M. Kir. Tudományegyetem Orvostudományi Kar, központi épület

Budapest, IX. ker., Üllői út 26.

A M.kir. Tudományegyetem Orvostudományi Karának fő épülete az Üllői úton (Üllői út 26). a Mária utca és a Szentkirály utca között.

Napjainkban így fest

A M.kir. Tudományegyetem Orvostudományi Karának fő épülete az Üllői úton (Üllői út 26). a Mária utca és a Szentkirály utca között.

Napjainkban így fest

A hely jelentősége

Ranschburg Pál 1895-ben a Királyi Magyar Tudományegyetem Orvostudományi Karán nyerte el ideg- és elmeorvosi diplomáját és itt hozta létre a magyar pszichológiatörténet szempontjából meghatározó jelentőségű „Psychophyisiológiai Laboratóriumát”. A diploma megszerzését követően díjtalan gyakornoki pozíciót kapott a Laufenauer Károly vezetése alatt álló elmekórtani tanszéken és bekapcsolódott a tudományos kutatásokba. 1859-ben tanulmányutat tett Németországban, Franciaországban és Svájcban. Ennek során megismerkedett  Wilhelm Wundt lipcsei laboratóriumában folyó kutatásokkal. 

Tapasztalatait kamatoztatva Laufenauer megbízásával 1898-99-es tanévben alakította ki laboratóriumát, amelyet egy betege adományából szerelt fel műszerekkel. Itt végezte úttörő jellegű emlékezeti kísérleteit, amelyek eredményeként megfogalmazta a homogén gátlás törvényét (ezt 1902-ben publikálta német nyelven). A Psychofisiológiai Laborban folyó sikeres munka ellenére 1902-ben az Orvosegyetem egyik Kari Tanácsülési határozata kétségbe vonta a labor működésének jogalapját. Ranschburg Pál megbízása 1902. május 1-ig szólt, melyet Laufenauer korai halála után az újonnan kinevezett tanszékvezető Moravcsik Ernő nem kívánt meghosszabbítani. Ranschburg klinikai gyakornoki álláshelyét és laboratóriumát megszüntették.

A hely története

Budapesten a modern orvoskar kiépítése, nagy léptékű fejlesztési programja Ranschburg pályára lépésének idején, 1873 és 1911 között zajlott. A központi tömb a mai Üllői út – Mária utca – Szentkirályi utca – Baross utca által határolt területen ma is álló épületben volt (Üllői út 26 sz.). A meginduló építkezések után az akkor külterületnek számító Üllői út tengelyén helyezték el a klinikákat, a füvészkertet, és az igazgatóságot. Gyors ütemben alakultak a kor színvonalán álló, jól felszerelt tanszékek. Laufenauer Károly vezetésével 1881-ben jött létre elmekórtani tanszék, amely azonban nem az Üllői úton, hanem a Rókus kórházban kapott elhelyezést 1889-ig, amikor a tanszék (részlegesen) az orvoskar az Üllői út 26. alatti központi épületébe került.  A Balassa utcai új Ideg és Elmekórtani Klinika 1908-ban épült fel.

Források

Molnár László (é.n.).A Semmelweiss Egyetem részletes története https://semmelweis.hu/az-egyetemrol/az-egyetem-tortenete/a-semmelweis-egyetem-tortenete/

Hollán Henrik (1967). A Rókus Kórház története. Bp. Medicina

Torda Ágnes (1995). Egy tudományos műhely létrejötte a századfordulón. In: Kiss György (szerk.). Pszichológia Magyarországon, Budapest, OPKM, 31-55. o.Torda Ágnes (1995) Ranschburg Pál pályakezdése. in: Zászkaliczky Péter (szerk.). „Önmagában véve senki sem…” – Tanulmányok a Gyógypedagógiai pszichológia és határtudományainak köréből. Lányiné Engelmayer Ágnes 65. születésnapjára, Bárczi Gusztáv gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest, 45-60 p.