Karácsony Sándor

 

1891-1952
Tőle

1928

A csucsai front. Egy tanár és egy osztály története. Budapest, 1928, Az Erő

 

1929

A tanulás mesterfogásai; Középfokú Iskolák Országos Missziói Bizottsága, Bp., 1929 (A református diák)

 

1931

Leckék a leckéről; Az Erő, Bp., 1931

 

1933

Nyugati világnézetünk felemás igában; Szövétnek, Bp., 1933

 

1937

Hegyi beszéd (r., Bp., 1937)

 

1938

Barátság és szerelem (Bp., 1938)

A Siccki-banda. A barátkeresés regénye; Exodus, Bp., 1938

Szerelem és ifjúság; Exodus, Bp., 1938

A neveléstudomány társas-lélektani alapjai. I., A nyelvi nevelés és a társaslélek értelmi működése, 1-2.; Exodus, Bp., 1938-1941

 

1939

A magyar észjárás és közoktatásügyünk reformja; Exodus, Bp., 1939 (A neveléstudomány társas-logikai alapjai)

Új háromkirályok csillaga. 5 gyermekszíndarab; Exodus, Bp., 1939

 

1941

Az irodalmi nevelés; Exodus, Bp., 1941 (Neveléstudományi dolgozatok társaslélektani és -logikai alapon)

 

1942

A másik ember felé. Az Exodus munkaközösség dolgozatai; szerk. Karácsony Sándor; Exodus, Debrecen, 1942

 

1943

A magyarok Istene. Budapest, 1943, Exodus, 14–15. p.

 

1944

A magyarok kincse. Bp. Exodus. CXI. 216p.A neveléstudomány társas-lélektani alapjai. III., A neveléstudomány társas-lélektani alapjai III. A társadalmi nevelés és a társas-lélek akarati működése. Értékrendszer és axiológia.

A társadalmi nevelés és társaslélek akarati működése, 1-3.; Exodus, Bp., 1944-1946

A nyolcéves háború; Exodus, Bp., 1944 (A magyar diák eligazítása)

A cinikus Mikszáth; Exodus, Bp., 1944

 

1945

A neveléstudomány társas-lélektani alapjai. IV., A társaslélek alsó határa és a jogi nevelés, 1-2.; Exodus, Bp., 1945-1947

Karácsony Sándor: A magyar demokrácia. Exodus, 1945, Budapest

 

1947

A „másik ember” megszületése a tudományban. In: A magyar béke Bp. Exodus, 45-60- A neveléstudomány társas-lélektani alapjai. IV. A társas-lélektan alsó határa és a jogi nevelés. Háborúból békére (reformra) nevelés.

 

1948

Holdbeli diákélet (r., Bp., 1948)

 

1992

Magyar nyelvtan társas-lélektani alapon, 1992

 

1993

Karácsony Sándor: Magyar nevelés. Csökmei Kör, 1993, Pécel

Az irodalmi nevelés. Budapest, 1993, Szent Gellért Egyházi Kiadó, 23. p.

 

1994

A magyarság mint idegenforgalmi probléma, 1994;

 

1995

Lélek és nevelés. Három tanulmány; Nis, Kolozsvár, 1995 (Erdélyi kiskönyvtár)

Hatalom alá vetett ember; szöveggond. Kontra György; Harmat–Koinonia, Bp.–Kolozsvár, 1995

 

1998

A tanulás mesterfogásai, 1998

 

2000

Kik vagyunk, és mit akarunk? Válogatott írások református diákoknak; SDG Diákmozgalom, Bp., 2000 (SDG füzetek)

Barátság, szerelem, hívatás, 2000;

 

2002

Ocsúdó magyarság (Szokásrendszer és pedagógia), Széphalom Könyvműhely,Bp., 1942, 2002

A magyar demokrácia, (második kiadás) 2002.

 

2003

Magyarság és nevelés. Tanulmányok; vál., szerk., utószó, jegyz. Lendvai L. Ferenc; Áron, Bp., 2003

 

2004

A magyarok Istene. Vallásos nevelés; szerk., utószó Kövendi Dénes; Széphalom Könyvműhely, Bp., 2004 (Rejtett kulturális forrásaink)

 

2005

Magyar ifjúság. Tettrendszer és etika; szerk., függelék Kövendi Dénes; 2. bőv. kiad.; Széphalom Könyvműhely, Bp., 2005 (Rejtett kulturális forrásaink)

 

2006

A könyvek lelke (Jelrendszer és jelképrendszer. Irodalmi nevelés), Bp., 1941, 2006

 

2007

A társaslélek felső határa és a transzcendensre nevelés: A magyar világnézet (Világnézeti nevelés), Bp., 1941, 2007

 

2007

A magyar világnézet (Világnézeti nevelés), 2007;

 

2008

A magyarok kincse (Értékrendszer és axiológia), Széphalom Könyvműhely, Bp., 1944, 2008

 

2009

A neveléstudomány társaslogikai alapjai: A magyar észjárás és közoktatásügyünk reformja, Bp., 1939, 2009

 

2010

A neveléstudomány társaslélektani alapjai: A nyelvi (irodalmi) nevelés és a társaslélek értelmi működése: Magyar nyelvtan társaslélektani alapon, Bp., 1938, 2010

Magyar nyelvtan társaslélektani alapon. Széphalom Könyvműhely, 2010, Budapest

2011

A társaslélek alsó határa és a jogi nevelés: A magyar demokrácia (Függetlenségre – autonómiára nevelés), Bp., 1945, 2011

A magyar béke (Háborúból békére – reformra nevelés), Bp., 1947, 2011

 

2012

Modern nevelés – magyar nevelés. Karácsony Sándor pedagógiája; vál., szerk. Heltai Miklós; Kairosz, Bp., 2012 (Magyar örökség – Kairosz)

Nyugati világnézetünk felemás igában; szerk. Heltai Miklós, utószó Kontra György; Széphalom Könyvműhely, Bp., 2012 (Rejtett kulturális forrásaink)

 

2016

Válogatott elbeszélések Az Erő című diáklapból; Széphalom Könyvműhely, Bp., 2016 (Rejtett kulturális forrásaink)

 

Forrás:
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/karacsony-sandor-es-a-magyar-pszichologia#footnote-4

Róla

1991

Kövendi Dénes, Kontra György (1991) Karácsony Sándor nyelvészeti-pedagógiai munkássága In: Kiss Jenő és Szűts LászlóTanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének köréből. Akadémiai Kiadó 425-429.

Lányi Gusztáv (1991): Szociálpszichológia vagy „magyar társaslélektan”? – Tanulmányok a magyar pszichológia történetéből. Szerk.: Kiss György. Akadémiai Kiadó, Budapest. 106-134. 

Lányi Gusztáv (1991): Magyar észjárás – magyar lélek. – Karácsony Sándor öröksége. Szerk.: Petrikás Árpád és mások. DAB, Debrecen. 26-41. 

 

1992

Kontra György: A neveléstudomány társas-lélektani alapjai; OPKM, Bp., 1992 (Magyar pedagógusok)

Kontra György: Karácsony Sándor; OPKM, Bp., 1992 (Magyar pedagógusok)

 

1993

Lendvai L. Ferenc: Egy magyar filozófus: Karácsony Sándor; Akadémiai, Bp., 1993

Gyulai Árpád: Karácsony Sándor társaslélektani rendszeréről. Új Pedagógiai Szemle, 1999/3.

 

1995

Gellért Sándor: Karácsony Sándor szekerében; Magtárstúdió, Vigántpetend, 1995

 

1997

Hatvany László: Debreceni emlékeim 1945-47-ből; Hatvany László, Bp., 1997 (Karácsony Sándor füzetek)

Csenki Imre–Kondor Imre–Szabó Árpád: Debreceni tanártársai Karácsony Sándorról; Hatvany László, Bp., 1997 (Emlékezések Karácsony Sándorra)

Gyökössy Endre–Szathmáry Lajos: Mit kaptam Karácsony Sándortól?; Hatvany László Bp., 1997 (Emlékezések Karácsony Sándorra)

Lányi Gusztáv (1997): A negyedik oldal – Karácsony Sándor az 1943-as szárszói konferencián. – A népi mozgalom és a magyar társadalom. Szerk.: Sipos Levente és Tóth Pál Péter. Napvilág Kiadó, Budapest. 187-197. 

 

1999

Gyulai Árpád, G. (1999). Karácsony Sándor társaslélektani rendszeréről. Új Pedagógiai Szemle, 3, 17-31. https://ofi.oh.gov.hu/tudastar/karacsony-sandor 

 

2000

Lányi G. (2000) Magyarság, protestantizmus, társaslélektan: hagyomány és megújulás konfliktusa Karácsony Sándor életművében. Budapest: Osiris.

 

2002

Deme Tamás: Karácsony Sándor pedagógiájának aktualitása. PhD, KLTE, 2002, Debrecen

 

2003

Lányi Gusztáv (2003): Karácsony Sándor és az 1943-as szárszói konferencia. In: Tenke Sándor (szerk.) Számvetés. Szárszó 1943 – Szárszó 2003. Szárszó füzetek 12. Budapest.

 

2006

Hunyady Gy. (2006) A nemzeti karakter talányos pszichológiája. In Uő. A szociálpszichológia történeti olvasatai. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó 13–40.

Hunyady Gy. (2006 Hetvenöt év és a magyar pszichológia. In A szociálpszichológia történeti olvasatai 199–212.

 

2007

Perecz László (2007). „Magyar gondolkodás”: ázsiai vagy bujdosó?–Karácsony Sándor és Prohászka Lajos a „nemzeti filozófiáról”. Magyar Tudomány, 167(3), 290-300.

 

2008

Perecz L. (2008) Nemzet, filozófia, „nemzeti filozófia”. Budapest: Argumentum Kiadó – Bibó István Szellemi Műhely

 

2011

Pléh Csaba, (2011). Karácsony Sándor nyelvfelfogása és a mai pszicholingvisztika. Iskolakultúra, 21, 8-9.

 

2009

Kontra György: Karácsony Sándor, a nagyhírű professzor. Books In Print, 2009, Budapest

 

2010

Bognárné Kocsis Judit (2010). Karácsony Sándor pedagógiai modellje és recepciója a református felsőoktatásban Doktori értekezés. Pannon Egyetem, Veszprém https://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/2010/Bognarne_Kocsis_Judit_dissertation.pdf 

 

2012

Heltai Miklós (szerk.): Karácsony Sándor pedagógiája. Kairosz, 2012, Budapest

 

2015

Erős, F. (2015). A nemzetpolitikai lélektantól a tudományos fajelméletig. Socio. hu Társadalomtudományi Szemle, (2), 67-85.

 

2016

Deme Tamás (2016. ) Karácsony Sándor természetes rendszeréről. Magyar Szemle, Új folyam, XXIII. 11-12. sz. http://www.magyarszemle.hu/cikk/Kar%C3%A1csony%20S%C3%A1ndor%20term%C3%A9szetes%20rendszer%C3%A9r%C5%91l 

„Lélek szerinti professzor” Portré Karácsony Sándorról
https://tizperciskola.blog.hu/2016/05/30/_lelek_szerinti_professzor 

 

2017

Heltai Miklós és Lányi Gusztáv (szerk.) 2017. Karácsony Sándor és a magyar pszichológia Széphalom Könyvműhely, Budapest