomotorius teljesítményeiben. De Rénoche, Idával. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1966)

A korrekciós rendszerek szerepe az érzékleti szerveződésben. (Pszichológiai tanulmányok. IX. Bp., 1966)

 

1967

A tér és idő érzékelése. 1–2. Az emléknyomok biológiai alapjai. Alternáló zárt és nyitott utak jelentősége a lokomóciós tanulásban. Kísérletek az ún. ekviterminális útvesztővel. Varjasi Edittel. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1967)

 

1968

Az irányt szabó környezeti tényezők szerepe a lokomóciós tanulásban. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1968)

Lokomóciós tanulás és téri orientáció. 1–4. Többekkel. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1968–1972)

 

1970

A tanulás összehasonlító lélektani vizsgálatának néhány problémája. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1970)

A pszichológiában alkalmazott kutatási módszerek elvi kérdései. (Pszichológiai tanulmányok. XII. Bp., 1970)

 

1971

Kísérletek elemi képességek kialakulásáról. Gábor Katalinnal. Kísérletek a lokomóciós és manipulációs cselekvésformák megtanulásának közvetlen összehasonlítására. Barkóczi Ilonával, Kónya Ildikóval. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1971)

Általános lélektan a műszaki oktatói szak számára. (A BME Pedagógia Tanszék kiadványa. Bp., 1971)

 

1973

A vizuális emlékezet összehasonlító lélektani problémái. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1973)

 

1974

A lokomóciós tanulás vizsgálata vadkacsáknál. Zöld Gyulával. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1974)

Figyelem és munkavégzés. (Pszichológiai előadások. A TIT Pszichológiai Választmánya kiadványa. Bp., 1974)

Képzelet és emberi cselekvés. (Pszichológiai előadások. A TIT Pszichológiai Választmánya kiadványa. Bp., 1974)

A tanulás pszichológiai problémái. (Pszichológiai előadások. A TIT Pszichológiai Választmánya kiadványa. Bp., 1974)

Az indítékok szerepe az emberi cselekvésben. (Pszichológiai előadások. A TIT Pszichológiai Választmánya kiadványa. Bp., 1974)

 

1975

Korunk pszichológiája és a pavlovi kutatások. (Pszichológiai előadások. A TIT Pszichológiai Választmánya kiadványa. Bp., 1975)

Beszélgetés Kardos Lajossal. Magyar Pszichológiai Szemle, 32. 93–97.

 

1976

A neuropszichikus információ eredete. Monográfia. (Bp., 1976; angolul: The Origin of the Neuropsychological Information. Bp., 1984)

 

1978

Diszkriminációs tanulás – folyamatosan változó céltárgyakkal. Többekkel. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1978)

Az érzékeléstől a cselekvésig. Előadások az általános lélektan köréből. (Pszichológia nevelőknek. 17. Bp., 1978; 2. kiad. 1982; 3. kiad. 1987)

 

1979

tanulás és vizuális emlékezet. Többekkel. (Pszichológiai tanulmányok. XV. Bp., 1979)

Diszkriminációs tanulás útvesztő jellegű elrendezésben. Zöld Gyulával. (A Magyar

 

1981

Pszichológiai Társaság V. Országos Tudományos Konferenciája. Budapest, 1981. márc. 4–6. Előadáskivonatok. Szerk. Barkóczi Ilona. Bp., 1981 és Pszichológia [folyóirat], 1981)

Az emlékkép két funkciója. (Pszichológia [folyóirat], 1981)

Radnai Béla életműve. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1981)

 

1982

Emlékezés Karl Bühlerre. Az emlékezésről általában. (Pszichológia [folyóirat], 1982)

 

1983

„Belátásos” tanulás és állati emlékezet. Zöld Gyulával. Válságban van-e a pszichológiai kísérlet? (Pszichológia [folyóirat], 1983)

Állati emlékezet – emberi emlékezet. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1983)

Válságban van-e a pszichológiai kísérlet? Pszichológia, 3. sz. 298–307.

 

1984

Tárgy és árnyék. Tanulmányok a színlátás pszichológiai kutatása köréből. A kötet három tanulmánya eredetileg németül jelent meg. Ford. Várkonyi Zsuzsa. (Bp., 1984)

 

1985

Rövid lejáratú állati emlékezet és a „késleltetett” reakció. Zöld Gyulával. (Pszichológia, 1985)

Bühler „sikertelen” elmélete a színkonstanciáról. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1985)

 

1986

Idői dimenzió a rövid lejáratú állati emlékezetben. Zöld Gyulával. (Pszichológia [folyóirat], 1986)

Kardos Lajos (1986): Kardos Lajos. [Válogatás kevéssé ismert írásaiból, illetve készülő székfoglalója kéziratából. A szöveget gondozta Halász László és Marton Lajosné.] Pszichológia, 6. 155–183.

 

1988

Az állati emlékezet. Monográfia. (Bp., 1988)

 

1998

A lélektan. (Fejezetek a magyar lélektanból. Egy. segédkönyv. Szerk. Gyárfás Ágnes és Eszenyi Miklós. Miskolc, 1998)

Róla

Halász László (1977): Kardos Lajos a nevelő, túl az általános lélektan határain. Magyar Pszichológiai Szemle, 34. 402–406.

 

Halász László (1986): Kardos Lajos 1899–1985. Pszichológia, 6. 155–183.

 

Hunyady György (1985): Kardos Lajos. Magyar Pszichológiai Szemle, 373–375.

 

Marton L. Magda (1978): Kardos Lajos: A neuropszichikus információ eredete. Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályának Közleményei, 27. 23–30.

 

Murányi Gábor (1985. január 19.): „Amire talán a legbüszkébb vagyok”. Múlt és jelenidézés Kardos Lajos professzorral. Magyar Nemzet.

 

Neményi Mária (1978): Beszélgetés Kardos Lajos Professzorral páduai kísérleteiről. Magyar Pszichológiai Szemle, 35. 396–402.

 

Pléh Csaba (1985): Élmények, barátok, örömök. Interjú a 85 éves Kardos Lajossal. Magyar Pszichológiai Szemle, 42. 345–351.

 

Pléh Csaba (1987): Kardos Lajos: Tárgy és árnyék. [recenzió] Magyar Pszichológiai Szemle, 4. sz. 503– 504.

 

Pléh Csaba (2001): Kardos Lajos emlékezete. Pszichológia, 21. sz. 139–158.

 

Pléh, C. (2010). Az állati emlékezet és a lelki élet eredete: Kardos Lajos magyar összehasonlító pszichológus koncepciója. Iskolakultúra20(11), 17-29.

 

Tánczos Zsolt (1977): Kardos Lajos munkássága a színkonstancia területén. Eredményeinek jelentősége 29 a pszichológiai elméletalkotásban. Magyar Pszichológiai Szemle, 34. 517–535.