Grastyán Endre

 

1924-1988
Tőle

1952

Grastyan, E., Hasznos, T., Lissak, K., Molnar, L., & Ruzsonyi, Z. (1952). Activation of the brain stem activating system by vegetative afferents; a preliminary report. Acta physiologica Academiae Scientiarum Hungaricae3(1), 103-122.

 

1953

Grastyán, E., Lissak, K., & Molnar, L. (1953). The Functional Relation Between Gyruscinguli and Caudate Nucleus in the Cat. Acta physiologica Academiae Scientiarum Hungaricae4(3-4), 261-270.

Grastyán, E., Lissák, K., & Hasznos, T. (1953). Analysis of hypothalamic reaction reversal. Acta physiologica Academiae Scientiarum Hungaricae4(3-4), 253-259.

 

1955

Grastyán, E., Lissák, K., & Szabó, J. (1955). Cortical electrical manifestations of diencephalic inhibition. Acta physiologica Academiae Scientiarum Hungaricae7(3), 187-198.

 

1956

Grastyán, E., Bozsik, G., & Molnár, L. (1956). Über die Beeinflussung der Erscheinungen des Insulinkomas durch elektrische Reizung des Hypothalamus und der Formatio reticularis. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten194(2), 137-151.

Facilitation and inhibition of conditioned alimentary and defensive reflexes by stimulation of the hypothalamus and reticular formation. Lissák Ferenccel. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1956. p. 133-157., (Klny.: Acta Physiologica Academiae Scientiarum Hungaricae)

Molnár, L., Bozsik, G., & Grastyán, E. (1956). Die Änderungen der motorischen Funktionen des Zentralnervensystems der Katze unter Insulin-und Natriumcyanidwirkung. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten194(2), 125-136.

Grastyán, E., Lissák, K., Szabó, J., & Vereby, G. (1956). Uber die functionelle Bedeutung des Hippocampus. In Problems of the modern physiology of the nervous and muscle system (in honor of Beritashvili) (pp. 67-70). Academy of Sciences of the Georgian SSR Tbilisi.

1957

Lissák, K., Grastyán, E., Csanaky, A., Kékesi, F., & Vereby, G. (1957). A study of hippocampal function in the waking and sleeping animal with chronically implanted electrodes. Acta physiologica et pharmacologica Neerlandica6, 451-459.

Agytörzsi és archiocorticalis mechanizmusok jelentősége a feltételes reflexben. Kand. értek. (Pécs, 1957)

Experimentelle Beiträge zur Pathogenese der commotio cerebri mit besonderer Berücksichtigung der Kreislaufstörungen des Gehirns. Mérei Ferenc Tiborral, Hasznos Tivadarral.Budapest : Akadémiai Kiadó, 1957. 128 p. (Tárgyszó: commotio cerebri).

 

1958

Agygytörzsi és archicorticalis mechanizmusok jelentősége a feltételes reflexben : Kandidátusi értekezés tételei / [kiad. a Tudományos Minősítő Bizottság]. Budapest : Szerző, 1958. 4 p.

Grastyan, E., Lissák, K., Kekesi, F., Szabo, J., & Vereby, I. (1958). Beiträge zur Physiologie des Hippocampus. Physiol. bohemoslov.7, 9-18.

 

1959

Grastyan, E. (1959). The Central Nervous System and Behavior. New York: Macy.

Grastyan, E., Lissak, K., Madarasz, I., & Donhoffer, H. (1959). Hippocampal electrical activity during the development of conditioned reflexes. Electroencephalography and clinical neurophysiology11(3), 409-430.

The Hippocampus and Higher Nervous Activity. (The Central Nervous System and Behaviour. New York, 1959)

The Significance of the Earliest Manifestations of Conditioning in the Mechanism of Learning. (Brain Mechanisms and Learning. Montevideo, 1959)

 

1960

Lissak, K., & Grastyán, E. (1960). The changes of hippocampal electrical activity during conditioning. In The Moscow colloquium on electroencephalography of higher nervous activity. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology (pp. 271-279).

 

1961

Grastyan, E. (1961). The significance of the earliest manifestations of conditioning in the mechanism of learning. Brain mechanisms and learning, 243-263.

Halló- és látókérgi kiváltott potenciálok változásai időleges kapcsolat kiépülésekor. Bauer Miklóssal. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1961. pp. 141–147. (Klny. a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Orvosi Tudományok Osztályának Közleményeiből)

Grastyan, E., & Karmos, G. (1961). A study of a possible” dreaming” mechanism in the cat. Acta physiologica Academiae Scientiarum Hungaricae20, 41-50.

GRASTYÁN, E. és BAUER M., 1961, Halló-és látókérgi kiváltott potenciálok változásai időleges kapcsolatok kiépülésekor. Magy. Tud. Akad. Orv. Tud. Oszt. Közl12, 141-147.

 

1962

Grastyan, E., & Karmos, G. (1962). The influence of hippocampal lesions on simple and delayed instrumental conditioned reflexes. Physiologie de l’hippocampe, 225-234.

A modern idegélettan problémái. (Bp., 1962)

Kopa, J., Szabo, I., & Grastyan, E. (1962). A dual behavioural effect from stimulating the same thalamic point with identical stimulus parameters in different conditional reflex situations. Acta physiologica Academiae Scientiarum Hungaricae21, 207-214.

Lissak, K., Karmos, G., & Grastyan, E. (1962). A peculiar dream-like stage of sleep in the cat. Activitas nervosa superior.

 

1963

Klingberg, F., & Grastyán, E. (1963). Changes of optic evoked potentials during conditioning and their relation to the conditional startle reaction. Acta physiologica Academiae Scientiarum Hungaricae23, 115-135.

Grastyan, E., Sakhiulina, G. T., & Angyan, L. (1963). Functional significance of the recuriting potential mechanism when used as conditional stimulus for the elaboration of the avoidance reflex. Acta physiologica Academiae Scientiarum Hungaricae23, 155-167.

Lissak, K., Karmos, G., & Grastyan, E. (1963). A study of the so-called” paradoxical phase” of sleep in cats. Progress in Brain Research1, 424-428.

 

1964

Grastyán, E., & Czopf, J. (1964). Á ngyán, L. és Szabó, I.: Neural mechanism of motivation. Nova Acta Leopoldina169, 153-170.

Czopf, J., & Grastyan, E. (1964). The effect of septal lesions on simple and delayed conditioning in cats. Acta physiologica Academiae Scientiarum Hungaricae24, 313-319.

 

1965

Motivációs mechanizmusok jelentősége a feltételes reflexes kapcsolatok szervezésében. Többekkel. (Pszichológiai Tanulmányok. Bp., 1965)

Grastyán, E., Czopf, J., Ángyán, L., & Szabó, I. (1965). Motivációs mechanizmusok jelentősége a feltételes reflexes kapcsolatok szerveződésében. Pszichológiai Tanulmányok7, 153-198.

Grastyán, E., Karmos, G., Vereczkey, L., Martin, J., & Kellenyi, L. (1965). Hypothalamic motivational processes as reflected by their hippocampal electrical correlates. Science149(3679), 91-93

Karmos, G., Grastyan, E., Losonczy, H., Vereczkey, L., & Grosz, J. (1965). The possible role of the hippocampus in the organization of the orientation reaction. Acta Physiologica Academiae Scientiarum Hungaricae26, 131-141.

 

1966

Grastyan, E., Karmos, G., Vereczkey, L., & Kellenyi, L. (1966). The hippocampal electrical correlates of the homeostatic regulation of motivation. Electroencephalography and clinical neurophysiology21(1), 34-53.

Lissák, K., Grastyán, E., Karmos, G., Vereczkei, L., & Losonczy, H. (1966). The nature of orientation reaction viewed from the aspect of motivation. In Cortico-Subcortico Relationship in Sensory Regulation. Havanna New York.

Molnar, P., & Grastyan, E. (1966, January). Effect of hippocampal lesion on self-stimulatory reactions. In ACTA PHYSIOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (Vol. 30, No. 3-4, 304.

 

 

1967

Grastyan, E., & Angyan, L. (1967). The organization of motivation at the thalamic level of the cat. Physiology & Behavior2(1), 5-8.

Grastyán, E. (1967). A tanulás alapvető paradoxonai és idegélettani feloldásuk.[Basic paradoxes of learning and their resolution by neurophysiology.]. Pedagógiai Szemle10, 893-914.

 

1968

Szabo, I., Molnar, P., Kolta, P., & Grastyan, E. (1968). Motor organization and motivation. Magyar Pszichológiai Szemle.

GRASTYÁN, E., MOLNÁR, P., SZABÓ, L., & KOLTA, P. (1968). Behavioral physiology and cybernetics. Magyar Pszichológiai Szemle25, 19-32.

 

1969

Rebound, Reinforcement and Self-stimulation. Többekkel. (Communications in Behavioral Biology, 1969)

Karmos, G., Grastyán, E., & Martin, J. (1969). A comparative analysis of hypothalamic stimulation during physiological sleep and wakefulness. Activitas nervosa superior11(2), 149-153.

 

1970

Grastyán, E., & Angyan, L. (1970). Electrical Correlates of the Direction of Movement Elicited by Subcortical Stimulation. In Electrophysiology of the Central Nervous System (pp. 155-166). Springer, Boston, MA.

 

1973

Orientáció és megerősítés : Kandidátusi értekezés ; MTA TMB, 1973. 1-2. köt. 471; 472-838. p. (Kézirat 847 jegyzettel; Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár). http://real-d.mtak.hu/7/1/Grastyan.pdf

 

1974

Grastyán, E., & Vereczkei, L. (1974). Effects of spatial separation of the conditioned signal from the reinforcement: A demonstration of the conditioned character of the orienting response or the orientational character of conditioning. Behavioral Biology10(2), 121-146.

 

1975

 Grastyán, E., Molnár, P., Buzsáki, G., & Lenárd, L. (1975). Three different functional states reflected by two components of the hippocampal theta wave complex. In The Brain Mechanisms (pp. 288-295). Metsniereba Tbilisi.

 

1976

Orientáció és megerősítés . Akadémiai nagydoktori értekezés. Kéziratban. 1976.

Grastyán, E. (1976). The orienting response in conditioning. Brain Research107(1), 216.

 

1978

Az elektrofiziológia és a klinikai elektroencephalographia viszonyáról. (Orvosi Hetilap, 1978. 36.)
Grastyan, E., John, E. R., & Bartlett, F. (1978). Evoked response correlate of symbol and significate. Science201(4351), 168-171.

 

1979

Rendszeranalízis-megközelítés patkányok tanulásában. A jelző térbeni lokalizációjának szerepe. Többekkel. (MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 1979)

Buzsáki, G., Grastyán, E., Tveritskaya, I. N., & Czopf, J. (1979). Hippocampal evoked potentials and EEG changes during classical conditioning in the rat. Electroencephalography and clinical neurophysiology47(1), 64-74.

Buzsáki, G., Grastyán, E., Kellenyi, L., & Czopf, J. (1979). Dynamic phase-shifts between theta generators in the rat hippocampus. Acta physiologica Academiae Scientiarum Hungaricae53(1), 41-45.

Buzsáki, G., Grastyán, E., Winiczai, Z., & Mód, L. (1979). Maintenance of signal directed behavior in a response dependent paradigm: a systems approach. Acta neurobiologiae experimentalis39(4), 201-217.

 

1980

Buzsáki, G., Grastyán, E., László, M., & Winiczai, Z. (1980). Importance of cue location for intact and fimbria-fornix-lesioned rats. Behavioral and neural biology29(2), 176-189.

 

1981

Grastyán, E. (1981). Sensory reorganization of adaptive behavior by the hippocampus. In Sensory Functions (pp. 275-289). Pergamon.

Grastyan, E., Czopf, J., & Prohaska, O. (1981). Changes in neuronal transmission in the rat hippocampus during behavior. Brain research225(2), 235-247.

Buzsáki, G., Haubenreiser, J., Grastyán, E., Czopf, J., & Kellényi, L. (1981). Hippocampal slow wave activity during appetitive and aversive conditioning in the cat. Electroencephalography and clinical neurophysiology51(3), 276-290.

 

1982

Buzsáki, G., Grastyan, E., Haubenreiser, H., Czopf, J., & Kellenyi, L. (1982). Hippocampal slow wave activity: sources of controversy. Neuronal plasticity and memory formation (Marsan CA, Matties H, eds), 511-529.

 

1983

Grastyán, E. (1983). A játék neurobiológiája Akadémiai Kiadó Budapest.

 

1984

A tanulás optimalizálása idegfiziológiai ismeretek tükrében. (Parlando, 1984)

Grastyan, E. (1984). Emotion. The New Encyclopaedia Britannica (15th ed.), Macropodia6, 757-766.

 

1985

A játék neurobiológiája. Akadémiai székfoglaló : 1983. április 19. Budapest : Akad. Kiadó, 1985. 66 p. https://aok.pte.hu/docs/elettan/file/Grastyan-Jatek_neurobiologiaja.pdf

Grastyan, E. (1985). Historical overview of the search for behavioural correlation of brain rhythms. Electrical activity of the archicortex. Budapest: Akademiai Kiado. p, 1-20.

 

1986

Agresszió az élővilágban. Társszerzőkkel, szerk. Csányi Vilmos. Budapest : Natura, 1986.195 p. ISBN 963-233-123-0

Grigor’ian, G. A., Grastyán, E., Károdi, Z., & Kellényi, L. (1986). Evoked potentials during the elaboration of a conditioned reflex to hippocampal stimulation in rats. Zhurnal vysshei nervnoi deiatelnosti imeni IP Pavlova36(1), 101-109.

 

1987

Az érték neurobiológiai megközelítése. (Pszichológia, 1987).

 

2012

Grastyan, E. (2012). Synaptic plasticity in the hippocampus. Springer Science & Business Media.

 

 

(Forrás: Molnár Péter: Grastyán Endre életműve, Magyar Pszichológia iSzemle, 1990. 1-2. sz. – Grastyán Endre tudományos közleményeinek jegyzékével.)

 

Róla

1986

Cserhalmi Imre: Grastyán professzor művei. (Népszabadság, 1986. ápr. 4.)

A játék komoly dolog. Grastyán professzor utolsó üzenete. (Parlando, 1989)

 

1989

Ádám György: G. E. (Magyar Tudomány, 1989)

 

1990

Molnár Péter: G. E. életműve. Művei bibliográfiájával. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1990)

Szentágothai J. In memoriam Endre Grastyán. Acta Physiologica Hungarica. 75: 173-7.

 

1994

Mozaikkövek G. E. portréjához. Az alapkutatás alapvetően játéktevékenység. Beszélgetés G. E.-vel. (Pszichológia, 1994).