Róheim Géza

 

1981. szeptember 12. (Budapest) –
1953. június 17. (New York, USA)

Etnográfus (néprajzkutató) és pszichoanalitikus. Már fiatal korától érdeklődött a mítoszok, mondák világa iránt. Földrajzot tanult a budapesti egyetemen, majd később Berlinben és Lipcsében etnológiát hallgatott. 1914-ben földrajzból doktori fokozatot szerzett. Az első világháború alatt a Széchényi Könyvtárban, majd később a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályán dolgozott. Feleségével, Leszik Ilonával 1919-ben kötött házasságot. 1917-ben habilitáció iránti kérelmet nyújtott be a budapesti egyetemre, hogy etnológiából saját előadássorozatot tarthasson, ezt azonban visszautasították. Később, a Tanácsköztársaság alatt mégis taníthatott, emiatt viszont annak bukását követően, 1920-ban elbocsátották a Nemzeti Múzeumból, és később másutt sem kapott állást. Már az 1910-es évektől kezdve foglalkozott pszichoanalízissel. Ferenczi Sándorhoz és Kovács Vilmához járt, 1918-ban, a budapesti V. Nemzetközi Pszichoanalitikai Kongresszuson Sigmund Freuddal is megismerkedett. Különösen a pszichoanalízis néprajzkutatásban való alkalmazási lehetőségei érdekelték.

1928. és ’31 között hosszú etnológiai tanulmányúton vett részt Szomáliában, Ausztráliában és Amerikában, amelynek keretében az Ödipusz-komplexus meglétét kutatta a primitív társadalmakban. 1938-ban az Egyesült Államokba emigrált. Először a worcesteri kórházban dolgozott, később New Yorkba költözött. Második tanulmányútját 1947-ben a navajo indiánok között töltötte. 1953-ban, röviddel felesége halálát követően hunyt el. Kutatómunkáinak eredményét több ezer oldalnyi jegyzet és több mint 250 könyv és tanulmány őrzi.

Publikációk (válogatás)

Das Selbst. Wien–Zürich–Leipzig: Internationaler Psychoanalytischer Verlag. (1921)

Magyar néphit és népszokások. Budapest: Athenaeum. (1925)

The Psycho-Analytic Interpretation of Culture. International Journal of Psycho-Analysis, 1941, 147–169. (1941)

Psychoanalysis and Anthropology. New York: International Universities Press. (1950)

Források

Kép:
https://www.babelio.com/auteur/Geza-Roheim/31868

Devereux, G. (1955). Géza Róheim. American Anthropologist, 55(3), 420.

Magyar zsidó arcképcsarnok: Róheim Géza. Mazsihisz.hu, letöltve 2021. 06. 16-án
https://mazsihisz.hu/kozossegeink/magyar-zsido-arckepcsarnok/magyar-zsido-arckepcsarnok-roheim-geza-1891-1953 

Róheim Géza. Arcanum.com, letöltve 2021. 06. 16-án
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MuMaTu-a-mult-magyar-tudosai-1/roheim-geza-5457/

Varga, M. (1964) Róheim Géza tudományos munkássága. Index Ethnographicus, 9, 62–105.