Hermann Imre
1889-1984

Tőle

Magyarul

1923

Bevezetés a pszichoanalízis gondolatkörébe (Budapest)

 

1925

Az erogen kézzóna megnyilvánulásai a csecsemőkorban, (Budapest, Pápai Ny.)

 

1927

A lelki projectió (Budapest, Globus Ny.)

Minőségi különbségek a gondolkodásban és az intelligentia (Budapest Globus Ny.)

 

1933

A pszichoanalízis mint módszer (Budapest, 2. bővített kiadás:1988)

 

1941

A magyar nemzetiszocialista munkaértékelés és munkadíjpolitika alapelvei (Miskolc, Ludvig Ny.)

 

1943

Az ember ősi ösztönei (Budapest, 2. bővített kiadás: 1984)

 

1945

Az antiszemitizmus lélektana (Budapest, 2. bővített kiadás:1990, franciául 1989, Párizs)

Bolyai János. Egy gondolat születésének lélektana (Bp.)

 

1946

A mai lélektan / (írták Hermann Imre, Harkai Schiller Pál, Kulcsár István (et al.), Budapest Irodalmi Int.)

Psychopatológiai és ösztöntani vizsgálatok: beszámoló a közelmúltban befejezett és folyó vizsgálatokról. (Budapest)

 

1947

Freud útja a neurológiától a psychoanalysisig (Budapest)

 

1948

Néhány lelki jelenség térvonatkozása (Budapest, Szerző)

 

1958

Hibátlan gondolkodás, hibás gondolkodás (Budapest, Akadémia Kiadó)

 

1959

A kiválasztásos gondolkodás pszichológiája és pszichopatológiája, (Budapest Akad. Ny.)

Az első tíz év. A gyermek lelki élete, magyar írók, művészetek, tudósok önéletrajzában (Bp.)

 

1960

Tudattalan. (Magyar Pszichológiai Szemle, (17)4, 415-425.)

 

1962

A parafrénia orvosi lélektanának néhány szempontja, (Budapest Akad. Kiadó)

 

1963

Nemi perverzió és zeneiség (Magyar Pszichológiai Szemle, (20)1, 138-141.)

 

1965

Az ösztönök és az érzelmek térvonatkoztatása, (Budapest, Akadémiai Nyomda)

 

1969

Újabb adatok a magyar lélektan történetéhez. Álom és álommagyarázat a régi magyar irodalomban (Magyar Pszichológiai Szemle, (26)3-4, 459-461.)

 

1974

Megemlékezés Bálint Mihályról (1896-1971) (Orvosi hetilap, (115)14, 809-810. Akadémiai kiadó)

Bak Róbert (1908-1974) (Orvosi hetilap, (115)48, 2874. Akadémiai kiadó)

A magyar pszichoanalitikai és individuálpszichológiai mozgalom kezdete a Freud-Jung-levelezés tükrében (Orvosi hetilap, (115)50, 2999-3002. Akadémiai kiadó)

Néhány lelki jelenség térvonatkozása (Magyar Pszichológiai Szemle, (16)3-4, 102-114.)

 

1979

A pszichotikus regresszió néhány vonatkozása. (Magyar Pszichológiai Szemle, (36)6, 614-625.)

 

1999

Perverzió és muzikalitás. Adalékok a perverzió dinamikájához (ford. Széchey Orsolya, Veres Andrea, előszó Vikár György, utószó Csillag Mária; Animula, Bp.)

 

2011

Gondolkodás-lélektani tanulmányok (ford. Berényi Gábor; Animula, Bp.)

 

2013

Kreativitás és alkotás. Pszichoanalitikus tanulmányok (ford. Berényi Gábor, bev. Lukács Dénes, szerk. Vincze Anna; Animula, Bp.)

 

2014

További adalékok a pszichoanalízis elméletéhez (ford. Berényi Gábor; Animula, Bp.,)

Idegen Nyelven

1922

Beiträge zur Psychogenese der zeichnerischen Begabung, (1889-1984) [Wien] Intern. Psychoanalytischer Verl.

 

1924

Psychoanalyse und Logik: individuell-logische Untersuchungen aus der psychoanalytischen Praxis, (Leipzig Wien Zürich Internat. Psychoanal. Verl.)

Psychoanalyse und Logik (Lipcse-Bécs-Zürich,)

 

1925

Zwei Überlieferungen aus Pascals Kinderjähren, [Wien] s. n.

 

1926

Modelle zu den Ödipus- und Kastrationskomplexen bei Affen [Wien] s. n.,

Das System Bw, (Wien Internat. Psychoanalyt. Verl.)

Gustav Theodor Fechner (Lipcse-Bécs-Zürich)

 

1929

Betriebs-Überwachung : Methoden zur Diagnose industrieller Unternehmungen (Berlin Stilke)

Das Ich und das Denken : eine psychoanalytische Studie, (Leipzig Wien Internat. Psychoanal. Verlag,)

Das Ich und das Denken (Lipcse-Bécs- Zürich,)

 

1934

Die Psychoanalyse als Methode (Bécs, 2. átdolg. kiad., Köln-Opladen, 1963)

Die Psychoanalyse als Methode, (Wien Internat. Psychoanalytischer Verl.)

 

1940

Studien zur Denkpsychologie : abhängigkeiten des Denkens Loslöstungs-Theorie, (Amsterdam Noord-Hollandsche Uitg.)

 

1947

Probleme des Unbewussten / Brinkmann, Donald, (Magyar pszichológiai szemle. (16. köt.) 1-2. sz. 48-49. old.)

 

1948

Supplement to the theory of the latency period in sexual development, (Budapest Author)

 

1957

Augenleuchten, Schamgefühl und Exhibitionismus, (1889-1984) (Kiadó: Bern Stuttgart Huber)

 

1958

Selbstregelung der Lautstärke (I. Hermann, I. Fónagy, Basel New York Karger)

 

1960

Beobachtungen über die Zwangsneurose, (Basel New York Karger)

 

1970

Psychoanalyse et logique (Párizs,)

 

1972

Ľinstinct filial (Párizs,olaszul Milano, 1974)

 

1979

La psychoanalyse comme méthode (Párizs)

 

1980

Parallélismes (Párizs)

Róla

Magyarul

1947

Mérei Ferenc: Bolyai János / Hermann Imre. Magyar Pszichológiai Szemle, (16)1-2, 45-47.

 

1969

Emlékkönyv H. I. 80. születésnapjára (Bp.)

Hermann Imre 80 éves (Orvosi Hetilap, 45. sz.)

 

1970

Vikár György: Hermann Imre köszöntése, Ideggyógyászati Szemle, (23)1, 1-3.

 

1979

Binét Ágnes: A pszichoanalízis egyik magyar úttörője, H. I. pályaképe (Élet és Tudomány, 51-52).

Vekerdy Tamás: Az igazság keresése. H. I. 90 éves (Gyermekünk, 11)

Vikár György: Hermann Imre 90 éves (Orvosi Hetilap, 47).

 

1980

Nemes Lívia: Biographical notes on Professor Imre Hermann (Internatinal Review of Psychoanalyse, 1980. 1. sz.);

 

1982

Miben látja ön a kreatív ember, a kreatív szervezet és a kreatív társadalom lényegét? Berényi Dénes, Grastyán Endre, ifj. Gregus Pál, Hermann István, Magyar Imre, Makkai László, Marx György, Mérei Ferenc, Mezei Árpád és Vámos Tibor válaszai, Magyar Tudomány, (27. (89.) köt.) 3. sz. 205-219.

 

1984

Nemes Lívia: Hermann Imre munkássága (Az ember ősi ösztönei, Bp.)

Harmat Pál: Hermann Imre (Irodalmi Újság, 2.)

Vikár György: Hermann Imre (1889-1984)

Paneth Gábor: Dr. Hermann Imre (1889-1984). Orvosi hetilap, (125)18, 1055-1056. Akadémiai kiadó

 

1985

Harmat Pál: Beszélgetés Hermann Imre pszichoanalitikussal. Új Látóhatár, (36)1, 65-72.

 

1986

Déri Zsuzsa: Szondi Lipót és Hermann Imre (Pszichológia, 3.)

Pléh Csaba: A tudománytörténész Hermann Imre saját tudományáról, Pszichológia, (6)3, 455.

 

1989

Déri Zsuzsa: Hermann Imre helye a pszichoanalitikus elméletben ma (Budapest)

 

1990

Balogh Tibor: Hermann Imre gondolkodás-lélektani koncepciójáról

Nemes Lívia: A szeretet pszichológiája Hermann Imre és Bálint Mihály felfogásában, 1919-2006

Vikár György: Az agresszió problémája Hermann Imre és a “Budapesti iskola” felfogásában

 

1991

Dokumentumok a magyar pszichoanalízis történetéből : Hermann Imre – Ferenczi Sándorról, Thalassa, (2)2, 127-129.

Kartal Zsuzsa: Az antiszemitizmus lélektana: Hermann Imre tanulmánya. Szombat, (3)4, 32

 

1992

Steinberger Kata: Hermann Imre és Rotter Lilian felfogása a női szexualitásról, összehasonlítva a modern pszichoanalitikus elméletekkel

Harmat Pál: Pszichoanalitikus hamu és gyémánt (Hermann Imre: Az antiszemitizmus lélektana), Holmi, (4)1, 145-148. Elektronikus Periodika Archívum.

 

1993

Hárs, G. P. (1993). A Budapesti Pszichoanalitikai iskola regénye. Múlt és Jövő, (2), 39-48.

 

2006

Lukács Dénes: Hermann Imre munkásságának hatása a mai magyar pszicholanalízisre [közread. a] Magyar Pszichoanalitikus Egyesület. Budapest, Animula.

Idegen nyelven

1926

Gustav Theodor Fechner: eine psychoanalystische Studie über individuelle Bedingtheiten wissenschaftlicher Ideen / Imre Hermann, Leipzig Wien Zürich Internat. Psychoanalytischer Verl.,

 

1972

Nicolas Abraham: Introduction a Hermann (Ľinstinct filial, Párizs)

 

1980

Nemes Lívia: Biographical notes on Professor Imre Hermann (Internatinal Review of Psychoanalyse. 1. sz.)

 

1984

Déri Zsuzsa: The theory and therapy of Bálint Ferenczi, Hermann and Szondi (The New Hungarian Quarterly, 95. sz.)

 

1986

Leben und Werk von Imre Hermann / Paul Harmat, Stuttgart Klett-Cotta,

 

1982

Antal Gábor: Freud in Hungary (An interview with Imre Hermann), The New Hungarian Quarterly, (23. évf.) 85. sz. 88-94. old.

 

1973

Rotter Lilian: L’Instinct filial / Imre Hermann. – Paris : Editions Denoel, 1972. – 445 p. [könyvismertetés], Orvosi hetilap, (114. évf.) 47. sz. 2871-2872. old.