Szondi Lipót

 

1893-1986
Tőle

Szondi publikációi Ranschburg Pál munkatársaként

 

1919

Szondi Lipót – Focher László: A szellemi képességek korrelációi gyermekeken és kisműveltségű felnőtt egyéneken. A gyermek. A Magyar Gyermektanulmányi Társaság Közlönye 1919. 13, 199-209. p.

 

1920

Szondi Lipót: Lues és a gyengeelméjűség. Orvosi Hetilap 1920. idézve in: Szondi 1925a.

 

1921

Szondi Lipót – Haas László: A pruritus essenciális mint a multiplex vérmirígymegbetegedés klinikai tünete. Gyógyászat 1921. 61.

 

1922

Szondi Lipót: Gyengeelméjűség és belső secrétio. Magyar Elmeorvosok VII. értekezlete. Orvosi Hetilap 1922. 67, 406-407. p., 414-415. p., 424-425. p.

 

1923

Szondi Lipót: Az értelmi fogyatékosságok okai és azok megelőzése.Referáló előadás a Magyar Gyógypedagógiai Társaság első országos értekezletén. Magyar Gyógypedagógia, 1923. 11, 86-87. p.

 

1924

Szondi Lipót: Schwachsinn und innere Sekretion. Abhandlungen aus den Grenzgebieten der inneren Sekretion. Budapest, Rudolf Novák u. Comp. 1924

Szondi Lipót: Vérmirígybetegek adrenalinérzékenységéről. Gyógyászat, 1924. 64, 708- 711. p., 732-736. p.

Szondi Lipót: Milyen kölcsönhatásban van a vérmirígyrendszer a központi idegrendszerrel? Referáló előadás a Magyar Elmeorvosok VIII. értekezletén. Budapesti Orvosi Újság, 1924/1925. 40, 630-631. p.

 

1925

Szondi Lipót: A fogyatékos értelem. Budapest, Magyar Gyógypedagógiai Társaság kiadása. Budapest, 1925

Szondi Lipót: Beitrage zur Klinik und Theorie der negativen oder paradoxen Adrenalinempfindlichkeit. In: Klinische Wochenschrift. 1925 4, 1-10. Berlin, Springer. Idézve in: Szondi 1925

Szondi Lipót: A növés zavarai és a belső secretio. Gyógyászat 1925, 65, 814-816.p., 850- 856.p., 870-876.p., 893-897.p., 952-956.p., 989-993.p., 1036-1041. p., 1084-1087. p.

Szondi Lipót: Útmutató az egyéniség klinikai bio-, illetve pathotypusának vizsgálatához. „Abnormalitások” I-II. rész. Gyógyászat, 1925 65, 245-249.p., 271-277.p.

Szondi Lipót: Az infantilis törpeségről. „Abnormalitások” III-IV. rész. Gyógyászat, 1925, 65, 299-303.p., 320-324.p.

Szondi Lipót: Az agyfüggelék és az agyvelő hibásságából eredő törpe- és kisnövésről. „Abnormalitások” V-IX. rész. Gyógyászat, 1925, 65, 655-658.p., 683-685.p., 706-708.p., 720-723.p., 739-744.p.

Szondi Lipót – Kenedey – Miskolczy: Die Beziehungen des Morbus Recklinghausen zum endokrinen System. Beitrage zur Klinik und Histologie der Neurofibromatosis. Arch. f. Dermatologie 1925, 148. Idézve in: Szondi, 1925

 

1926

Szondi Lipót: A növés zavarai és a belső secretio Budapest, Novák Rudolf szakkönyvkereskedés (A Budapesti Királyi Orvosegyesület Saenger Ede díjával kitüntetett pályamunka). 1926

Szondi Lipót: A rendes havivérzés és az endokrin eredetű kóros méhvérzések polyglandularis szervkivonatokkal történő megállításáról, Gyógyászat, 1926, 66, 57- 60.p.

Szondi Lipót: Az értelmi fogyatékosságok kezelésének újabb utairól Gyógyászat, 1926, 66, 828-829.p., 842-847.p.

 

1927

Szondi Lipót: Az értelmi fogyatékosságok kezelésének újabb utairól. Budapest, Novák Rudolf és társa 1927.

Szondi Lipót: A gyermekkori testi és szellemi elmaradottság javításának lehetőségei – előadás a Közegészségügyi Egyesület programjában. Magyar Gyógypedagógia, 1927, 15. 89-90.p.

 

1928

 Szondi Lipót: Die Beziehungen der Überempfindlichkeit der Haut zu den Anomalien des vegetativen Nervensystems, Budapest, Novák Rudolf és társa. 1928.

Szondi Lipót: Neurasthéniások alimentáris hyperglykaemiás reactiójáról, Orvosi Hetilap, 1928, 73. 63-66.p.

 

1929

Szondi Lipót: A neurasthenia kórképének kettéválasztása (egy új stigma neurasthenicumról) In: Ranschburg Emlékkönyv, Pszichológiai Tanulmányok. A Magyar Gyógypedagógiai Társaság kiadása. Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1929a.

Szondi Lipót: Zur Psychometrie der Tests. Versuch einer kritischen Darlegung der Massbregiffe und Masseinheiten der Tests. Archiv für die gesamte Psychologie. Leipzig, 1929, Bd.72, 43-114.p.

Szondi Lipót – Lax, H.: Über die alimentare glykamische Reaktion bei Neurasthenie. In: Zeitschrift für die gesamte Experimentelle Medizin, Berlin, Julius Springer, 1929, 64, 274-280.p.

 

1930

Szondi Lipót: Die Revision der Neurastheniefrage. Die klinische und pathogenetische Neuorientierung zum Neurasthenieproblem. Mit einem Geleitwort von Prof. Oswald Bumke, München. Budapest/Leipzig, Rudolf Novák und Comp. 1930.

 

Szondi „elősorsanalitikus” publikációi a laboratóriumi évek alatt (1927-1936)

 

1927

Szondi Lipót: A korrelációs számítások gyakorlati értékelése a gyógypedagógiában. Magyar Gyógypedagógia, 1927, 15. 176-185.p.

 

1928

Szondi Lipót: A korrelációs számítások gyakorlati értékelése a gyógypedagógiában, Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1928

Szondi Lipót: A testi és lelki érés egészségtana. Közegészségügyi Értesítő. 1928.

Szondi Lipót: Die Beziehungen der Überempfindlichkeit der Haut zu den Anomalien des vegetativen Nervensystems. In: Archiv für Dermatologie und Syphilis. Berlin, Julius Springer, 1928, Band 154, 54-60.p.

 

1929

Szondi Lipót: A fogyatékosok kórtani kutatásainak újabb utairól. Beszámoló az Állami Kórtani és Gyógytani Laboratórium 1928-29 évi működéséről. Magyar Gyógypedagógia 1929, 17. 134-137.p.

Szondi Lipót: Idegbetegségek, értelmi és kedélyi zavarok organotherápiás kezelése. Klinikai Recipekönyv (1926-29) 1929.

Szondi Lipót: Az endokrin mirigyek kölcsönös kapcsolatainak diagnostikai és therápiás jelentősége. Gyógyászat, 1929, 69. 48-51.p.

Szondi Lipót: Magyar anthropometriai normák. Első sorozat: Az iskolás gyermek testi méretei 6-13 éves korig. Iskola- és gyermekorvosok számára. Budapest, Novák Rudolf és társa. 1929.

 

1930

Szondi Lipót: Vita az általam leírt „Stigma neurasthenicumról” vagy a „psychasteniás reactió”-ról. Gyógyászat, 1930, 70, 584-586.p.

Szondi Lipót: A constitutiós tan jelentősége a gyógypedagógiai tanárképzésben. Magyar Gyógypedagógia, 1930, 18. 134-140.p.

Szondi Lipót: A tehetség biológiája. 1930, Különlenyomat.

 

1931

Szondi Lipót: Constitutioanalysis és értelmi fogyatékosság. Első beszámoló az Állami Gyógypedagógiai Kórtani és Gyógytani Laboratórium tudományos működéséről 1927- 1930. In: A Gyógyászat tudományos közleménye 1931, 71, 177-179.p., 198-202.p., 212- 216.p.

Szondi Lipót: Constitutioanalysis és értelmi fogyatékosság . Budapest, Globus Nyomda Műintézet RT. 1931.

Szondi Lipót: Das Staatliche Heilpadagogische Laboratorium für Pathologie und Therapie, Budapest. Programm, Organisation und Arbeitsrichtung. In: Lesch, E. Bericht über den 5. Kongress für Heilpadagogik in Köln 1930. 1931c, München, Rudolph Müller und Steinicke. 173-174.p. Magyarul megjelent: Beszámoló az V. német gyógypedagógiai kongresszuson, Kölnben elhangzott orvostudományi előadásokról. Az Állami Gyógypedagógiai Kórtani és Gyógytani Laboratórium működésének irányelvei. Magyar Gyógypedagógia. 1931, 19. 63-67.p.

Szondi Lipót: Studien zur Theorie und Klinik der endokrinen Korrelationen. In: Endokrinologie. Zentralblatt für das Gebiet der inneren Sekretion und Konstitutionsforschung. Leipzig, Johann Ambrosius-Barth.1931, Bd.9. 321-354.p.

Szondi Lipót: Über Art und Wert der Konstitutionsanalyse bei Schwachsinnigen. Aus dem Staatlichen Heilpadagogischen Laboratorium für Pathologie und Therapie, Budapest. In: Lesch, E. Bericht über den 5. Kongress für Heilpadagogik in Köln 1930. München, Rudolph Müller és Steinicke. 1931, 175-225.p.

 

1932

Szondi Lipót: Konstitutionsanalyse von 100 Stotterern. In: Wiener Medizinische Wochenschrift. Wien, Moritz Perles, 1932, Nr.28. 1-18.p.

Szondi Lipót. Konstitutionsanalytische Beitrage zur Revision der Neurastheniefrage. Referat, gehalten am I. Internationalen Neurologischen Kongress, Bern, 1931. In: Bericht über den I. Internationalen Neurologischen Kongress Bern. Bern, Stampfli és Cie,1932, 265-266.p.

Szondi Lipót: A gyógypedagógia állása Hollandiában (Beszámoló). Magyar Gyógypedagógia

Kalocsa Árpád RT Könyvnyomdája. 1932. 20. Szondi Lipót: Az endokrinopathológiai syndromák diagnosztikája. Magyar Gyógypedagógia 1932, 20.119-161.p.

 

1933

Szondi Lipót: Biedl Artúr (1869-1933). Gyógyászat, 1933, 73. 609.p.

Szondi Lipót: Konstitutionsanalyse psychisch abnormer Kinder. Fünf Vorlesungen. Halle a.S., S. Carl Marhold Verlagsbuchhandlung. 1933

Szondi Lipót: Diagnostikai és therapiás tévedések az endokrinológia és a neurológia határterületén. Első közlemény: Endokrin-syndroma és hypothalamus-syndroma differentialdiagnostikája. Gyógyászat, 1933, 73. 610-614.p., 625-630.p.

 

1935

Szondi Lipót: Megjegyzések Varga Tibor „Feer-féle vegetatív neurosisról” c cikkéhez. Orvosi Hetilap, 1935, 80. 422-423.p.

Szondi Lipót: Konstitutió és szociális orvostudomány. Szociális orvostudomány. 1935. január. Budapest, Közlekedési Nyomda. 1935.

 Szondi Lipót: A családkutatás és ikerkutatás módszertani elemei. Három előadás. Közegészségügyi Könyvtár 1935, 27. 3-54.p. Szintén megjelent: Országos Stefánia Szövetség 105. szám. 1-54.p

 

1936

Szondi Lipót: A dadogó, az öröklés- és alkattan tükrében – szakelőadás a Magyar Phonetikai Társaság XVI. tudományos ülésén 1936. november 17-én. Az előadás kivonata. Magyar Gyógypedagógia, 1936, 24, 103.p.

Szondi Lipót: Az örökléstan jelentősége a gyakorlatban. Különlenyomat a Therapia márciusi számából. 1-36.p. Budapest, Admiral Nyomdai Műintézet. 1936.

 Szondi Lipót: Der Neuroiker im Lichte der psychoanalytischen, neuro-endokrinen und erbpathologischen Forschungen. Eine Konfrontation der drei Richtungen. In: Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie. Zürich, Art. Institut Orell Füssli 1936, 37. 313- 334.p.

 

1942

Szondi Lipót: Endokrinológia. Klinikai Diagnosztika II. Budapest, Dr. Müller Vilmos: Klinikai diagnosztikából, Hungária Nyomda RT. 1942a, 41-80.p.

 

Publikációk a Laboratórium sorsanalitikus időszakából (1937-1944)

 

1937

Szondi Lipót: Analysis of marriages. An attempt at a theory of choice in love. In: Acta Psychologica Vol. III. The Hague, Martinus Nijhoff, 1937. 1-80.p.

 

1939

Szondi Lipót: Ösztön és nevelés. Kísérleti ösztönvizsgálatok ikreken. In: Lélektani Tanulmányok. Harmadik kötet. Budapest, A Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Lélektani Intézetének kiadása, 1939, 79-111.p.

Szondi Lipót: Előadások a kísérleti ösztöndiagnosztika köréből. I. rész. Elmélet és metodika. Budapest, Diószegi sokszorosítás, 1939.

Szondi Lipót: Beszámoló a M. Kir. Állami Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Kórtani és Gyógytani Laboratóriumának 1938. évi munkásságáról. In: Különlenyomat a Jövő Útjain, 1939 évi 1-2. számából. 3-5.p.

 

1940

Szondi Lipót: Heilpadagogik in der Prophylaxe der Nerven- und Geisteskrankheiten. Előadás 1939-ben Genfben az I. Nemzetközi Gyógypedagógiai Kongresszuson. In: Hanselmann, H. Simon Therese, Bericht über den I. Internationalen Kongress für Heilpadagogik. Geneve. Zürich, Verlag AG. Gebr. Leemann und Co. 1940.

Szondi Lipót: Ösztön és nevelés. Ösztöndiagnosztikai kísérletek ikreken. Közlemény a sorsanalitikus szemináriumból. Budapest, A Kir. Magy. Pázmány Péter Tudományegyetem Lélektani Intézete Kiadása. 1940.

 

1942

 Szondi Lipót: Előadások a kísérleti ösztöndiagnosztika köréből. IV. kötet. Az ember meghatározása az ösztönök tapasztalati rendszerében. Az ember ösztön-linnaeusa. Budapest, Diószegi sokszorosítás. 1942.

 

1943

 Szondi Lipót: Előadások a kísérleti ösztöndiagnostika köréből. I kötet. Módszertan és ösztöntan. Budapest, Diószegi sokszorosítás, 1943.

Szondi Lipót: Előadások a kísérleti ösztöndiagnosztika köréből. II.kötet. Módszertan, általános ösztöntan és tünettan. Budapest, kiadatlan kézirat. 1943.

Szondi Lipót: Előadások a kísérleti ösztöndiagnosztika köréből. III. kötet. Az én kísérleti elemzése. Budapest, Diószegi sokszorosítás. 1943.

 

1944

Szondi Lipót: Schicksalsanalyse. Wahl in Liebe, Freundschaft, Beruf, Krankheit und Tod. Erbbiologische und psychohygienische Probleme, Basel, Benno Schwabe. 1944.

 

Szondi publikációi a zürichi alkotói időszakban (1946-1986)

 

1946

Szondi Lipót: Erziehung und Behandlung der Triebe. In: Schweizerische Zeitschrift für Psychologie und ihre Anwendungen, 1946. 5, 3-14.p. Valamint megjelent még: Szondi: Freiheit und Zwang im Schicksal des Einzelnen Bern, Huber, 1968, 61-73.p.

 

1947

Szondi Lipót: Experimentelle Triebdiagnostik. Tiefenpsychologische Diagnostik im Dienste der Psychopathologie, Kriminal- und Berufspsychologie, Charakterologie und Padagogik. Band I.: Testband, Band II.: Textband Bern, Huber, 1947.Francia és angol nyelven is megjelent: Diagnostic experimental des pulsions. Traduit par Ruth Bejarano-Pruschy. Paris, Press Universitaires de France 1952, 2. kiadása: 1973.Experimental diagnostic of drives. Translated by Gertrude Aull. New York, Grune and Stratton 1952.

 

1948

Szondi Lipót: Schicksalsanalyse. Erstes Buch. Wahl in Liebe, Freundschaft, Beruf, Krankheit und Tod. A „Psychohygiene-Wissenschaft und Praxis” VI. köteteként, Heirich Meng, 1944. Második és további kiadások Basel, Benno Schwabe und Co. 1948, 1965, 1978, 1987.

 

1949

 Szondi Lipót: Revision der Frage der „erblichen Belastung”. Erbhygienische Betrachtungen über menschliche Konduktoren. In: Federn-Meng: Psychohygiene. PfisterAmmende, Maria. Bern, Hans Huber. 1949. 1. kötet. 61-77.p.

 

1952

Szondi Lipót: Triebpathologie Bd.I. Bern, Hans Huber. 1952.

 

1953

 Szondi Lipót: Syndromanalytische Erganzungen zu der Arbeit: G. Petz: „Triebstrukturanalyse bei Lungentuberkulösen”. In: Szondianan I. Beiheft zur Schweizerischen Zeitschrift für Psychologie und ihre Anwendungen. Bern, Hans Huber. 1953. 21. 145-155.p.

 

1954

Szondi Lipót: Mensch und Schicksal. Elemente einer dialektischen Schicksalwissenschaft (Anankologie). Wissenschaft und Weltbild. Wien, Verlag Herold 1954, 7. 15-34.p. Magyarul megjelent in: Szondi Lipót: Ember és sors. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1996.

 

1955

Szondi Lipót: Vom Schicksal. In: Canziani, W. Psychologia-Jahrbuch, Zürich, Rascher, 1955. 15-34.p.

Szondi Lipót: Die Sprachen des Unbewussten. Symptom, Symbol und Wahl. In: Szondianan II. Beiheft zur Schweizerischen Zeitschrift für Psychologie und ihre Anwendungen. Bern Hans Huber 1955, 26. 5-34.p. Magyarul megjelent in: Szondi L.: Ember és sors, 1996.

Szondi Lipót: Schicksalspsychologie. In: Die TAT. Zürich, 1955, 20.évf.. 28.

 

1956

Szondi Lipót: Ich-analyse. die Grundlage zur Vereinigung der Tiefenpsychologie. Triebpathologie Bd.II. Bern, Hans Huber, 1956.

Szondi Lipót: Heilwege der Tiefenpsychologie Bern, Hans Huber, 1956. Magyarul egyes részeit lsd. jelen kötetben.

 

1957

 Szondi Lipót: Die Anendung der Psychoschock-Therapie in der Psychoanalyse. In: Acta Psychotherapeutica. Psychosomatica et orthopaedice. Internationale Zeitschrift für Psychotherapie, Psychosomatik und Heilpadagogik. Vol. V. Basel, S. Karger. 1957a. 10- 43.p.

Szondi Lipót: Die gegenwartigen Strömungen in der Tiefenpsychologie. In: Graber, G.H., der Psychologe, Schwarzenburg, GBS-Verlag, 1957. 9. 64-66.p.

 

1958

Szondi Lipót: Destin et Liberté. Extrait des Études Carmélitaines. Desclée de Brouwer. 1958. 3-32.p.

 

1959

 Szondi, L., Moser,U., Webb, M.W.: The Szondi Test. In Diagnosis, Prognosis and Treatment. Philadelphia/Montreal, J.B. Lippincott Company. 1959.

 

1960

Szondi Lipót: Trieblinnaus – Band. Menschenbestimmung mit Hilfe der Linnaustabellen auf Grund von 5086 Untersuchungen. Bern, Hans Huber. 1960.

Szondi Lipót: Lehrbuch der experimentellen Triebdiagnostik. Text-Band. Bern, Hans Huber.1960. Japánra és spanyolra is lefordítva: a japán fordító: R. Satake, Tokyo; a spanyol fordítás megjelent: Tradado del Diagnostico Experimental de los Instintos. Fordította: Federico Soto Yárritu. Madrid, Biblioteca Nueva 1970.

 

1962

Szondi Lipót: Grundriss der schicksalsanalytischen Therapie. In: Szondiana III. Beiheft zur Schweizerischen Zeitschrift für Psychologie und ihre Anwendungen. Bern, Hans Huber. 1962. 43. 7-60.p.

 

1963

Szondi Lipót: Schicksalsanalytische Therapie. Ein Lehrbuch der passiven und aktiven analytischen Psychotherapie. Bern, Hans Huber. 1963.

Szondi Lipót: Der Weg zur Menschwerdung. In: Szondianan IV. Beiheft zur Schweizerischen Zeitschrift für Psychologie und ihre Anwendungen. Bern, Hans Huber. 1963, 46. 95-120.p. Magyarul megjelent in: Szondi L.: Ember és sors, 1996.

 

1964

 Szondi Lipót: Freud als Wissenschafter. In: Neue Zürcher Zeitung (NZZ), Sonntagausgabe vom 2.2. 1964, 5.p.

Szondi Lipót: Neuorientierung in der Frage der Ich-Spaltungen. In: Medizinische Klinik, München-Berlin, Urban und Schwarzenberg. 1964, 59. 48. Szintén megjelent in: Szondi L.: Freiheit und Zwang im Schicksal des Einzelnen Bern, Huber. 1968, 83-96.p. Franciául in: Revue de Psychologie et des sciences de l éducation. Vol.6, Nr.4, 465-490.p. Magyarul lsd. jelen kötetben.

Szondi Lipót: Thanatos und Cain. In: American Imago, 1964, 21, 52-63.p.

 

1965.

 Szondi Lipót: Thanatos und Kain. Zu den Anfangen der Kultur. In: Neue Zürcher Zeitung (NZZ), Sonntagsausgabe vom 2.5. 1965, 4.p.

Szondi Lipót: le Test de Szondi employé comme critére de l indication d une psychthérapie analitique. In: Revue de Psychologie Appliquée 2me Trimestre, Paris, Editions de psychologie appliquée, Square Jouvenet. 1965. 15. 2. 95-121.p.

 

1966

 Szondi Lipót: Ursprung und Hintergrund der Krise inden analytischen Psychotherapien. In: Szondianan VI. Beiheft zur Schweizerischen Zeitschrift für Psychologie und ihre Anwendungen. Bern, Hans Huber. 1966, 50. 13-64.p.

Szondi Lipót: Zur Psychologie der Wahl. Teil 1. In: Neue Zürcher Zeitung. Nr. 2373 (61) /29. Mai 1966b, 4.p. (Literatur und Kunst); Zur Psychologie der Wahl. Schluss-Teil: In: Neue Zürcher Zeitung. Nr. 2476 (66)/5. Juni 1966. Szintén megjelent in: Szondi L.: Freiheit und Zwang im Schicksal des einzelnen. Bern, Huber. 1968. 41-58.p. Franciául: Szondi L.: De la psychologie du choix. In: Revue philosophique de Louvain. Louvain, Editions de l institut supérieur de Philosophie. 1967. 65. 332-355.p. Magyarul lsd. jelen kötetben.

 

1967

Szondi Lipót: Das Ich in der Tiefenpsychologie. In: Perspektiven der Zukunft. Gesellschaft der Freunde Teilhard de Chardins. Freiburg i. Br., 5. Oktober 1967, 4-5.p.

Szondi Lipót: Die Dialektik „Ich/Erbe” und „Ich/Trauma” im Schicksal des Einzelnen. In: Szondianan VII. Beiheft zur Schweizerischen Zeitschrift für Psychologie und ihre Anwendungen. Bern, Hans Huber. 1967. 51.

Szondi Lipót: Wandlung des Schicksalsbegriffes in der Tiefenpsychologie. In: Schuhmacher, J., Festschrift für Werner Leibbrandt zum siebzigsten Geburtstag. Mannheim, Boeringer. 1967, 171-189.p. Szintén megjelent in: Szondi L.: Freiheit und Zwang im Schicksal des Einzelnen. Bern, Hans Huber. 1968. 13-37p. Magyarul lsd. jelen kötetben.

Kulcsár I., Kulcsár Zsuzsanna, Szondi Lipót: Adolf Eichmann and the Third Reich. In: Slovenko, R. (Ed.) Crime, Law and Corrections, 16-52. Springfield (Illinois), Charles C. Thomas. 1967.

 

1968

Szondi Lipót: A letter to Theodor Reik. In: American Imago, 1968, 25, 1, 21-26.p.

Szondi Lipót: Freiheit und Zwang im Schicksal des Einzelnen. Bern, Hans Huber. 1968. Magyarul: Szabadság és kényszer az egyén sorsában, jelen kötetben. Budapest, Új Mandátum, 1999.

 

1969

Szondi Lipót: Káin Gestalten des Bösen. Bern, Hans Huber, 1969. Magyarul megjelent: Szondi L.: Káin a törvényszegő – Mózes a törvényalkotó. Fordította: Mérei Vera. Budapest, Gondolat, 1987.

Szondi Lipót: Teoría instintiva. In: Revista de Psicologia Generaly Aplicada. Madrid. 1969b 24, 1159-1175.p.

 

1971

Szondi Lipót: Diskussion zur Frage der Parallel-Bilderserien zum Szonditest. In: Szondiana VIII., Beiheft zur Schweizerischen Zeitschrift für Psychologie und ihre Anwendungen. Bern, Hans Huber. 1971a 238-246.p.

Szondi Lipót: Rückblick und Ausblick. In: Szondiana VIII. Beiheft zur Schweizerischen Zeitschrift für Psychologie und ihre Anwendungen. Bern, Hans Huber. 1971, 344-358.p.

Szondi Lipót: L homme Moise á la lumiére de l analyse du destin. In: Revue de Psychologie et des sciences de l éducation. 1971, 6. 428-445.p.

 

1972

Szondi Lipót: Lehrbuch der experimentellen Triebdiagnostik. Bd I. Text-Band. 3. javított kiadás. Bern, Hans Huber. 1972.

 

1973

Szondi Lipót: Moses. Antwort auf Kain. Bern, Hans Huber. 1973. Magyarul megjelent: Szondi L.: Káin a törvényszegő – Mózes a törvényalkotó. Fordította: Mérei Vera. Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1987.

Szondi Lipót: Leopold Szondi. Schicksalsanalyse – eine Selbstdarstellung. In: Pongratz, L.J., Psychotherapie in Selbstdarstellungen. Bern, Hans Huber. 1973, 413-457.p. Magyarul lsd. jelen kötetben, ill. megjelent: Thalassa, 1996. 11.évf. 2. 5-38.p.

Szondi Lipót: Die Geschichte vom „Unbewussten” vor S. Freud. Vervielfaltigtes Manuskript. Zürich, Stiftung Szondi-Institut, 1973.

 

1976

Szondi Lipót: Die Idee „Mensch”. Die innere Freiheit des Menschen. In: ZürichseeZeitung 1976 132 évf., 3. hó 11-i szám, 20.p. (Wort + Antwort).

Szondi Lipót: Das Unbewusste im Lichte der Analytischen (Komplexen) Psychologie C.G. Jungs. In: Heusser, H.: Instinkte und Archetypen im Verhalten der Tiere und im Erleben des Menschen. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1976, 246-260.p.

 

1977

Szondi Lipót: Über die Liebe. Amriswil: Amriswilerbücherei. 1977.

 

1978

Szondi Lipót: Die Formen der Agression. In: VIII. Coloquio internacional de I.F.S.A. cientifico programa, Pamplona 27-30 de agosto de 1978. Universitat studiorum Navarrensis, 1978, 3-18.p.

 

1980

Szondi Lipót: Die Triebentmischten. Bern, Hans Huber. 1980.

 

1981

Szondi Lipót: Autour du destin. In: Psychiatries. Revue rancaise des Psychiatres d exercice privé, Numéro spécial Szondi, Paris, Nos 43-44, 1981.

 

1984

Szondi Lipót: Integration der Triebe. Die Triebvermischten. Bern, Hans Huber. 1984.

Szondi Lipót: Schicksalsanalyse. Átdolgozott kézirat. Zürich, Stiftung Szondi-Institut

 

Posztumusz, magyar nyelven

 

1987

Szondi Lipót (1987): Káin, a törvényszegő, Mózes, a törvényalkotó. Budapest, Gondolat

 

1996

Szondi Lipót (1996): Sorsanalízis és önvallomás. Thalassa, 2:5-38.

Szondi Lipót (1996): Ember és sors. Budapest, Kossuth Könyvkiadó.

Szondi Lipót (1996): A tudattalan nyelvei: a szimptóma, a szimbólum és a választás. In:

Szondi L. Ember és sors. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 43-84.

Szondi Lipót (1996): Az emberré válás útja. In: Szondi L. Ember és sors. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 95-122.

Szondi Lipót (1996): A tudattalan nyelvei: Szimptóma, szimbólum és választás. In: Thalassa, 7. évf. 2. sz. p. 61-82.

Szondi Lipót (1996). Ember és sors. Budapest, Kossuth Könyvkiadó

Összeállította és megjelent: Gyöngyösiné Kiss Enikő (1999): Szondi Lipót. Magyar Pantheon sorozat. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó. 

Róla

1973

Benedek I. (1973). Szondi I-II. Új Írás, 10:82-91., 11:91-100.

 

1974

Mérei, F. (1974), A Szondi-próba. In: Mérei, F. –Szakács, F.: Klinikai pszichodiagnosztikai módszerek (124–138). Budapest: Medicina Kiadó.

 

1990

Gyöngyösiné Kiss E. (1990): A sorsanalízis helye a mélylélektanban. In: PMMF Tudományos Közleményei, Pécs, 114-116.

 

1991

Benedek I. (1991). Szondi-anekdotárium. Valóság, 2:76-86.

 

1993

Benedek I. (1993). A sorsanalízis születése. Gyógypedagógiai Szemle, 3:162-164.

 

1993

Bürgi-Meyer, Karl (1993). Leben und Werk von Leopold Szondi. A Szondiana különszáma Szondi születésének 100. évfordulója alkalmából. Zürich: Szondi-Institut.

1994

Bürgi-Meyer, Karl (1994). Szondi élete és munkássága Svájcban,1944-1986. Pszichológia, 2 (14):157–168.

 

1996

Bürgi-Meyer, Karl (1996): „A laboratórium egy lázasan dolgozó hangyatársadalom”. Thalassa, 2:83-103.

Bürgi-Meyer, Karl (1996): Emlékezés a Szondi-családra. Karl Bürgi-Meyer interjúja Kerényi Magdával. Thalassa, 2:105-117.

Gyöngyösiné Kiss E. (1996): Epilógus. In:Gyöngyösiné Kiss E.(szerk.) Szondi Lipót: Ember és sors. Budapest, Kossuth Kiadó, 123-140.

Lukács, D. (1996). Szondi – az ösztönprofiltól az elméletig. Budapest: Animula Kiadó.

 

1999

Bereckei Tamás (1999). Szondi és a modern biológia. In: Gyöngyösiné Kiss Enikő (1999): Szondi Lipót. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó.

Gádorné Donáth B. (1999): Szondi Lipót, az alkotó ember „kényszersors” helyzetben. In:

Gyöngyösiné Kiss E. (szerk.) Szondi Lipót. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó. 153-158.

Gyöngyösiné Kiss E. (szerk.) (1999): Szondi Lipót. Budapest, Új Mandátum.

Gyöngyösiné Kiss E. (1999): Bevezetés Szondi Lipót sorsanalízisébe. In: Gyöngyösiné Kiss E. (szerk.) Szondi Lipót. Budapest, Új Mandátum, 7–40.

 

2001

Werner H. (2001): Szondi Lipót élete és életműve. Magyar Pszichológiai Szemle. 56 (1):3-12.

Gyöngyösiné Kiss E. (2001). Szondi Lipót sorsanalízise. Magyar Pszichológiai Szemle. 56 (1):13-34.

 

2006

Gyöngyösiné Kiss Enikő (2006): Személyiség és családi tudattalan Szondi sorspszichológiájában. In: Vázlatok a személyiségről – a személyiséglélektan alapvető irányzatainak tükrében. Új Mandátum Könyvkiadó.

 

2008

Hargitai, R. (2008). Sors és történet. Szondi Lipót sorsanalízise a narratív pszichológia tükrében. Budapest: Új Mandátum Kiadó.

Kiss E. Cs. (2014): Szondi Lipót szakmai életútja – A sorsanalízis és a Szondi-teszt megszületése. Magyar Pszichológiai Szemle, 69 (3-7):595-602.

 

2016

Lukács, D. (2016). A Szondi-teszt korszerű értelmezése. Budapest: Oriold és Társai Kiadó.

 

2018

Narancsik Gabriella (2018). „Sejtésem élet és halál kérdésében mindig megsegített”

Szondi Lipót egy kiadatlan levele. Lélekelemzés, 13(1). 69-90

Kőváry Z. (2018) Sors, szabadság, létezés. Az „egzisztencialista” Szondi Lipót.Imágó Budapest

Zoltán, Kőváry (2018). Sors, szabadság, létezés Az „egzisztencialista” Szondi Lipót.

IMÁGÓ Budapest, 2018, 7(1): 7-47

Reinhardt M. (2018). „Hát én immár mit válasszak?” A pályaválasztás mint sors Szondi Lipót sorstanában. Imágó Budapest