Harkai Schiller Pál
1908-1949

Tőle

Magyarul

1930

A lélektani kategóriák rendszerének kialakulása. Budapest, Sárkány Nyomda Rt.

 

1931

A sajtóhibák keletkezésének pszichológiai oknyomozása. Magyar Pszichológiai Szemle, 4(1-2), 79-118.

 

1934

Pszichológia és emberismeret : Bevezetés a pszichológiába és a pszichotechnikába. Budapest, Pantheon Kiadás.

 

1938

Dohányzási szokások Budapesten : Gazdaságpszichológiai tanulmány. Budapest.

Értelempróbák szerkesztése. (Komjáthy Zoltánnal) Magyar Pszichológiai Szemle.

 

1939

A cselekvéstan alaptételei. A cselekvés motivációs elmélete. Athenaeum, 29, 247.

 

1940

A lélektan feladata. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia.

 

1944

Bevezetés a lélektanba : A cselekvés elemzése. Budapest, Pantheon Kiadó.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/KlasszikusOrvosiKonyvek_240_3/?pg=0&layout=s

 

1945

A közelmúlt lelki tömegfertőzései. A beteg néplélek és annak gyógyítása. (Gleimann Annával) Budapest, Pantheon.

BAKAY Éva és H. SCHILLER Pál, 1947, Fehér patkányok kerülőút használata, Lélektani Tanulmányok, 9, 18—42.

 

1937-1947

Lélektani tanulmányok. Jelentés a Kir. Magy. Pázmány Péter Tudományegyetem Lélektani Intézetéből. Budapest, Lélektani Intézet.

 

2002

A lélektan feladata.  Osiris Könyvtár, Pszichológia.

Idegen Nyelven

1947

A Hungarian survey on sympathetic attitudes.

 

1948

Aufgabe der Psychologie. Eine Geschichte ihrer Probleme.

Psychologische Studien.

 

1930

Schiller, P. H. Psychological analysis of printing errors. Magyar Psychologiai Szemle, 34,1-68.

Schiller, P. H. A System of Psychological Categories. Budapest, Sárkány Nyomda Részvénytársaság.

 

1931

Schiller, P. H. Die Stellung der synasthetische Erscheinungen in der See1enstruktur. Bericht ilber den III Kongress for Farbe-TonForschung, 318-335.

 

1932

Schiller, P. H. Das Ranschburgsche Phanomen und dessen Einfluss auf das Erkennen von Kraftfahrzeugkennzeichen. Psychotechnische Zeitschrift, 7, 48-58.

Schiller, P. H. Untersuchungen iiber Empfindung und Empfinden. 4. Das optische Verschmelzen in seiner Abhangigkeit von heteromodaler Reizung. Zeitschrift for Psychologie, 127, 249-288.

Schiller, P. Untersuchungen uber Empfmdung und Empfmden. Die Rauhigkeit als intermodale Erscheinung. Zeitschrift filr Psychologie, 127, 265-289.

 

1933

Schiller, P., and Wolff, W. Gegenseitige Beeinflussung der optischen und der akustischen Helligkeit. Zeitschrift filr Psychologie, 129, 135-148.

Schiller, P. Intersensorielle Transposition bei Fischen. Zeitschrift for Vergleichende Physiologie, 19,304-309.

Schiller, P. Stroboskopische Alternativversuche. Psychologische Forschung, 17, 179-214.

Schiller, P. Durch Beschattung aufleuchtender Figuren. Zeitschrift for Psychologie, 129, 149-157.

 

1934

Schiller, P. Wirkung des Umfe1des auf motorische Leistungen. Zeitschrift for Psychologie, 132,84-103.

Schiller, P. Leistung und Sinnesumfeld. Industrielle Psychotechnik, 11,181-184.

Schiller, P. Kinematoskopisches Sehen der Fische. Zeitschrift for Vergleichende Physiologie, 20, 454-462.

Schiller, P. Perception of movement of the minnow (Phoxinus laevis). Arbeit. d. I Abt. d. Ungarischen Bioi. Forschungsinst, 7,86- 94.

Schiller, P. Psychological diagnosis of children. A Java Utjain, 9, 3-6.

 

1935

Schiller, P. Eine Erhebung iiber Nervositiit. Zur Phiinomenologie der Handlungsantriebe. Zeitschrij’t fUr angewandte. Psychologie und Charakterkunde, 49, 233-252.

Schiller, P. Die triebpsychologischen Wurzeln der sogenannten Nervosen Zustiinde. Nederlandsch Tijdschrift voor Psychologie, 2, 484-498.

Schiller, P. Interrelation of different senses in perception. British Journal of Psychology, 25,465-469.

Schiller, P. Psychology and Personality Research. Budapest, Pantheon.

Schiller, P., and Varga, I. Wine-drinking habits in Budapest. Budapest, Hungarian Economic Research Institute.

 

1936

Schiller, P. Squardo sullo sviluppo della psicologia in Ungheria. Archivo Italia’1o di Psicologia, 13, 251-255.

Schiller, P. Uber die Aufgaben der Psychologie. Gedenkschr. f. A. v. Pauler, Berlin, 178-186.

Schiller, P. A theory of perception. Athenaeum, 25, xx-xx.

 

1937

Schiller, P. Vergleichende Untersuchungen iiber Bewegungssehen. Biological Reviews, 12, 116-153.

Schiller, P. The task of psychology. Athenaeum, 23, 256-274.

Schiller, P., and Molnar, I. Nervousness as a drive to act. Lelektani Tanulmanyok, 1,30-37.

Schiller, P., and Molnar, I. The influence of constant stimuli on work. Lelektani Tanulmanyok, 1, 30-37

Schiller, P. Correlation of intelligence tests and matriculation examinations. Magyar Psychologiai Szemle, 8, xx-xx.

 

1938

Schiller, P. A configurational theory of puzzles and jokes. Journal of General Psychology, 18, 217-234.

Schiller, P., and Varga, I. Smoking habits in Budapest. Budapest: Hungarian Economic Research Institute.

 

 

1939

Schiller, P. Principles of the doctrine of action. Athenaeum, 25, 1- 29.

Schiller, P., and Molnar, I. Motor leanting in twins. Psychological Studies from the University of Budapest, 3, 67-78.

Schiller, P., and Komjathy, Z. Standardization and calibration of an intelligence test. Magyar Psychologiai Szemle, 10, 141-157.

Schiller, P., and Steif, A. Expressive features in purposeless manipulation, Psychological Studies from the University of Budapest, 3, 1-17.

 

1940

Schiller, P. The Task of Psychology. Budapest: Hungarian Academy of Science.

Schiller, P. Aptitude testing and actual achievement in the workshop. Psychological Studies from the University of Budapest, 4.

Hartmann, G. W., and Schiller, P. Contemporary Hungarian psychology. Psychological Bulletin, 37, 621-628.

Schiller, P. Psychology and physiology. Journal of General Psychology, 23, 329-341.

 

1941

Schiller, P. Character and personality research in military service. Magyar Psychologiai Szemle, 14.

 

1942

Schiller, P. The intelligence of fish. Contributions from the Biological Institute of Tihany, 16.

Schiller, P. History of psychology. In P. Schiller (Ed.) Handbook of Psychology. Budapest, Psychological Laboratory of the University of Budapest.

Schiller, P. Umwegversuche an Elritzen. Zeitschrift filr Tierpsycholologie, 5, 101-130.

 

1944

Schiller, P. Foundation of Psychology: The Analysis of Action. Budapest, Pantheon.

Schiller, P. Handeln und Erleben. Berlin, Junker & Dunnhaupt.

 

1945

Bakay Éva és H. Schiller Pál, Értelemvizsgálatok fehér patkányokon, Kézirat, University of Florida, George A. Smathers Libraries, Department of Special collections.

 

1946

Schiller, P. Instinct and intelligence in animal behavior. Termeszettudomany, 73, 1-9.

 

1947

Schiller, P. Results of Hungarian Public Opinion Research. Budapest, Hungarian Public Opinion Research Institute.

Schiller, P. H„ 1947, Detour experiments in rats, (Abs.), American Psychologist, 2, 308.

Bakay, E., and Schiller, P. Detour experiments with rats. Psychological Studies from the University of Budapest, 9, 25-30.

Schiller, P. A psychophysical theory of instinct behavior. Acta Bolyai University, Cluj, 1, 1-27.

Schiller, P.: Ranschburg, P. 1870-1945. American Journal of Psychology, 60, 444-446.

Schiller, P. A Hungarian survey on sympathetic attitudes. International Journal of Opinion and Attitude Research, 1(3),85-92.

 

1948

Bakay, E. and Schiller, P. Manipulative correction of visually presented figures. American Journal of Psychology, 61,487-501.

Schiller, P. Delayed response in the minnow. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 41, 233-238.

Schiller, P. Aufgabe de Psychologie. Eine Geschichte ihrer Probleme. Vienna.

 

1949

Schiller, P. A psychological interpretation of instinct action. Archivio di Psicologia Neurologia e Psichiatria, 10, 1-18.

Schiller, P. Delayed detour responses in the octopus. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 42, 220-225.

Schiller, P. Analysis of detour behavior. I. Learning of roundabout pathways in fish. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 42, 463-475.

 

1950

Schiller, P. AnalYSis of detour behavior. Iv. Congruent and incongruent detour behavior in cats. Journal of Experimental Psychology, 40, 217-227.

 

1951

Schiller, P. Figural preferences in the drawings of a chimpanzee. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 44,101-111.

Schiller, P., and Hartmann, G. W. Manipulative completion of bisected geometrical figures. American Journal of Pychology, 64, 238-246.

 

1952

Schiller, P. H. Innate constituents of complex responses in primates. Psychological Review, 59, 177-191.

 

2002

Harkai Schiller Pál: A lélektan feladata Utószó: Pléh Csaba Osiris, Budapest, 2

Róla

Magyarul

1941

Noszlopi, L., & Harkai, S. P. Harkai-Schiller Pál: A lélektan feladata. Könyvismertetés. A cselekvés iskolája, 9, 155-157.

 

1991

Lénárd F. (1991) Az Egyetemi Lélektani Intézet 1932–1947 között végzett munkájáról. In Kiss Gy. (szerk.) Tanulmányok a magyar pszichológia történetéből. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 

1994

Maton Magda. A nem tanult mozgásminták kiváltásának folyamatáról: Harkai Schiller Pál elgondolásának távlatai. Pszichológia, 14, 405–428.

Marton M. és P. Bakay Éva, A nem-tanult l mozgásminlák kiváltásának folyamatáról. Harkai Schiller Pál elgondolásának távlatai, Pszichológia, 4, 405—428.

 

1995

Marton M. és P. Bakay Éva, Mozgássorozatok kialakulása és az állatok problémamegoldó viselkedése, Harkai Schiller Pál kerülőút kísérletei, Pszichológia, 2, 133—155.

 

1996

Marton Magda (1996): Harkai Schiller tudományos szemlélete harminc év néhány felismerésének tükrében. Pszichológia, 16, 115-131. o.

Bakay Éva: Harkai Sghiller Pál felfogása a fehér patkányok kerülő-út használatáról Pszichológia (16)1. 49-72

 

1998

  1. Bakay É. (1998) Pszichológusi pályafutásom. In Bodor P. – Lányi G. – Pléh Cs. (szerk.) Önarckép háttérrel, 200–220.

Pléh Csaba: A pszichológiai történetírás hagyományai: Magyar hozzájárulások a modern pszichológiához. Világosság, 39 12, 30–46. old

 

2004

Zemplén, G. (2004). Átélés helyett élet-Harkai Schiller Pál: A lélektan feladata. Budapesti Könyvszemle-BUKSZ, 16(01), 23-29.

 

2005

Pléh, C. (2005). A katolikus hagyomány a magyar pszichológia korai szakaszában: Harkai, Dienes, Schütz. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 6(1), 5-16.

 

2006

Hunyady Gy. (2006). Hetvenöt év és a magyar pszichológia. In A szociálpszichológia történeti olvasatai ELTE Eötvös Kiadó, 199–212

Hunyady Gy (2006) A budapesti tudományegyetem és a pszichológia. In A szociálpszichológia történeti olvasatai ELTE Eötvös Kiadó 187–198.

 

2009

Pléh Csaba. A korai magyar kísérleti pszichológia és a nagyvilág. Magyar Pszichológiai Szemle, 64(3), 467–495.

Idegen nyelven

1994

Dewsbury, D. A. Paul Harkai Schiller. The Psychological Record, 44(3), 307-319.

Dewsbury, D. A. (1994). The comparative psychology of Paul Schiller. The Psychological Record, 44(3), 326-350. 

Dewsbury, D. A. A Supplement to Karl Lashley’s Biographical Sketch of Paul Harkai Schiller. The Psychological Record, 44(3), 320-325.

Lashley, K. S. (1994). Paul Harkai Schiller: 1908-1949. The Psychological Record, 44(3), 309-320.

 

1996

Dewsbury, D. A. (1996): Paul Harkai Schiller: The Influ- ence of his Brief Carrer. In: Kimble, G. A., Boneau, C. A. és Wertheimer, M. (eds.): Portraits of Pioneers in Psychology. Mahwah, N. J.: Lawrence Erlbaum, 281-293. o.

 

2012

Dewsbury, D. A. (2012). Paul Harkai Schiller: The Influence of His Brief Career. Portraits of Pioneers in Psychology: Volume II, 2, 281.