Az 1970-es és ’80-as évek világa

„Petőfi épület”

A „Petőfi épület” 

A „Petőfi épület”

A hely jelentősége

A „Petőfi épület” 3. emelete az 1980-as évek elejétől 2007-ig szerény otthont adott a Pszichológia Tanszéknek. A néhány fős tanszék a Pedagógiai és Pszichológiai Tanszékcsoport keretében működött, nagyon szűkös körülmények között. 

A hely története

1970-ben Pszichológia Tanszék alakult, ami előrelépés volt a pszichológia korábbi teljes leépítéséhez képest, azonban a feladat továbbra is csak a tanárszakos hallgatók pszichológiai kurzusokkal való ellátása maradt, a főként pedagógiai jellegű kutatások mellett. Eleinte a tanszék a régi bölcsészkari épületben működött, de az 1980-as években az un. Petőfi épületbe, a Bölcsészkar épületével szomszédos felújított irodaház harmadik emeletére költözött a Pedagógia Tanszékkel együtt.  A pszichológia tanszék vezetője húsz éven keresztül (1990-ig) Duró Lajos volt. 1993-ban Erős Ferenc, majd 1994-ben Vajda Zsuzsanna vette át a tanszék vezetését. Erőfeszítéseinek köszönhetően kezdődhetett meg a pszichológia szakos oktatás, amelyik 1999-ben nyerte el az önálló akkreditációt.  2007-ben a pszichológia a Neveléstudományi és Pszichológiai intézetből kivált, önálló intézetté alakult, és egy évvel később átköltözött régi –új helyére, a bölcsészkar Egyetem utcai épületébe, ahol az igényeknek megfelelő elhelyezést kapott és laborterülettekkel bővült. 

További képek – A Pszichológiai Intézet ma