Gyömrői Edit

 

1896-1987
Tőle

1919

Rényi Edit versei.Benkő, Budapest,1919.

 

1963

Edith Ludowyk Gyomroi: The Analysis of a Young Concentration Camp Victim (The Psychoanalytic Study of the Child, 1963)

 

1979

Rényi Edit: Megbékélés; ford. Vermes Magda; Magvető, Bp., 1979

 

2015

Gyömrői Edit: Szemben az árral. Regény (Gegen den Storm); németből ford. Kiss János; Jelenkor, Pécs, 2015

Róla

Borgos Anna-Árral és ár ellen. Gyömrői (Gelb, Rényi, Glück, Ujvári, Ludowyk) Edit életútjai In: Erős Ferenc, Lénárd Kata, Bókay Antal (szerk.): Typus Budapestiensis. Tanulmányok a pszichoanalízis budapesti iskolájának történetéről és hatásáról*.Thalassa Alapítvány, Budapest, 2008. 139-168.
http://www.inco.hu/inco13/filo/cikk10h.htm

 

Borgos, A. (2005). Alkotás, gyógyítás, változás, Gyömrői (Gelb, Rényi, Glück, Újvári, Ludowyk) Edit életútja. Thalassa, 23, 185-194.

 

Borgos, A. (2017). „Kerted tele van virággal’. Lesznai Anna és Gyömrői Edit barátsága. In:  Kőváry Zoltán (szerk.): Alkotás és élettörténet – Pszichobiográfia a kreativitáskutatásban. L’Harmattan Kiadó, Budapest

 

Vezér Erzsébet: Nagyon fáj. Gy. E. halálára (Élet és Irod., 1987. 8. sz.); Harmat Pál: Gy. E. (Irodalmi Újság, 1987. 2. sz.); Reismann Mariann:Gazdag, szép, hosszú élet (Új Tükör, 1987. 18. sz.).

 

Lengyel András (2015) Egy rossz regény hozadéka Gyömrői Edit: Szemben az árral Forrás 107-112. http://www.forrasfolyoirat.hu/1602/lengyel.pdf