Ranschburg Pál élete – idővonal

Ranschburg Pál életének és pályafutásának jelentős eseményei időrendben

1870. január 3.

1870. január 3.

Tudós rabbi fiaként megszületik Győrben, a hét fiúból felnőtt öt közül negyedikként. 1870 jan.3. 1873 Budapest létrejön Buda és Óbuda városának egyesítésével. A város óriási fejlődésnek indul, világvárossá válik.

1880 – 1888

Tudós rabbi fiaként megszületik Győrben, a hét fiúból felnőtt öt közül negyedikként. 1870 jan.3. 1873 Budapest létrejön Buda és Óbuda városának egyesítésével. A város óriási fejlődésnek indul, világvárossá válik.

Születés

Tudós rabbi fiaként megszületik Győrben, a hét fiúból felnőtt öt közül negyedikként.

Gimnáziumi tanulmányok

Gimnáziumi tanulmányokat folytat a Pannonhalmi Szent Benedek Rend győri gimnáziumában.

Orvosi diploma

Megkapja orvosi diplomáját Budapesten.

Megnősülés. Demokrácia szabadkőműves páholy

Megnősül. Kéri felvételét a Demokrácia szabadkőműves páholyba.

Tanulmányút

Tanulmányutat tesz Németországban, Franciaországban és Svájcban.

Psychophyisiológiai Laboratórium

Létrehozza első, Psychophyisiológiai Laboratóriumát az orvoskaron, Laufenauer professzor megbízásával.

Magyar Gyermektanulmányi Társaság

A Magyar Gyermektanulmányi Társaság kezdeményezője és alapító tagja Nagy Lászlóval és Teleki Sándorral, majd (1907-től) a Kísérleti Paedológiai Szakosztály elnöke, később a társaság társelnöke.

Laboratóriuma kényszerűen kiválik az orvoskarról

Laboratóriuma kényszerűen kiválik az orvoskarról, de ebben az évben kultuszminiszteri közreműködéssel befogadást nyer a gyógypedagógiai intézmények Mosonyi utcai épületébe.

Gyógypedagógiai Psychológiai m. kir. Laboratórium

A Mosonyi utcában működő labor állami támogatás mellett elnyeri a „Gyógypedagógiai Psychológiai m. kir. Laboratórium” címet. RPM. Megválasztják a Gyógypedagógiai Intézetek Szaktanácsának rendkívüli tagjává. Ebben az évben elhatárolódik a Társadalomtudományi Társaság radikális szárnyától és a nemzeti-konzervatív ágával tart nemzeti liberálisként, csatlakozva az ifj. Andrássy Gyula által vezetett Magyar Társadalomtudományi Egyesülethez.

Egyetemi magántanári cím

Moravcsik Ernő szakmai támogatása mellett elnyeri az egyetemi magántanári címet.

Országos Gyermekvédő Bizottság

Az Országos Gyermekvédő Bizottság tagja, az ideges gyermekek állami tan- és nevelőintézeté-nek idegorvos főfelügyelője, majd a fiatalkorúak felügyeleti hatóságának kinevezett tagja lesz.

Charité poliklinika

A szabadkőműves alapítású budapesti Charité poliklinika meghívja az Idegosztály vezető főorvosának. (Ebben a intézményben ingyenesen gyógyítják a rászoruló gyermekeket.)

Révész utcai hadikórház

A Révész utcai hadikórházban a háborús idegsérültek sebészeti műtéteit irányítja (1915-től mint osztályvezető főorvos). A háború alatt az Országos Hadigondozó Tanács Központi Bizottsága tagjául választja. Felesége önkéntes ápolónő Endre fia önkéntesként Krilibabánál harcol, amiért Bronz Vitézségi Érmet kap.

A gróf Apponyi Poliklinika főorvosa

A gróf Apponyi Poliklinika főorvosaként kezd el dolgozni.

Vöröskereszt kitüntetés, Polgári Hadi Érdemkereszt

Háború alatti működéséért megkapja a Vöröskereszt kitüntetését és a II. osztályú Polgári Hadi Érdemkeresztet, majd a rendkívüli egyetemi tanár címet.

Letartóztatás

A Munkaügyi és Népjóléti Népbiztosság a Révész utcai kórház Idegosztály vezetésére utasítja, holott 1918 decemberében már leköszönt. Nem sokkal ezután a proletárdiktatúra zsidó túszokat ejtő akciójában letartóztatják, mert „volt tisztek járnak rendelőjébe”. Elengedik, majd az orvos-báró Korányi család elbújtatja az újabb letartóztatás elől.

Megkeresztelkedés

Családjával együtt megkeresztelkedik. Bárczi Gusztáv és Magasházy László (Horthy Miklós szárnysegédje) felszólítják a Ranschburg laboratórium zsidó tagjait a lemondásra. Ranschburg, Szondi Lipót és Kaufman Irén távozik, de a többi munkatárs is követi őket, így kénytelenek visszahívni mindannyiukat. Ranschburgot ezután többször felszólítják, hogy jelöljön ki maga helyett nem zsidó utódot.

Magyar Királyi Egészségügyi Főtanácsosi cím

A Népjóléti Miniszter a Magyar Királyi Egészségügyi Főtanácsos címmel tünteti ki. Anyagi nehézségekkel és egészségügyi problémákkal küzd. Felesége odaadóan gondoskodik róla. Magánrendelésből tartja fenn családját. A hiányokat és munkatársai fizetését magánrendelője bevételéből pótolja.

Lemond a Laboratórium vezetéséről

Lemond a Laboratórium vezetéséről. Az intézmény kettéválik: az egyik felét Schnell János, a másikat Szondi Lipót veszi át. A tudományos főfelügyeletet továbbra is Ranschburg gyakorolja mindkét labor felett.

A Gyógypedagógiai laboratóriumok főfelügyelője

A vallás- és közoktatásügyi miniszter a gyógypedagógiai laboratóriumok főfelügyelőjévé nevezi ki.

Magyar Pszichológiai Társaság, Pszichológiai Szemle

A kultuszminiszter a Gyógypedagógiai Intézetek Országos Szaktanácsának, majd a Fiatalkorúak Felügyelő Hatóságának tagjává nevezi ki. Mikor gyógypedagógiai főiskolai tanárságáról lemond, a Gyógypedagógiai Tanárvizsgáló Bizottság tagjává választják. Filozófiai Társaságból kiválik és megalakul a Magyar Pszichológiai Társaság, első elnöke Ranschburg Pál lesz. Kornis Gyulával együtt vállalja a Pszichológiai Szemle szerkesztői munkájának irányítását.

A Laboratórium fennállásának 25 éves jubileuma

Megünneplik a Laboratórium fennállásának 25 éves jubileumát (a labor fennállását 1904-től datálva). Munkatársai ez alkalomból emlékkönyvet adnak ki: „A lélektannak és a határterületeinek elméleti és gyakorlati kérdéseiről. Prof. Ranschburg Pál tiszteletére a Gyógypedagógiai Psychológiai M. Kir. Laboratórium negyedszázados jubileum alkalmából írták tanítványai, külföldi és hazai tisztelői és munkatársai. Kiadó: Magyar Gyógypedagógiai Társaság. Kormányzói Signum Laudis kitüntetésben részesül.

Az államtitkár megszünteti a laboratóriumot

Ranschburgot felszólítják, hogy az utóda, Schnell János által vezetett laboratóriumot olvassza be a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolába. Ranschburg vitatja a döntést, de vovember 3-i válaszában az államtitkár megszünteti a laboratóriumot, majd elrendeli helyette a Gyermeklélektani Intézet létrehozását Schnell János vezetésével.

Londoni II. Internacionális Neurológiai Kongresszus

A londoni II. Internacionális Neurológiai Kongresszuson elhangzik Ranschburg és Kaufman Irén kutatási beszámolója a paralitikus betegek kezelési eredményeinek pszichológiai tesztekkel mért összehasonlító vizsgálatairól. Ranschburg betegsége miatt egyedül Kaufman Irén jelenik meg, akinek a jelenlévő Pavlov sajnálatát fejezi ki az elmaradt találkozó miatt, ugyanis régóta készült a „Reflexologie und Psychologie” című tanulmány írójával való személyes dialógusra.

Németországi tanulmányút

Az orvosegyetem évkönyvében a „címzetes rendkívüli tanárai” között szerepel. Ugyanebben az évben sokakkal együtt Ranschburgnak is igazolnia kell állampolgárságát (magyarsághoz való jogát). Ranschburg Németországban jár tanulmányuúton, onnan visszatérve figyelmezteti családját az ottani „téboly- hullám” közeledtére.

70. életévének betöltése

70. életévének betöltését tanítványai és családja bensőséges körében ünnepli (erre az alkalomra készül el Beck. Ö. Fülöp bronzplakettje). Megalakul a Magyarságlélektani Szakosztály Boda István vezetésével a Magyar Pszichológiai Társaság keretében.

Lezárul a Poliklinikán 1916 óta folytatott munkája

Megjelenik az előző évtizedek pszichiátriai terápiás módszereit és irányzatait összegző tanulmánya a Poliklinika 60 éves jubileumi évkönyvében, a törvény ebben az évben azonban megtiltja a zsidó orvosok alkalmazását, így lezárul a Poliklinikán 1916 óta folytatott munkája. Asszisztenseit vagy elbocsátják, vagy behívják munkaszolgálatra.

Üldöztetés

Az egyetem a megkülönböztető jelzés viselése alól felmentő igazolással látja el, mentesítési ügyének intézése folyamatban van, de az augusztus 29-én kiállított mentesítő okiratot csak szeptember 13-án kapja kézhez, ez azonban csak a korai elhurcolástól védi meg. Betegsége miatt a Poliklinikára kerül, feleségével együtt. Ott dr. Szente Lajos orvostársa egy beteget operált, amikor meghallotta, hogy dr. Ranschburg Pált és feleségét el akarják vinni a nyilasok. A műtétet abbahagyva fölment a kórterembe, és elzavarta a nyilasokat.

Üldöztetés

Novemberben ismétlődő figyelmeztetések nyomán elfogadja feleségével a menedékhelyet a Pannónia Szálló pincéjében, amelyet a hotelt vezető Pelczmanné Glück Maca, egykori betege ajánl fel. Az V. ker. Bálvány u.2. alatti bérházban lévő lakását bombatalálat éri, mindenük odaveszik (kéziratai, könyvei is).

Halála

Ranschburg Pál 1945. január 12-én hal meg a Pannonia Hotel pincéjében, egy héttel Budapest felszabadulása előtt. Felesége 1945. január 23-án az az Apponyi-klinikán hunyt el, szintén vérhasfertőzésben.

1870 január 3

1880-1888

1894

1897

1898

1899

1901

1902

1906

1909

1910

1911

1914

1916

1918

1919 április

1919 augusztus 31

1924

1927

1928

1929

1934

1935

1936

1940

1943

1944 július

1944 november

1945 január 12