Bognár Cecil Pál

 

1883-1967

Tőle

Magyarul

1910

A rajzoló geometria tanításáról a gimnáziumban. (Magyar Középiskola, 1910)

1911

A fizika alapfogalmának és alapelveinek ismeretelméleti vizsgálata. Egy. doktori értek. is. (Komárom, 1911)

 

1919

Okság és törvényszerűség a fizikában. (A Magyar Filozófiai Társaság könyvtára. 3. Bp.,

 

1922
Az energia átalakulásának iránya. A történés törvénye. Szent István Akadémiai székfoglaló. (Budapest)

Az írótól az olvasóig. (Új Auróra, 1922)

Logika. Gimnáziumi tankönyv. (Komárom, 1922)

 

1924

Arany nőalakjai. (Új Auróra, 1924)

Értékelmélet. (Szent István Könyvek. 14. Bp., 1924) Online: http://www.ppek.hu/konyvek/Bognar_Cecil_Ertekelmelet_1.pdf

 

1925

Jókai Mór lélekrajza. (Jókai-emlékkönyv. Komárom, 1925)

Jókai és regényhősei. (Új Auróra, 1925)

A művészi alkotás és a műélvezés lélektana. (Pozsony, 1925)

Tanulmányok a gyermeki lélekről. (Berlin, 1925)

1926

Objektivitás a művészetben. (Új Auróra, 1926)

 

1929

Az északi testvérek között. (Győr, 1929)

Pszichológiai kauzalitás. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1929)

 

1930

Gyermekpszichológia és pedagógia. (Bp., 1930)

A normák alkonya. (Bp., 1930)

 

1931

Az osztályozás. (Bp., 1931)

 

1932

Arany János, mint lélekbúvár. (Magyar Minerva, 1932)

Az osztályozás. (Magyar Paedagogia, 1932)

Térszemlélet. (Athenaeum, 1932)

 

1934

A nevelőhatás lélektana. (Magyar Paedagogia, 1934)

 

1935

A családi élet hatása a gyermek sorsára. (Esztergom, 1935)

Gyermektanulmány és gyermeknevelés. (Komárom, 1935)

A magyarság jellemrajza. (Budapesti Szemle, 1935)

Az iskolás gyermek. (Szülők könyvtára. Bp., 1935; 2. kiad. 1937)

Pszichológia. Egyetemi tankönyv. (Bp., 1935; 2. kiad. 1946)

 

1936

A gyermek és környezete. (Magyar Középiskola, 1936)

 

1939

A nőnevelés. (Bp., 1939)

 

1940

Az emberi lélek. (Az ember a bölcselet megvilágításában. Hat előadás. Bp., 1940)

 

1941

Lélektan és gondolkodástan. Bevezetés a bölcseletbe. Tankönyv. (Bp., 1941)
Mi és mások. A mindennapi élet lélektana. (Bp., 1941; 2. kiad. 1942; 3. kiad. 1944; Sajtó alá rend. Gyökössy Endre. hasonmás kiad. Szeged, 1992 és Bp., 1999)

A neveléslélektan fejlődése. (Lélektani Tanulmányok, 1941)

1942

Szent Erzsébet és Boldog Margit. (Boldog Margit [folyóirat], 1942)

Felelősségérzés. (Délvidéki Szemle, 1942)

 

1943

Lélektan és nevelés. (Nemzetnevelők könyvtára. Bp., 1943).

Róla

Magyarul

1924

Kühár Flóris (1924). Bognár Cecil: Értékelmélet. Katholikus Szemle

1942

Tarcsay Izabella: Mi és mások. (1942). Magyar Pszichológiai Szemle

 

1996

Szentirmai László, Iványi Szabó Éva, Ráczné Mojzes Katalin (szerk.) (1996). Bognár Cecil Pál In: Szegedi Egyetemi Almanach 1921-1995., 97. o.

 

1999

Pukánszky Béla (1999). Pedagógia és Pszichológia. = Educational Science and Psychology. l. A Szegedi Tudományegyetem múltja és jelene : 1921-1998 = Past and present of Szeged University. /JATE. Szeged : Officina Ny., 1999. Bognár Cecil Pál ld. 221.

 

2002
Bonár Cecil Pál. A kísérő tanulmányt írta, a szövegeket vál. Haász Erzsébet. (Tudós tanárok – tanár tudósok. Bp., 2002)

2009

Szokolszky Ágnes , Pataki Márta , Polyák Kamilla (szerk.) (2009). A lélektan 80 éves története a szegedi egyetemen: 1929-2009 Szeged: JATE Press, 302 p. 

 

Zátonyi Sándor (2009). Bognár Cecil Pál, a fizika és a pszichológia kiváló művelője. Vasi Szemle. LXIII/6. 727-734.

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MTA_DunantuliVasiSzemle_2009/?query=bogn%C3%A1r%20cecil%20p%C3%A1l&pg=757&layout=s

 

2013

Kozák Péter (2013). Bognár ceil Pál. nevpont.hu

https://www.nevpont.hu/palyakep/bognar-cecil-pal-cb79f

 

2020

Szokolszky Á. (2020). A szegedi pszichológia elfeledett története. Szubjektív indíttatású áttekintés és reflexió. In: Szokolszky Á. (szerk.). (2021). A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon, a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. 129-160. JATEPress Kiadó, Szeged

 é.n.

Magyar életrajzi Lexikon, Arcanum. Bognár Cecil Pál

https://www.arcanum.hu/en/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/b-74700/bognar-cecil-pal-74CAA/